Oznamy o zmenách – rok 2021

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Evu Kiššovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Prievidza s účinnosťou od 1. januára 2022. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. januára 2022: 

 • Mgr. Petra Králika do funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava II,
 • JUDr. Karola Riháka do funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava IV,
 • JUDr. Veroniku Pavlákovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Martin.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Ivette Macejkovej, PhD., LL.M, sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2022.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Boris Gál, sudca Okresného súdu Nitra, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 22. decembra 2021 vzdal funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2021. 

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • Mgr. Matúša Staríčka, sudcu Okresného súdu Topoľčany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. januára 2022 (uznesením č. 307 z 15. decembra 2021),
 • JUDr. Moniku Šabľovú, sudkyňu Okresného súdu Poprad, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice – okolie s účinnosťou od 1. februára 2022 (uznesením č. 305 z 15. decembra 2021),
 • JUDr. Luciu Bašistovú, sudkyňu Okresného súdu Kežmarok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. apríla 2022 (uznesením č. 300 z 15. decembra 2021),
 • JUDr. Juraja Fujerika, sudcu Okresného súdu Kežmarok, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov s účinnosťou od 1. apríla 2022 (uznesením č. 306 z 15. decembra 2021),
 • JUDr. Miroslava Majerníka, sudcu Okresného súdu Rožňava, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice I s účinnosťou od 1. apríla 2022 (uznesením č. 303 z 15. decembra 2021),
 • Mgr. Katarínu Mužilovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V s účinnosťou od 1. júna 2022 (uznesením č. 304 z 15. decembra 2021).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Drahomíra Brixiová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 13. decembra 2021 vzdala funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2021.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Iveta Jankovičová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 13. decembra 2021 vzdala funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2021.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Katarína Rusňáková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 13. decembra 2021 vzdala funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2021. 

 

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Emila Klemaniča, sudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 15. decembra 2021 (uznesením č. 280 z 25. novembra 2021),
 • JUDr. Janku Benkovičovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. marca 2022 (uznesením č. 290 z 25. novembra 2021).

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

7. decembra 2021 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

pre obvod Krajského súdu v Bratislave:

 • JUDr. Valéria Žiliaková, s pridelením na Krajský súd v Bratislave
 • Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, s pridelením na Okresný súd Bratislava I
 • JUDr. Gabriela Janovicová, s pridelením na Okresný súd Bratislava I
 • Mgr. Alexander Rác, s pridelením na Okresný súd Bratislava I
 • JUDr. Lenka Čadanová, s pridelením na Okresný súd Bratislava I
 • JUDr. Daniela Uhríková, s pridelením na Okresný súd Bratislava I
 • JUDr. Zuzana Husová, s pridelením na Okresný súd Bratislava II
 • JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková, s pridelením na Okresný súd Bratislava II
 • JUDr. Tatiana Forgáčová, s pridelením na Okresný súd Bratislava V
 • JUDr. Štefan Mikuš, s pridelením na Okresný súd Bratislava V

pre obvod Krajského súdu v Trnave:

 • Mgr. Ondrej Hertel, hosťujúci sudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trnave
 • Mgr. Mário Pohorelský, s pridelením na Okresný súd Trnava
 • JUDr. Katarína Pecuchová, s pridelením na Okresný súd Trnava

pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:

 • Mgr. Peter Vojsovič, hosťujúci sudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trenčíne

pre obvod Krajského súdu v Nitre:

 • JUDr. Simona Krčmáriková, hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Nitre
 • Mgr. Lenka Kališová, hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Nitre

pre obvod Krajského súdu v Žiline:

 • JUDr. Lenka Gomolová, s pridelením na Okresný súd Žilina

pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:

 • Mgr. Lenka Ragačová Černíková, s pridelením na Okresný súd Lučenec

pre obvod Krajského súdu v Prešove:

 • Mgr. Lukáš Hvizdoš, s pridelením na Okresný súd Kežmarok

pre obvod Krajského súdu v Košiciach:

