Oznamy o zmenách – rok 2016

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu:

 • Mgr. Rudolfovi Ďurtovi, sudcovi Krajského súdu v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 30. decembra 2016 a
 • JUDr. Edite Szabovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. januára 2017.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Hedvige Pikalíkovej, sudkyni Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, s účinnosťou od 17. januára 2017,
 • JUDr. Emílii Szullovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava I, s účinnosťou od 1. februára 2017 a
 • JUDr. Petrovi Chovankovi, sudcovi Krajského súdu v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 1. marca 2017.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Petra Tobiaša do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Prešove s účinnosťou od 1. januára 2017.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Krajského súdu v Trenčíne na výkon funkcie sudcu Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2017 do 31. marca 2018 (uznesenie č. 797 z 19. decembra 2016).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Rastislava Kresla, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. januára 2017 (uznesením č. 794 z 19. decembra 2016),
 • JUDr. Ing. Katarínu Murárikovú, sudkyňu Okresného súdu Martin, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žilina s účinnosťou od 1. februára 2017 (uznesením č. 796 z 19. decembra 2016),
 • JUDr. Milana Antala, sudcu Okresného súdu Námestovo, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. apríla 2017 (uznesením č. 795 z 19. decembra 2016).

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

Dňa 19. decembra 2016 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • Mgr. Magdaléna Bošková s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • JUDr. Miroslava Saxová s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • Mgr. Radoslav Prutkay s pridelením na Okresný súd Bratislava II,
  • Mgr. Gabriela Žabková s pridelením na Okresný súd Bratislava III,
  • JUDr. Ján Evin s pridelením na Okresný súd Bratislava IV,
  • Mgr. Zuzana Albert s pridelením na Okresný súd Malacky,
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Vincent Szabó s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Jozef Pikna s pridelením na Okresný súd Galanta,
  • JUDr. Erika Tischlerová s pridelením na Okresný súd Galanta,
  • JUDr. Táňa Šefčíková s pridelením na Okresný súd Galanta,
  • JUDr. Ladislav Blaško s pridelením na Okresný súd Skalica,
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • JUDr. Peter Štefčík s pridelením na Okresný súd Partizánske,
  • JUDr. Tomáš Brinčík s pridelením na Okresný súd Bánovce nad Bebravou,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • Mgr. Monika Czafiková s pridelením na Okresný súd Komárno,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Zuzana Krivdová s pridelením na Okresný súd Námestovo,
  • JUDr. Daniel Marcián s pridelením na Okresný súd Liptovský Mikuláš,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Eva Cvengová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Barbora Sopková s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • Mgr. Miroslava Vaňová s pridelením na Okresný súd Brezno,
  • JUDr. Zuzana Konáriková s pridelením na Okresný súd Zvolen,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Marianna Hirková s pridelením na Okresný súd Humenné,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Mária Benková s pridelením na Okresný súd Košice – okolie.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Anne Klepáčovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava III, s účinnosťou od 13. decembra 2016 a
 • Marte Murgašovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava II, s účinnosťou od 31. decembra 2016.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Magdaléna Klimková, sudkyňa Okresného súdu Humenné, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 2. decembra 2016 sa vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mgr. Zuzana Bajlová, podpredsedníčka Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 5. decembra 2016 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Liptovský Mikuláš.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 31. decembra 2016.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Mária Husárová, sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová Ves, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 8. decembra 2016 sa vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2016.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Andrej Chuda, sudca Okresného súdu Michalovce, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 7. decembra 2016 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2016.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Jánovi Jamrichovi, sudcovi Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 2. januára 2017.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Judita Juráková, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 5. decembra 2016 sa vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2016.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Marián Jančovič, sudca Okresného súdu Bratislava IV, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 6. decembra 2016 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2016.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Peter Krajčovič, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 1. decembra 2016 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2016.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Dušan Kán, sudca Okresného súdu Košice II, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 30. novembra 2016 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 30. novembra 2016.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Petra Pulmana, sudcu Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd s účinnosťou od 1. februára 2017 (uznesením č. 773 z 28. novembra 2016),
 • JUDr. Rastislava Dlugoša, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. marca 2017 (uznesením č. 771 z 28. novembra 2016),
 • JUDr. Moniku Valašikovú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. marca 2017 (uznesením č. 774 z 28. novembra 2016),
 • JUDr. Mariána Trenčana, sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. marca 2017 (uznesením č. 775 z 28. novembra 2016),
 • Mgr. Viliama Pohančeníka, sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. marca 2017 (uznesením č. 776 z 28. novembra 2016).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • Mgr. Miroslava Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. decembra 2016 do 30. novembra 2017 (uznesenie č. 782 z 28. novembra 2016),
 • JUDr. Danicu Kočičkovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 (uznesenie č. 778 z 28. novembra 2016),
 • JUDr. Karola Krochtu, sudcu Okresného súdu Stará Ľubovňa, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. januára 2017 do 15. októbra 2017 (uznesenie č. 779 z 28. novembra 2016),
 • JUDr. Martina Kopinu, sudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. januára 2017 do 31. mája 2017 (uznesenie č. 780 z 28. novembra 2016),
 • JUDr. Danu Bystriansku, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 (uznesenie č. 781 z 28. novembra 2016),
 • Mgr. Miroslava Mazúcha, sudcu Okresného súdu Martin, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. februára 2017 do 31. januára 2018 (uznesenie č. 777 z 28. novembra 2016).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Janu Krnáčovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Zvolen s účinnosťou od 1. decembra 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vymenovala s účinnosťou od 1. decembra 2016:

