Zmeny k 7.7.2023

S účinnosťou od 7.7.2023 zaniká povinnosť evidencie údajov o druhu a čísle dokladu totožnosti pri konečných užívateľoch výhod, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, v obchodnom registri. 

Zmena pre podnikateľov znamená, že už nemusia podávať zmenový návrh týkajúci sa týchto údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra, ak si museli z rôznych dôvodov vybaviť nový doklad totožnosti.