Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Zasadnutie Koordinačnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

Zasadnutie Koordinačnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

V piatok 20. septembra 2013 sa v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnilo zasadnutie Koordinačnej skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.

Rokovanie viedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pán Filip Vagač.

Predmetom rokovania bolo zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo dňa 4. septembra 2013 týkajúcich sa realizácie pripravovaných odborných seminárov k jednotlivým tematickým okruhom stratégie, ustanovenia pracovných skupín a koordinácie ich činnosti.

Ďalšie zasadnutie je naplánované začiatkom mesiaca október 2013.