 • JUDr. Jaroslav Skyba, s pridelením na Okresný súd Košice II
 • JUDr. Eva Halková, s pridelením na Okresný súd Košice – okolie
 • JUDr. Tomáš Kališka, s pridelením na Okresný súd Košice – okolie

Špecializovaný trestný súd v Pezinku

 • JUDr. Milan Cisarik

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu Mgr. Nore Tomkovej, sudkyni Krajského súdu v Žiline s účinnosťou od 1. januára 2022. ​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Jozefa Piknu, sudcu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku s účinnosťou od 1. decembra 2021 (uznesením č. 285 z 25. novembra 2021),
 • JUDr. Janu Jančíkovú, sudkyňu Okresného súdu Humenné, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. apríla 2022 (uznesením č. 293 z 25. novembra 2021).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila JUDr. Marianu Philadelphyovú plnením úloh predsedníčky Okresného súdu Zvolen s účinnosťou od 1. decembra 2021 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Lenku Müllerovú, PhD., do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Žilina s účinnosťou od 1. decembra 2021.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Andreu Zolotovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Vranov nad Topľou s účinnosťou od 1. decembra 2021.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Eva Schweitzerová, sudkyňa Okresného súdu Galanta, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 12. novembra 2021 vzdala funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. novembra 2021. 
Zároveň menovanej týmto dňom zaniká funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Galanta.​

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Oldřichovi Kozlíkovi, sudcovi Špecializovaného trestného súdu zanikla funkcia sudcu z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov uplynutím 31. októbra 2021. 
Podľa § 17 písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a funkcia sudcu zaniká dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, t.j. posledný deň mesiaca, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. novembra 2021: 

 • JUDr. Ingrid Šimonovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Piešťany,
 • JUDr. Radoslava Baláža do funkcie podpredsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Petra Hrnčiara do funkcie predsedu Okresného súdu Žilina s účinnosťou od 1. novembra 2021.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. novembra 2021:

 • JUDr. Denisu Novotnú Mlinárcsikovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 252 z 27. októbra 2021),
 • JUDr. Oľgu Mičietovú, sudkyňu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 253 z 27. októbra 2021).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu Mgr. Barbore Bartekovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 15. októbra 2021. ​

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Andrei Hrnekovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava I 8. októbra 2021 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. h) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. novembra 2021:

 • JUDr. Danu Macáškovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trnava,
 • JUDr. Michala Eliaša do funkcie podpredsedu Okresného súdu Trnava.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. novembra 2021: 

 • Mgr. Jarmilu Bílikovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Skalica,
 • JUDr. Noemu Turanovičovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Prievidza,
 • JUDr. Ivana Pavloviča do funkcie predsedu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,
 • JUDr. Gabriela Kyseľová do funkcie predsedníčky Okresného súdu Námestovo.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Prezidentka Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 145 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky vymenovala JUDr. Mariána Trenčana za podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 12. októbra 2021.​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Vieru Markovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2022 (uznesením č. 238 zo 14. októbra 2021).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. novembra 2021:

 • JUDr. Andreu Sedlačkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd SR (uznesením č. 236 zo 14. októbra 2021),
 • JUDr. Petra Dumana, sudcu Okresného súdu Dunajská Streda, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave (uznesením č. 239 zo 14. októbra 2021),
 • JUDr. Eriku Tischlerovú, sudkyňu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave (uznesením č. 240 zo 14. októbra 2021),
 • JUDr. Dušana Krč – Šeberu, sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd SR (uznesením č. 237 zo 14. októbra 2021),
 • JUDr. Eduarda Valenčina, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove (uznesením č. 241 zo 14. októbra 2021),
 • JUDr. Borisa Brondoša, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 242 zo 14. októbra 2021),
 • JUDr. Zuzanu Stolárovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 243 zo 14. októbra 2021),
 • JUDr. Martinu Mochnáčovú, sudkyňu Okresného súdu Liptovský Mikuláš, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline (uznesením č. 244 zo 14. októbra 2021).

