Preskočiť na hlavný obsah

Zástupcovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny u M. Lajčáka

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa dnes (4. februára 2014) stretol na pôde rezortu diplomacie so zástupcami Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RVĽP), ktorí prijali jeho pozvanie. Témou boli najmä reakcie, ktoré sprevádzali novembrové rozhodovanie v pléne RVĽP, keď bol prijatý dodatok k štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (predmetným dodatkom sa zmenil spôsob hlasovania vo výbore na tzv. vážené hlasovanie, kedy každá národnostná menšina alebo etnická skupina má pri hlasovaní jeden hlas). Z titulu funkcie predsedu rady preto M. Lajčák inicioval stretnutie s členmi výboru s cieľom spoločne prediskutovať situáciu, ktorá nastala a spoločne so zástupcami menšín hľadať riešenia ako zabezpečiť efektívne fungovanie výboru. Pozvanie na stretnutie dostali všetci členovia Výboru, vrátane zástupcov štátnej správy.

„Mrzí ma, že schválenie dodatku vyvolalo kontroverziu a nespokojnosť zástupcov niektorých menšín. Mojím úprimným záujmom ako predsedu rady je, aby výbor zastupoval rovnocenným a plnohodnotným spôsobom záujmy všetkých menšín. Na druhej strane je potrebné opätovne zdôrazniť, že toto rozhodnutie – a to tak na úrovni výboru, ako aj rady – bolo prijaté absolútne legitímnym spôsobom,“ povedal minister M. Lajčák a dodal, že predmetný dodatok sa týka výlučne vnútorného mechanizmu rozhodovania vo výbore a neohrozuje situáciu menšín.

Zástupcovia Výboru v diskusii prezentovali rôzne pohľady na spoluprácu štátu a občianskej spoločnosti v otázkach týkajúcich sa národnostných menšín. Vyslovené boli aj obavy z možnej diskriminácie. „Ak sa tak stane, budem prvý, kto bude iniciovať zmenu,“ povedal minister M. Lajčák a prisľúbil, že bude s premiérom SR hovoriť o opätovnom obsadení pozície Splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny.