Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa

Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa je jedným z modulov projektu Rozvoj elektronických služieb súdnictva – Informačný systém Elektronických služieb súdnictva (RESS – IS ESS). Modul pokrýva požadovanú funkcionalitu pre výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti.

V súvislosti s druhou etapou rozvoja služieb vypracovaných v rámci projektu „Rozvoj elektronických služieb súdnictva“ (RESS), si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka prieskumu kvality a spokojnosti s predmetnými službami. Ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu podieľať sa na zlepšení služieb RESS.

Spôsob prihlásenia do Elektronického denníka znalca je možné uskutočniť prostredníctvom prihlasovacích údajov (meno a heslo). V prípade, že disponujete elektronickým občianskym preukazom (eID), je možné prihlásiť sa do elektronického denníka práve prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Upozornenie

Ak Vás pri prvom prihlásení aplikácia nevyzve na zmenu hesla, môže ísť o bezpečnostný problém. Nepokračujte v prihlasovaní a kontaktujte nás na adrese support.znalec@justice.sk. Budú Vám vygenerované a zaslané nové prihlasovacie údaje.

V prípade, ak ste svoje prihlasovacie údaje zabudli, stratili, alebo Vás aplikácia napriek zadaniu správnych prihlasovacích údajov neprihlási do systému, rovnako nás kontaktujte na adrese support.znalec@justice.sk. Budú Vám vygenerované a zaslané nové prihlasovacie údaje.

Čo umožňuje modul:

  • priebežné vedenie evidencie o úkonoch znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti,
  • odoslanie úkonu znaleckej, tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti do centrálneho úložiska poskytnutého Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
  • zjednodušenie vyhotovenia vyúčtovania úkonu znaleckej, tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti.

Pre koho je určený modul:

  • znalca,
  • tlmočníka,
  • alebo prekladateľa.

Čo potrebujeme na využívanie služieb modulu:

  • internetové pripojenie a prístup na internet
  • prihlasovacie údaje do modulu alebo
  • občiansky preukaz s čipom (eID) a čítačku spolu s nainštalovaným príslušným softvérom