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

5. októbra2021 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

pre obvod Krajského súdu v Bratislave:

 • Mgr. Zuzana Široká, s pridelením na Krajský súd v Bratislave,
 • Mgr. Róbert Bardač, PhD., s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
 • JUDr. Matúš Brehovský, s pridelením na Okresný súd Bratislava V,

pre obvod Krajského súdu v Trnave:

 • JUDr. Rudolf Bott, s pridelením na Okresný súd Trnava,

pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:

 • Mgr. Martin Vozár, hosťujúci sudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,

pre obvod Krajského súdu v Nitre:

 • Mgr. Tomáš Uhrik, hosťujúci sudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Nitre,

pre obvod Krajského súdu v Žiline:

 • JUDr. Michaela Glembová, hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Žiline,

pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:

 • Mgr. Viktória Špyrková, s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
 • JUDr. Roman Dula, s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,

pre obvod Krajského súdu v Košiciach:

 • JUDr. Zuzana Mikulová, LL.M., s pridelením na Okresný súd Košice II, ​
 • Mgr. Jana Trnečková, s pridelením na Okresný súd Košice – okolie,
 • ​Mgr. Jana Fandáková, s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Igora Malého do funkcie predsedu Okresného súdu Trnava s účinnosťou od 1. októbra 2021. ​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. januára 2022:

 • JUDr. Katarínu Maniačkovú, sudkyňu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Trnava (uznesením č. 198 z 23. septembra 2021),
 • Mgr. Tomáša Saraku, sudcu Okresného súdu Kežmarok, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Svidník (uznesením č. 199 z 23. septembra 2021).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. októbra 2021:

 • JUDr. Júliusa Tótha, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 207 z 23. septembra 2021),
 • JUDr. Rastislava Pellu, sudcu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 208 z 23. septembra 2021),
 • JUDr. Natáliu Štrkolcovú, sudkyňu Okresného súdu Košice – okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 209 z 23. septembra 2021),
 • Mgr. Silviu Tisovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline (uznesením č. 210 z 23. septembra 2021),
 • JUDr. Zuzanu Krivdovú, sudkyňu Okresného súdu Námestovo, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline (uznesením č. 211 z 23. septembra 2021),
 • JUDr. Leu Gubovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesením č. 212 z 23. septembra 2021),
 • JUDr. Noru Vladovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesením č. 213 z 23. septembra 2021),
 • JUDr. Danu Jelinkovú Dudzíkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesením č. 214 z 23. septembra 2021),
 • ​JUDr. Mariannu Hirkovú, sudkyňu Okresného súdu Humenné, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove (uznesením č. 215 z 23. septembra 2021).

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Dušan Szabó, podpredseda Okresného súdu Trnava, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 8. septembra 2021 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 
Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 30. septembra 2021. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Jarmila Pogranová, sudkyňa Krajského súdu v Nitre, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 8. septembra 2021 vzdala funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. septembra 2021. 

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

26. augusta 2021 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia s pridelením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky:

 • JUDr. Katarína Cangárová, PhD., LL.M.,
 • JUDr. Michal Matulník, PhD.,
 • prof. JUDr. Peter Potásch, PhD.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Janu Martinčekovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 20. augusta 2021 (uznesením č. 154 z 19. augusta 2021),
 • Mgr. Michala Novotného, sudcu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 20. augusta 2021 (uznesením č. 156 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Máriu Ďuricovú, sudkyňu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Banská Bystrica s účinnosťou od 1. septembra 2021 (uznesením č. 160 z 19. augusta 2021),
 • Mgr. Michala Polláka, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. septembra 2021 (uznesením č. 161 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Ladislava Révesa, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave od 1. septembra 2021 (uznesením č. 163 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Mariána Mačuru, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd v Pezinku od 1. septembra 2021 (uznesením č. 164 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Máriu Šimkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave od 1. septembra 2021 (uznesením č. 165 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Jána Goliana, PhD., sudcu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave od 1. septembra 2021 (uznesením č. 166 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Teréziu Mecelovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. septembra 2021 (uznesením č. 167 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Gabrielu Klenkovú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Prešove, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. septembra 2021 (uznesením č. 168 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Martinu Valentovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. septembra 2021 (uznesením č. 169 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Ing. Mária Dubaňa, sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. septembra 2021 (uznesením č. 170 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Janu Haluškovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. septembra 2021 (uznesením č. 171 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Martina Holiča, sudcu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. septembra 2021 (uznesením č. 172 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Miroslava Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. septembra 2021 (uznesením č. 173 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Petra Kaňu, sudcu Krajského súdu v Nitre, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. septembra 2021 (uznesením č. 174 z 19. augusta 2021),
 • Mgr. Renátu Gavalcovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky od 1. septembra 2021 (uznesením č. 175 z 19. augusta 2021),
 • JUDr. Dušana Szabóa, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave od 1. októbra 2021 (uznesením č. 162 z 19. augusta 2021).