 • JUDr. Andreu Zolotovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Vranov nad Topľou a
 • JUDr. Vladimíra Topoľančíka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Ružomberok.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Gabriele Donnerovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava II s účinnosťou od 1. decembra 2016.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Danu Wänkeovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. decembra 2016 do 31. decembra 2017 (uznesenie č. 759 z 24. októbra 2016) a
 • JUDr. Janu Krnáčovú, sudkyňu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 (uznesenie č. 762 z 24. októbra 2016).

Preloženie sudcov

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Katarínu Benczovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. novembra 2016 (uznesením č. 761 z 24. októbra 2016),
 • JUDr. Jeannette Hajdinovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2017 (uznesením č. 753 z 24. októbra 2016),
 • JUDr. Janku Boroškovú, sudkyňu Okresného súdu Ružomberok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. januára 2017 (uznesením č. 755 z 24. októbra 2016),
 • JUDr. Ľubov Vargovú, sudkyňu Okresného súdu Vranov nad Topľou, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné s účinnosťou od 1. januára 2017 (uznesením č. 757 z 24. októbra 2016),
 • JUDr. Marianu Harvancovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. apríla 2017 (uznesením č. 754 z 24. októbra 2016),
 • JUDr. Otíliu Belavú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. mája 2017 (uznesením č. 752 z 24. októbra 2016),
 • Mgr. Daniela Konerackého, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Levice s účinnosťou od 1. mája 2017 (uznesením č. 756 z 24. októbra 2016).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Lenku Müllerovú, PhD. do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Žilina s účinnosťou od 1. novembra 2016.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu:

 • 9. septembra 2016
  • JUDr. Máriu Piusovú, sudkyňu Okresného súdu Senica,
 • 12. septembra 2016
  • JUDr. Emíliu Zimovú, sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne,
 • 14. septembra 2016
  • JUDr. Júliu Horskú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
 • 26. septembra 2016
  • JUDr. Petra Pospecha, sudcu Krajského súdu v Bratislave,
 • 29. septembra 2016
  • JUDr. Stanislavu Bezákovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislav I,
 • 30. septembra 2016
  • JUDr. Evu Babiakovú, CSc., sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
 • 1. októbra 2016
  • JUDr. Máriu Šramkovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
 • 4. októbra 2016
  • Juraja Krupu, sudcu Krajského súdu v Žiline.

