Zmeny k 1.11.2023

Novela zákona o obchodnom registri s účinnosťou od 1.11.2023 rozširuje okruh subjektov, oprávnených popri registrových súdoch registrovať obchodné spoločnosti do obchodného registra, o tzv. registrátorov – notárov.

Od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024 registrácia registrátorom zahŕňa len prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra.

Registrátor preverí štandardné splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra, vrátane oprávnenia navrhovateľa žiadať o registráciu. Splnenie podmienok na zápis osvedčí registrátor vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis.