Preskočiť na hlavný obsah

Zo 14. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa dnes (21. 5. 2014) v Bratislave konalo 14. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V úvodnej časti zasadnutia minister M. Lajčák informoval o aktuálnom dianí v oblasti ochrany ľudských práv za obdobie od ostatného zasadnutia Rady. Zároveň prezentoval časový harmonogram záverečnej fázy prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorá bude do 30. júna predložená na rokovanie vlády SR.

Rada vzala na vedomie správu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2013, návrh piatej a šiestej Periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien za obdobie 2008 – 2013 a návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013. Rada vyjadrila plnú podporu všetkým ochrancom a ochrankyniam ľudských práv a vyzvala vládu SR, všetky ústavné inštitúcie a celú demokratickú spoločnosť, aby zaujímali jasné stanoviská k postaveniu ochrancov a ochrankýň ľudských práv, najmä, aby netolerovali útoky na zástancov ľudských práv či už z radov zamestnancov a zamestnankýň štátnej a verejnej služby, nezávislých inštitúcií, alebo mimovládnych ľudsko-právnych organizácií a aktivistov, aby im poskytli všestrannú podporu a ochranu a jasne sa postavili za ústavný princíp, podľa ktorého petíciou nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd a pri akomkoľvek obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel.

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť bude najbližšie zasadať v júni, presný termín zasadnutia bude zverejnený na webovej stránke Rady www.radavladylp.gov.sk.