JUDr. Emília Zimová, sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne mala podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu – poberateľka starobného dôchodku.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovaným funkcia sudcu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Branislav Klukoš, podpredseda Okresného súdu Ružomberok, sa listom doručeným podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti 30. septembra 2016 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Ružomberok.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 30. septembra 2016.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Alene Ernestovej, sudkyni Okresného súdu Spišská Nová Ves 23. septembra 2016 zanikla funkcia sudkyne v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.  

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Eve Fulcovej zanikla funkcia predsedníčky Okresného súdu Bratislava I uplynutím 14. septembra 2016 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila JUDr. Vladimíra Sklenku, plnením úloh predsedu na Okresnom súde Bratislava I s účinnosťou od 15. septembra 2016 do vymenovania predsedu Okresného súdu Bratislava I.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Marte Rybárovej, sudkyni Okresného súdu Trenčín s účinnosťou od 1. októbra 2016. 

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Richarda Bureša, sudcu Okresného súdu Kežmarok, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Poprad s účinnosťou od 1. januára 2017 (uznesením č. 739 z 19. septembra 2016).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky mení svoje uznesenie č.  14 z 25. januára 2016 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Engela na Krajskom súde v Prešove skončilo 20. septembra 2016 (uznesenie č. 740 z 19. septembra 2016).  

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Svetlana Šupová, sudkyňa Okresného súdu Košice I, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 14. septembra 2016 sa vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. septembra 2016.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Márii Cifrovej, sudkyni Okresného súdu Lučenec 9. septembra 2016 zanikla funkcia sudkyne v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Marianu Philadelphyovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Zvolen s účinnosťou od 15. septembra 2016.

Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Peter Hrnčiar, sudca Okresného súdu Žilina, vykonáva stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky od 6. septembra 2016 do 11. septembra 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Ingrid Šimonovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Piešťany s účinnosťou od 15. septembra 2016.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Eva Matulayová, PhD., sudkyňa Okresného súdu Partizánske, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. augusta 2016 sa vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2016.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Andrej Lukáč, sudca Okresného súdu Humenné, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 2. augusta 2016 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2016.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu:

 • Mgr. Anne Móroczovej, sudkyni Okresného súdu Dunajská Streda, s účinnosťou od 11. augusta 2016 a
 • JUDr. Kataríne Štrignerovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. septembra 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Jaroslava Maceka do funkcie predsedu Okresného súdu Žilina s účinnosťou od 15. júla 2016.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

6. júla 2016 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Katarína Šubjaková s pridelením na Okresný súd Malacky,
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Jana Škrabáková s pridelením na Okresný súd Piešťany,
  • Mgr. Zuzana Straňáková s pridelením na Okresný súd Piešťany,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Ing. Katarína Muráriková s pridelením na Okresný súd Martin,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • Mgr. Vladimír Gurka s pridelením na Okresný súd Stará Ľubovňa.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu:

 • 15. júna 2016
  • JUDr. Antona Lukáča, sudcu KS v Prešove,
 • 20. júna 2016
  • JUDr. Emila Bdžocha, sudcu NS SR,
 • 30. júna 2016
  • JUDr. Milana Lipovského, sudcu NS SR.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona uvedeným dňom, funkcia sudcu menovaným zanikla dňom doručenia rozhodnutia.Menovaní sudcovia mali podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu – poberatelia starobného dôchodku. 