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ján Golian, PhD., predseda Okresného súdu Bratislava I, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 20. augusta 2021 vzdal výkonu funkcie predsedu menovaného okresného súdu. 
Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia predsedu súdu zanikne uplynutím 31. augusta 2021. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Judita Kokolevská, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 9. augusta 2021 vzdala funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2021. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Kataríne Ondrejákovej, sudkyni Okresného súdu Malacky s účinnosťou od 1. septembra 2021.​ 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Jozef Ryant, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 4. augusta 2021 vzdal funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2021.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila a pridelila s účinnosťou od 1. augusta 2021:

 • JUDr. Zdenku Reisenauerovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (uznesením č. 96 zo 4. mája 2021),
 • JUDr. Mariána Trenčana, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (uznesením č. 97 zo 4. mája 2021),
 • JUDr. Elenu Berthotyovú, PhD., sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (uznesením č. 132 z 15. júna 2021),
 • JUDr. Anitu Filovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (uznesením č. 131 z 15. júna 2021),
 • JUDr. Janu Hatalovú, PhD., sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (uznesením č. 133 z 15. júna 2021),
 • JUDr. Zuzanu Mališovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (uznesením č. 134 z 15. júna 2021),
 • JUDr. Moniku Valašikovú, PhD., sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (uznesením č. 135 z 15. júna 2021),
 • JUDr. Katarínu Benczovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (uznesením č. 136 z 15. júna 2021),
 • JUDr. Petru Príbelskú, PhD., sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (uznesením č. 137 z 15. júna 2021).​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Ing. Miroslavovi Gavalcovi, sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 7. októbra 2021 do 6. októbra 2027.​

Znovu ujatie sa funkcie sudcu

JUDr. Ľubica Břoušková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, ktorá mala od 1. januára 2021 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa znovu ujala výkonu funkcie sudcu v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona s účinnosťou od 1. augusta 2021. ​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Alena Šišková, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 8. júla 2021 vzdala funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. júla 2021. 

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

20. júla 2021 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia s pridelením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky:

 • Mgr. Kristína Babiaková,
 • JUDr. Marián Fečík,
 • JUDr. Zuzana Šabová, PhD.,
 • prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.,
 • JUDr. Juraj Vališ, LL.M.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 15. júla 2021: 

 • JUDr. Denisu Mészárosovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Bratislave,
 • JUDr. Petra Csanka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Rimavská Sobota.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila JUDr. Veroniku Pavlákovú plnením úloh predsedníčky Okresného súdu Martin s účinnosťou od 1. júla 2021 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mgr. Róbert Veterník, podpredseda Okresného súdu Martin, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 29. júna 2021 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 
Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 30. júna 2021. 

