Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR

Mgr. Edita Pfundtner

Štátna tajomníčka Edita Pfundtner

Dátum narodenia: 30. január 1973
Bydlisko: Bratislava

Životopis

Vzdelanie
1991 – 1997 magisterské štúdium, Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
1987 – 1991 Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava

Kariéra
november 2022 súčasnosť Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
december 2020 – október 2022 riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
máj 2020 – september 2020 hlavný právnik pre legislatívu, Národná banka Slovenska
september 2019 – marec 2020 podpredsedníčka Legislatívnej rady vlády SR
august 2018 – marec 2020 štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
jún 2014 – august 2018 poslankyňa Národnej rady SR
marec 2016 – marec 2018 členka Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Národnej rady SR, členka Výboru pre európske záležitosti Národnej rady SR,
jún 2014 – marec 2016 členka Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR
júl 2010 – marec 2012 poslankyňa Národnej rady SR
júl 2010 – marec 2012 podpredsedníčka Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR
členka Osobitného kontrolného výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
máj 2004 – september 2018 advokátka zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory
1999 – 2004 právnička v Allianz poisťovňa, a.s.(neskôr Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.), advokátska koncipientka
1997 – 1999 Odborná prax, účasť na seminároch a školeniach

Pravidelná účasť na právnických odborných seminároch, konferenciách a školeniach,
odborná stáž na Okresnom súde Bratislava IV.