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Miroslavu Štannerovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu Krajského súdu v Bratislave na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 (uznesenie č. 717 z 27. júna 2016).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Evu Dzúrikovú, sudkyňu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. septembra 2016 (uznesením č. 713 z 27. júna 2016).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Jarmila Glončáková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 1. júla 2016 sa vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. júla 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. júla 2016:

 • JUDr. Denisu Mészárosovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Bratislave,
 • JUDr. Ľubicu Novotnú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava II a
 • JUDr. Margitu Kovaľovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Námestovo.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Oto Jurčo, sudca Krajského súdu v Košiciach, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 29. júna 2016 sa vzdal funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Ľubicu Spálovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Trnave s účinnosťou od 15. júna 2016.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Ivetu Sopkovú, sudkyňu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. novembra 2016 (uznesením č. 690 z 30. mája 2016).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Danu Bystriansku, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 (uznesenie č. 693 z 30. mája 2016),
 • JUDr. Paulínu Pacherovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 (uznesenie č. 692 z 30. mája 2016) a
 • Mgr. Alenu Čakváriovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017 (uznesenie č. 692 z 30. mája 2016).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. júna 2016:

 • JUDr. Andreu Kondllovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Piešťany a
 • JUDr. Gabrielu Kyseľovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Námestovo.

Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Peter Hrnčiar, sudca Okresného súdu Žilina, vykonáva stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky od 23. mája 2016 do 23. júna 2016.

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Viera Bodnárová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, ktorá má od 1. januára 2015 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa znovu ujme výkonu funkcie sudcu v zmysle § 24 ods. 7 cit. zákona s účinnosťou od 1. augusta 2016.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

16. mája 2016 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Michal Sobolovský s pridelením na Okresný súd Bratislava V,
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Ladislav Réves s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Jozef Šulek s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Jana Kordošová s pridelením na Okresný súd Trnava,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Ondrej Melišek s pridelením na Okresný súd Komárno,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Ivana Michalíková s pridelením na Okresný súd Liptovský Mikuláš,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Vladimír Šalamún s pridelením na Okresný súd Žiar nad Hronom,
  • Mgr. Radoslava Strhárska s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová s pridelením na Krajský súd v Banskej Bystrici,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Michal Drimák, PhD. s pridelením na Okresný súd Prešov,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Dominika Volkaiová s pridelením na Okresný súd Košice II,
  • JUDr. Lenka Saksunová s pridelením na Okresný súd Košice II,
  • JUDr. Denisa Hisčáková s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves,
  • JUDr. Simona Lisá s pridelením na Okresný súd Trebišov.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Noru Vladovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava II s účinnosťou od 1. júna 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Moniku Sitárikovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bánovce nad Bebravou s účinnosťou od 1. júna 2016.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu:

