Preskočiť na hlavný obsah

Začína sa široká diskusia o Celoštátnej stratégii na ochranu a podporu ľudských práv v SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje občanov, že proces prípravy Celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv (stratégia) vstupuje do ďalšej veľmi dôležitej fázy, v ktorej je vítaná konštruktívna diskusia všetkých zúčastnených strán. Odborníci aj široká verejnosť sa môžu podieľať na príprave tohto dokumentu prostredníctvom odborných workshopov organizovaných gestormi jednotlivých ľudskoprávnych tém. Workshopy budú prebiehať koncom roka 2013 a na jar 2014 v rôznych regiónoch Slovenska. Témy, termíny a miesta konania týchto podujatí budú včas zverejnené na stránke Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Slovenskej republiky: www.radavladylp.gov.sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň pozorne vníma aj reakcie a podnety verejnosti adresované podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavovi Lajčákovi aj v listoch rodičov z rôznych častí Slovenska. Mnohé z nich sa však zakladajú na obavách prameniacich z neznalosti situácie, respektíve dezinformácií kolujúcich vo verejnosti. Vo východiskovom materiáli k celospoločenskej diskusii o stratégii nie je napríklad ani zmienka o sexuálnej výchove detí, tzv. „rodovej ideológii“, či otázke manželstiev osôb s inou ako heterosexuálnou orientáciou. Obavy verejnosti sú tak neopodstatnené – zámerom stratégie je, aby v diskusii o ľudskoprávnych otázkach celospoločenského významu a taktiež aj v samotnom dokumente mali proporčný priestor všetky zraniteľné skupiny.