Preskočiť na hlavný obsah

Slovensko po druhýkrát predmetom hodnotenia v mechanizme univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva

Počas 18. zasadnutia pracovnej skupiny pre univerzálne periodické hodnotenie Rady OSN pre ľudské práva bude dňa 3.2.2014 hodnotená aj SR. Slovensko sa hodnoteniu podrobí po druhýkrát, prvé absolvovalo v roku 2009. Pokrok dosiahnutý v SR v oblasti ľudských práv na národnej úrovni, ako aj o otázky, vyžadujúce ďalšie úsilie, bude pred Radou OSN pre ľudské práva prezentovať delegácia SR vedená štátnym tajomníkom MZVaEZ SR Petrom Javorčíkom. Členmi delegácie budú zástupcovia MZVaEZ SR a ďalších relevantných ministerstiev a inštitúcií. Výsledkom procesu univerzálneho periodického hodnotenia bude súbor odporúčaní adresovaný SR na zlepšovanie ľudskoprávnych štandardov.