 • 4. mája 2016
  • Mgr. Alžbeta Božeková, sudkyňa OS Nové Zámky,
  • JUDr. Elena Ďuranová, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Tatiana Hanečková, sudkyňa KS v Bratislave,
  • Valéria Hercegová, sudkyňa OS Trnava,
  • JUDr. Danica Horváthová, sudkyňa NS SR,
  • JUDr. Eva Hudobová, sudkyňa NS SR,
  • JUDr. Zita Ilčíková, sudkyňa OS Bratislava I,
  • Juraj Mateja, sudca KS v Bratislave,
  • JUDr. Anna Repková, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Božena Richtáriková, sudkyňa OS Bratislava III,
  • JUDr. Eva Slezáková, sudkyňa OS Bratislava I,
  • JUDr. Ľudmila Šamková, sudkyňa NS SR,
  • JUDr. Želmíra Šebová, sudkyňa OS Bratislava V,
 • 5. mája 2016
  • JUDr. Jana Árendašová, sudkyňa OS Nitra,
  • JUDr. Anna Elexová, sudkyňa NS SR,
  • JUDr. Alžbeta Gnothová, sudkyňa OS Nitra,
  • JUDr. Margita Horná, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Viera Hrnčárová, sudkyňa KS v Trenčíne,
  • prom. práv. Viera Katinová, sudkyňa KS v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Ľubica Kulichová, sudkyňa OS Zvolen,
  • JUDr. Jozef Kutiš, sudca KS v Trenčíne,
  • JUDr. Markéta Laceková, sudkyňa KS v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Helena Markovičová, sudkyňa OS Považská Bystrica,
  • JUDr. Vladimír Martuš, sudca KS v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Jozef Oslej, sudca OS Trenčín,
  • JUDr. Mária Palenčárová, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Anna Petruľáková, sudkyňa NS SR,
  • JUDr. Janka Prístavková, sudkyňa KS v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Viera Račeková, sudkyňa OS Brezno,
  • JUDr. Viera Šipošová, sudkyňa OS Zvolen,
  • Mgr. Magdaléna Škorpilová, sudkyňa KS v Banskej Bystrici,
  • Mgr. Ľudmila Tuková, sudkyňa OS Liptovský Mikuláš,
  • JUDr. Jana Víznerová, sudkyňa OS Banská Bystrica,
 • 6. mája 2016
  • JUDr. Oľga Balážová, sudkyňa OS Prievidza,
  • Anna Benešová, sudkyňa OS Levice,
  • Mgr. Juraj Ďalog, sudca OS Lučenec,
  • JUDr. Margita Fridová, sudkyňa NS SR,
  • JUDr. Alexander Ivkovič, sudca OS Levice,
  • JUDr. Alica Lukáčová, sudkyňa KS v Trenčíne,
  • Mária Michalová, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Jaroslav Mikuš, sudca KS v Bratislave,
  • JUDr. Jaroslava Vráblová, sudkyňa KS v Banskej Bystrici,
 • 7. mája 2016
  • JUDr. Eva Bérešová, sudkyňa OS Vranov nad Topľou,
 • 9. mája 2016
  • Mgr. Soňa Kováčová, sudkyňa OS Banská Bystrica,
 • 10. mája 2016
  • JUDr. Marta Kucbelová, sudkyňa KS v Banskej Bystrici,
  • Elena Tublová, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Július Urban, sudca OS Dunajská Streda,
 • 16. mája 2016
  • JUDr. Mária Hušeková, sudkyňa KS v Nitre,
 • 20. mája 2016
  • Štefan Nagy, sudca OS Komárno,
 • 23. mája 2016
  • JUDr. Štefan Precechtel, sudca OS Levice,
 • 25. mája 2016
  • JUDr. Helena Buchová, sudkyňa OS Bratislava III,
 • 27. mája 2016
  • Mgr. Kazimíra Hallová, sudkyňa KS v Žiline.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona uvedenými dňami, funkcia sudcu menovaným zanikla dňom doručenia rozhodnutia.
Vyššie menovaní sudcovia mali podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu – sú poberateľmi starobného dôchodku.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Katarína Slováčeková,  podpredsedníčka Krajského súdu v Trnave, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 6. mája 2016 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Trnave.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikne uplynutím 31. mája 2016.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Oľge Belkovej, sudkyni Krajského súdu v Žiline s účinnosťou od 21. mája 2016.

Ukončenie stáže sudcu

Mgr. Gabriela Repková, sudkyňa Okresného súdu Považská Bystrica, ukončila stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky uplynutím 30. apríla 2016.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Evu Šiškovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. mája 2016 (uznesením č. 664 z 25. apríla 2016),
 • J Dr. Bibiánu Ťažiarovú, sudkyňu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2016 (uznesením č. 666 z 25. apríla 2016),
 • JUDr. Ľuboslavu Vankovú, sudkyňu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2016 (uznesením č. 667 z 25. apríla 2016),
 • JUDr. Janu Haluškovú, sudkyňu Okresného súdu Liptovský Mikuláš, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júla 2016 (uznesením č. 669 z 25. apríla 2016) a
 • Mgr. Kristínu Ferencziovú, sudkyňu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. septembra 2016 (uznesením č. 668 z 25. apríla 2016).

