Pracovné skupiny

Pre potreby výboru možno zriadiť stále alebo dočasné pracovné skupiny na riešenie otázok týkajúcich sa vecnej pôsobnosti výboru za účelom zaujatia reprezentatívneho stanoviska k zásadným otázkam v pôsobnosti výboru alebo spracovania návrhu opatrení, materiálov alebo iných dokumentov predkladaných na rokovanie výboru (odborný podklad).

Aktuálne zriadené pracovné skupiny Výboru pre práva LGBTI osôb

Pracovná skupina pre legislatívu a stratégie

Lucia Berdisová, právnička spolupracujúca s Iniciatívou Inakosť
Christián Havlíček, TransFúzia
Martin Macko, Iniciatíva Inakosť
Zuzana Magurová, Ústav štátu a práva SAV
Martina Matejková, Ministerstvo vnútra SR
Lucia Plaváková, inPoradňa – Iniciatíva Inakosť

Pracovná skupina pre udržateľnosť služieb pre LGBTI ľudí

Christián Havlíček, TransFúzia
Andrej Kuruc, Iniciatíva Inakosť
Martin Macko, Iniciatíva Inakosť
Martina Matejková, Ministerstvo vnútra SR
Lucia Plaváková, inPoradňa – Iniciatíva Inakosť