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Bc. Viktora Marka, PhD., sudcu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. júla 2021 do 31. októbra 2021 (uznesenie č. 119 z 15. júna 2021),
 • JUDr. Eriku Bebčákovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. júla 2021 do 31. októbra 2021 (uznesenie č. 120 z 15. júna 2021),
 • Mgr. Silviu Tisovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. júla 2021 do 31. októbra 2021 (uznesenie č. 140 z 15. júna 2021),
 • JUDr. Zuzanu Stolárovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. júla 2021 do 31. októbra 2021 (uznesenie č. 145 z 15. júna 2021),
 • JUDr. Janu Dudíkovú, sudkyňu Okresného súdu Košice – okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. júla 2021 do 31. októbra 2021 (uznesenie č. 146 z 15. júna 2020),
 • JUDr. Natáliu Štrkolcovú, sudkyňu Okresného súdu Košice – okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. júla 2021 do 31. októbra 2021 (uznesenie č. 149 z 15. júna 2021),
 • JUDr. Júliusa Tótha, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. júla 2021 do 31. októbra 2021 (uznesenie č. 150 z 15. júna 2021),
 • JUDr. Borisa Brondoša, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. augusta 2021 do 31. októbra 2021 (uznesenie č. 148 z 15. júna 2021),
 • JUDr. Oľga Mičietová, sudkyňu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. augusta 2021 do 31. októbra 2021 (uznesenie č. 147 z 15. júna 2021).​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila Mgr. Petra Králika plnením úloh predsedu Okresného súdu Bratislava II od 1. júla 2021 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 15. júna 2021: 

 • JUDr. Igora Valenta do funkcie podpredsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom,
 • JUDr. Martina Kolesára do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Košiciach. ​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala Mgr. Silviu Lesňákovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Liptovský Mikuláš s účinnosťou od 15. júna 2021.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Oľga Tatranská, sudkyňa Okresného súdu Košice – okolie, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 3. júna 2021 vzdala funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2021. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Erike Lengyelovej, sudkyni Okresného súdu  Dunajská Streda s účinnosťou od 1. júna 2021. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila JUDr. Moniku Sitárikovú plnením úloh predsedníčky Okresného súdu Bánovce nad Bebravou s účinnosťou od 1. júna 2021 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

27. mája 2021 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

pre obvod Krajského súdu v Bratislave:

 • JUDr. Milan Krajči, s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
 • JUDr. Katarína Eliášová, s pridelením na Okresný súd Bratislava III,

pre obvod Krajského súdu v Trnave:

 • JUDr. Andrej Kolárik, hosťujúci sudca s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 • JUDr. Jozef Caban, PhD., s pridelením na Okresný súd Trnava,

pre obvod Krajského súdu v Nitre:

 • PhDr. Mgr. Andrea Kontárová, s pridelením na Okresný súd Nitra,
 • JUDr. Boris Gál, s pridelením na Okresný súd Nitra,

pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:

 • Mgr. Silvia Turzová, s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,

pre obvod Krajského súdu v Prešove:

 • JUDr. Michaela Feľbabová, hosťujúca sudkyňa s pridelením pre obvod Krajského súdu v Prešove,

pre obvod Krajského súdu v Košiciach:

 • JUDr. Ivana Gajdošová, s pridelením na Okresný súd Košice – okolie,
 • JUDr. Mária Sukovská, s pridelením na Okresný súd Košice – okolie.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Stanislava Semanová, podpredsedníčka Okresného súdu Spišská Nová Ves, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 26. mája 2021 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného okresného súdu. Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 31. mája 2021. ​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Prezidentka Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 145 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky vymenovala JUDr. Pavla Naďa do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 18. mája 2021.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Marta Molnárová, sudkyňa Krajského súdu v Nitre, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 24. mája 2021 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2021.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila JUDr. Jána Evina plnením úloh predsedu Okresného súdu Bratislava IV s účinnosťou od 1. mája 2021 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Eriku Némethovú Stiffelovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava V s účinnosťou od 1. mája 2021.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ján Slovinský, podpredseda Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 26. apríla 2021 vzdal výkonu funkcie podpredsedu  menovaného krajského súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 30. apríla 2021.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

15. apríla 2021 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • Mgr. Adam Hradský s pridelením na Okresný súd Bratislava III,
  • JUDr. Vladislav Bíras s pridelením na Okresný súd Bratislava III,
  • Mgr. Jaroslav Šupa s pridelením na Okresný súd Bratislava V,
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • JUDr. Ivana Macková (hosťujúca sudkyňa) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • ​doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD. s pridelením na Krajský súd v Prešove,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Radovan Turčík s pridelením na Krajský súd v Košiciach,
  • JUDr. Martin Špak s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves.
 • Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Eva Vargová, sudkyňa Okresného súdu Trebišov, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 6. apríla 2021 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2021.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Milan Morava, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 29. marca 2021 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2021.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Borisa Brondoša, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. apríla 2021 do 31. júla 2021 (uznesenie č. 42 zo 16. marca 2021).