Súdna rada Slovenskej republiky mení svoje uznesenie č. 554 z 19. októbra 2015 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Martiny Balegovej na Krajskom súde v Nitre končí dňom 30. apríla 2016 a zároveň menovanú sudkyňu Okresného súdu Levice, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. mája 2016 (uznesením č. 665 z 25. apríla 2016).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Martina Kopinu, sudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou na výkon funkcie sudcu Krajského súdu v Prešove na obdobie od 1. júna 2016 do 31. decembra 2016 (uznesenie č. 670 z 25. apríla 2016).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Juraja Šteffela do funkcie podpredsedu Okresného súdu Kežmarok s účinnosťou od 1. mája 2016.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Bohuslavovi Padrtovi, sudcovi Okresného súdu Bratislava II s účinnosťou od 1. júla 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. mája 2016:

 • JUDr. Eriku Némethovú Stiffelovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava V a
 • JUDr. Janu Fígerovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava IV.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Mgr. Zdena Saraková, sudkyňa Okresného súdu Bardejov, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 15. apríla 2016 sa vzdala funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikne uplynutím 30. apríla 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Evu Kovácsovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Nové Zámky s účinnosťou od 15. apríla 2016.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ľudmila Babjaková, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, ktorá mala od 15. februára 2012 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 23. marca 2016 vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. marca 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Danielu Kotrecovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava IV s účinnosťou od 1. apríla 2016. JUDr. Daniela Kotrecová, podpredsedníčka Okresného súdu Bratislava IV, v súvislosti s jej vymenovaním do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava IV, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 23. marca 2016 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného okresného súdu.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 31. marca 2016.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Mariána Sninského, sudcu Okresného súdu Humenné, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. apríla 2016 (uznesením č. 641 z 21. marca 2016),
 • JUDr. Soňu Langovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. apríla 2016 (uznesením č. 649 z 21. marca 2016),
 • JUDr. Martina Barana, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. júna 2016 (uznesením č. 640 z 21. marca 2016),
 • JUDr. Margarétu Jurkovú Žoldákovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. októbra 2016 (uznesením č. 647 z 21. marca 2016) a
 • JUDr. Zuzanu Kučerovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2017 (uznesením č. 642 z 21. marca 2016).

Súdna rada Slovenskej republiky:

 • mení svoje uznesenie č. 542 z 28. septembra 2015 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Andrey Kriškovej na Krajskom súde v Bratislave končí dňom 31. marca 2016 a zároveň menovanú sudkyňu Okresného súdu Bratislava III, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. apríla 2016 (uznesením č. 643 z 21. marca 2016),
 • mení svoje uznesenie č. 543 z 28. septembra 2015 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Michaely Královej na Krajskom súde v Bratislave končí dňom 31. marca 2016 a zároveň menovanú sudkyňu Okresného súdu Pezinok, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. apríla 2016 (uznesením č. 644 z 21. marca 2016).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou

od 1. apríla 2016:

 • Mgr. Jarmilu Bílikovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Skalica,
 • Mgr. Mareka Anovčina do funkcie predsedu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou,
 • JUDr. Evu Macúchovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,

s účinnosťou od 15. apríla 2016:

 • JUDr. Mariana Töröka do funkcie predsedu Okresného súdu Revúca.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval:

 • JUDr. Zoltána Borosa do funkcie podpredsedu Okresného súdu Rimavská Sobota s účinnosťou od 1. apríla 2016 a
 • JUDr. Martina Lopucha, PhD. do funkcie podpredsedu Okresného súdu Michalovce s účinnosťou od 15. apríla 2016.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu:

 • 11. marca 2016
  • JUDr. Ing. Tomáš Valovič, sudca NS SR,
 • 14. marca 2016
  • JUDr. Eva Balážová, sudkyňa OS Bratislava I,
  • JUDr. Anna Hozáková, sudkyňa OS Čadca,
  • JUDr. Ján Škvarka, sudca KS v Banskej Bystrici,
 • JUDr. Ján Škvarka, sudca KS v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Zuzana Bálintová, sudkyňa OS Zvolen,
 • 16. marca 2016
  • JUDr. Peter Šamko, sudca KS v Bratislave.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. apríla 2016:

