Preskočiť na hlavný obsah

Vláda schválila novelu Občianskeho zákonníka

Nesplácanie splátok napríklad úverov alebo pôžičiek môže spotrebiteľov dostať do vážnych existenčných problémov. Aj preto navrhujeme nové pravidlá, aby dlžníci dostali väčšiu príležitosť na vyriešenie svojej situácie. Zmena má byť v tom, že obchodníci (napr. banky a nebankové spoločnosti) budú musieť viac komunikovať s dlžníkmi a prísnejšie bude posudzovanie podmienok pre okamžité splatenie úveru, čo výrazne posilní ochranu spotrebiteľa.

Navrhovaná právna úprava vytvorí väčšiu rovnováhu medzi spotrebiteľom a obchodníkom. Novela počíta s tým, že celú sumu bude môcť obchodník požadovať, ak spotrebiteľ mešká aspoň s tromi splátkami, pričom omeškaná suma musí tvoriť prinajmenšom stanovené percento celej pôžičky. Napríklad pri spotrebiteľských zmluvách do troch rokov by musel dlžník dlhovať aspoň desať percent úveru, pri viac ako desaťročných by suma musela byť aspoň dva a pol percenta z celého objemu.

„Predložený návrh novely sa inšpiroval nemeckou právnou úpravou,“ informuje minister spravodlivosti SR Boris Susko. Vládny návrh počíta po schválení v Národnej rade SR s účinnosťou od 1. novembra 2024.