Súčasne oznamujeme, že Súdna rada Slovenskej republiky:

 • mení svoje uznesenie č. 309 z 24. novembra 2020 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Jána Odnogu, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, končí na Krajskom súde v Trenčíne uplynutím 31. marca 2021 (uznesenie č. 49 zo 16. marca 2021),
 • mení svoje uznesenie č. 38 z 24. februára 2020 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Oľgy Mičietovej, sudkyne Okresného súdu Košice II, sa na Krajskom súde v Košiciach predlžuje do 31. júla 2021 (uznesenie č. 43 zo 16. marca 2021).​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila JUDr. Eriku Borovskú plnením úloh predsedníčky Okresného súdu Kežmarok s účinnosťou od 1. apríla 2021 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Máriu Ondrejovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Nitra s účinnosťou od 1. apríla 2021.​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Pavlovi Varečkovi, sudcovi Okresného súdu  Nitra s účinnosťou od 1. apríla 2021.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu s účinnosťou od 1. apríla 2021:

 • JUDr. Anne Irikovskej, sudkyni Okresného súdu Považská Bystrica,
 • JUDr. Gabriele Veselovej, sudkyni Krajského súdu v Žiline.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Gabriela Varhalíková, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 22. marca 2021 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2021.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Mareka Fila, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I s účinnosťou od 1. apríla 2021 (uznesením č. 44 zo 16. marca 2021).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mgr. Juraj Lukáč, podpredseda Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 24. februára 2021 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 28. februára 2021.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Anna Moravová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava III, ktorá má od 1. novembra 2018 prerušený výkon funkcie sudcu, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 2. marca 2021 vzdala funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2021.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa Okresného súdu Bratislava I, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 26. februára 2021 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 28. februára 2021. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Andrea Vyskočová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 25. februára 2021 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 28. februára 2021.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Andrea Krišková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 23. februára 2021 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 28. februára 2021.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Róbert Záhorák, sudca Okresného súdu Nové Zámky, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 19. februára 2021 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 28. februára 2021.

Znovu ujatie sa funkcie sudcu

Mgr. Milena Fegyesová, sudkyňa Okresného súdu Žiar nad Hronom, ktorá mala od 1. februára 2016 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa znovu ujala výkonu funkcie sudcu v zmysle § 24 ods. 7 cit. zákona s účinnosťou od 1. februára 2021. ​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Ľubici Břouškovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2021.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Oľga Bahníková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 16. februára 2021 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 28. februára 2021.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Dagmar Cabadajovej, sudkyni Krajského súdu v Žiline s účinnosťou od 1. februára 2021.​

Ukončenie znovuujatia sa funkcie sudcu

JUDr. Eva Železníková, sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorá má od 1. septembra 2014 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá sa s účinnosťou od 30. októbra 2017 v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona  znovu ujala výkonu funkcie sudcu, uplynutím 26. januára 2021 ukončila znovuujatie sa výkonu funkcie sudcu z dôvodu jej vzdania sa členstva v hodnotiacej komisii.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Jarmila Maximová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 18. januára 2021 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. januára 2021.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ivan Machyniak, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 12. januára 2021 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. januára 2021.

Odvolanie z funkcie sudcu

5. januára 2021 prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolala z funkcie sudcu JUDr. Elenu Zaťkovú, sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne.

Vyššie uvedená sudkyňa mala podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu – poberateľka starobného dôchodku.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovanej funkcia sudcu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. februára 2021:

 • JUDr. Pavla Uhríka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Pezinok,
 • JUDr. Janu Urbanovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Žiline.​

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2021, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2020, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2020“.​