 • JUDr. Alenu Káčerikovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Martin a
 • JUDr. Eriku Borovskú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Kežmarok.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Romana Greguša do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Nitre s účinnosťou od 1. apríla 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Tibor Kubík, podpredseda Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 8. marca 2016 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Krajského súdu v Bratislave.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 31. marca 2016.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods.1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu:

 • 24. februára 2016
  • JUDr. Alžbeta Černičková, sudkyňa NS SR,
  • Mgr. Ida Gregorovičová, sudkyňa KS v Bratislave,
  • Vojtech Kántor, sudca OS Nové Zámky,
  • JUDr. Mária Karkušová, sudkyňa OS Galanta,
  • JUDr. Otília Krajčová, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Margita Králiková, sudkyňa OS Topoľčany,
  • JUDr. Stanislav Lehoťák, sudca NS SR,
  • Peter Pacalaj, sudca OS Trnava,
  • JUDr. Anna Pohančeníková, sudkyňa KS v Trnave,
  • JUDr. Janka Posluchová, CSc., sudkyňa NS SR,
  • JUDr. Vladimír Pravda, sudca NS SR,
  • Jana Ružičková, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Helena Škrinárová, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Etela Várošová, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Alexander Vietor, sudca NS SR,
  • JUDr. Ľubomíra Zlochová, sudkyňa KS v Bratislave,
 • 25. februára 2016
  • JUDr. Milan Benovič, sudca KS v Prešove,
  • Mgr. Štefan Cesnak, sudca KS v Banskej Bystrici,
  • Otto Gáťa, sudca KS v Žiline,
  • JUDr. Andrej Golema, sudca KS v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Jozef Hrabovský, sudca KS v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Elena Jakubcová, sudkyňa KS v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Ján Kišš, sudca OS Levice,
  • JUDr. Anton Kudič, sudca OS Trebišov,
  • JUDr. Ružena Márkušová, sudkyňa OS Lučenec,
  • JUDr. Anna Marošová, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Anna Močková, sudkyňa KS v Žiline,
  • JUDr. Marta Pačinová, sudkyňa OS Košice I,
  • JUDr. Alžbeta Pasteráková, sudkyňa KS v Košiciach,
  • prom. pr. Ľubomír Samuel, sudca KS v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Pavol Svetík, sudca KS v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Milan Šebeň, sudca KS v Prešove,
  • Magdaléna Tirpáková, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Ľuboslav Zoľák, sudca OS Michalovce,
  • JUDr. Anna Zugová, sudkyňa OS Prievidza,
 • 26. februára 2016
  • JUDr. Jozef Botka, sudca OS Banská Bystrica,
  • JUDr. Oľga Greššová, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Hedviga Grošaftová, sudkyňa OS Považská Bystrica,
  • JUDr. Marta Nevřelová, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Marcela Řepková, sudkyňa KS v Bratislave,
  • JUDr. Eva Vašková, sudkyňa KS v Trenčíne,
  • JUDr. Marián Vladovič, OS Veľký Krtíš,
 • 29. februára 2016
  • JUDr. Mária Benková, sudkyňa OS Lučenec,
  • JUDr. Mária Laufová, sudkyňa OS Liptovský Mikuláš,
 • 1. marca 2016
  • JUDr. Katarína Potocká, sudkyňa KS v Žiline,
 • 3. marca 2016
  • JUDr. Agneša Čierna, sudkyňa Najvyššieho súdu SR.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona uvedenými dňami, funkcia sudcu menovaným zanikla dňom doručenia rozhodnutia.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • Mgr. Iva Maruščáka, sudcu Okresného súdu Svidník, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017 (uznesenie č. 626 z 29. februára 2016) a
 • JUDr. Lenku Kováčovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017 (uznesenie č. 625 z 29. februára 2016).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky mení svoje uznesenie č. 515 z 24. júna 2015 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Sone Vackovej na Krajskom súde v Nitre končí dňom 29. februára 2016 a zároveň menovanú sudkyňu Okresného súdu Nitra, preložila na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. marca 2016 (uznesením č. 627 z 29. februára 2016).Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Blaženu Stašíkovú, sudkyňu Okresného súdu Dolný Kubín, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Ružomberok s účinnosťou od 1. júla 2016 (uznesením č. 628 z 29. februára 2016).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Jurajovi Mihálovi, sudcovi Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 1. marca 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Máriu Ondrejovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Nitra s účinnosťou od 1. marca 2016.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Miroslav Krištofík, sudca Okresného súdu Galanta, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 16. februára 2016 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 29. februára 2016.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Ľubomírovi Dobríkovi, PhD., v súčasnosti sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky (predtým Krajský súd v Trenčíne) s účinnosťou od 1. marca 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 15. februára 2016:

 • JUDr. Vladimíra Sklenku do funkcie podpredsedu Okresného súdu Bratislava I a
 • JUDr. Branislava Klukoša do funkcie podpredsedu Okresného súdu Ružomberok.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval:

 • JUDr. Boženu Brinčíkovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Partizánske s účinnosťou od 18. februára 2016 a
 • JUDr. Ľubomíra Hudáka do funkcie predsedu Okresného súdu Malacky s účinnosťou od 20. februára 2016.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

9. februára 2016 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Lucia Leňová s pridelením na Okresný súd Bratislava IV,
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Marián Dunčko s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • Mgr. Michal Pollák s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Monika Vozárová s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • JUDr. Dušan Szabó s pridelením na Okresný súd Trnava,
  • Mgr. Pavol Macháč s pridelením na Okresný súd Piešťany,
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • JUDr. Mária Ďuricová s pridelením na Okresný súd Trenčín,
  • JUDr. Júlia Prikrylová s pridelením na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Lenka Kostolanská s pridelením na Okresný súd Levice,
  • JUDr. Radka Laceková s pridelením na Okresný súd Levice,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • Mgr. Lýdia Stehurová s pridelením na Okresný súd Čadca,
  • Mgr. Martin Bauer s pridelením na Okresný súd Martin,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Ľubica Mojžišová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Adriána Mazúchová s pridelením na Okresný súd Žiar nad Hronom,
  • JUDr. Michaela Králiková s pridelením na Okresný súd Revúca,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Jozef Jaselský s pridelením na Okresný súd Prešov,
  • JUDr. Milan Majerník, PhD. s pridelením na Okresný súd Bardejov,
  • JUDr. Jana Tomášová s pridelením na Okresný súd Humenné,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Peter Kubej s pridelením na Okresný súd Košice II,
  • JUDr. Petra Štefanko s pridelením na Okresný súd Košice II,
  • JUDr. Natália Štrkolcová s pridelením na Okresný súd Košice – okolie,
  • JUDr. Peter Vrbjar s pridelením na Okresný súd Rožňava,
  • JUDr. Martin Kurečko s pridelením na Okresný súd Trebišov.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mgr. Ivan Antal, podpredseda Okresného súdu Rimavská Sobota, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 14. januára 2016 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Rimavská Sobota.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. januára 2016.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Jozefa Engela, sudcu Okresného súdu Humenné na výkon funkcie sudcu Krajského súdu v Prešove na obdobie od 1. marca 2016 do 31. októbra 2016 (uznesenie č. 614 z 25. januára 2016).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • Mgr. Ninu Kollárovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Poprad s účinnosťou od 1. februára 2016 (uznesením č. 610 z 25. januára 2016),
 • JUDr. Vladimíra Kuráka, sudcu Krajského súdu v Košiciach, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. júla 2016 (uznesením č. 617 z 25. januára 2016).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Božena Murčová, sudkyňa Okresného súdu Liptovský Mikuláš, ktorá má od 8. februára 2004 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. sa listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 20. januára 2016 vzdala funkcie sudkyne (Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky oznámené 20. januára 2016).

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. januára 2016.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu Mgr. Milene Fegyesovej, sudkyni Okresného súdu Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. februára 2016.

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2016, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2015, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2015“