Preskočiť na hlavný obsah

Reforma súdnej mapy

Všeobecné informácie

Dôvera obyvateľov v súdnictvo je na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ dlhodobo na nízkej úrovni. Prispieva k tomu aj verejnosťou vnímaná miera korupcie, ktorú potvrdzujú postupné odhalenia orgánov činných v trestnom konaní. 

Vláda sa v roku 2020 zaviazala zmeniť Slovensko na „skutočne právny štát“ schopný zaistiť rovnosť pred zákonom a ochranu práv. Dôležitou súčasťou konkrétnej snahy splniť tento záväzok je reforma súdnej mapy. Cieľom reformy je zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, jeho výkon a kvalitu, a zároveň zabezpečiť pre sudcov a zamestnancov súdov lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie. 

Reforma súdnej mapy je súčasťou reforiem podporených z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti spravodlivosti, a zároveň dôležitým krokom, vďaka ktorému, spolu s ďalšími zásadnými zmenami, dostaneme náš justičný systém do formy.

Cieľom reformy je zväčšenie súdnych obvodov, čo vytvorí priestor na špecializáciu sudcov hlavných agendách, vďaka čomu môžu mať ľudia rýchlejšie, kvalitnejšie aj zrozumiteľnejšie súdne rozhodnutia.

Reforma súdnej mapy vychádza zo Správy k stavu justície (CEPEJ)​

Viac informácií k reforme súdnej mapy môžete nájsť aj na stránkach Analytického centra.

Ďalšie otázky ohľadom súdnej mapy môžete posielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Ciele súdnej mapy

  • Špecializácia sudcov – zväčšenie súdnych obvodov umožňuje sudcom, aby sa špecializovali na jednu hlavnú agendu, ktorej sa chcú venovať. Tak ako v zdravotníctve platí, že kvalitu zabezpečí cievar, srdciar, traumatológ…, teda špecialista, rovnako je to aj v súdnictve. Vďaka zmene súdnej mapy sa sudcovia môžu špecializovať na civilnú, obchodnú, trestnú, rodinnú a správnu agendu. Špecializovaný sudca sa ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo predpokladá aj kvalitnejšie rozhodnutie.
  • Rýchlejšie konania – neskorá spravodlivosť nie je spravodlivosť. Ak rozhodnutie neprichádza v primeranom čase, ťažko hovoriť o spravodlivosti. Súdy nemajú problém vybaviť v reálnom čase došlý počet jednoduchších a rutinných vecí. Skutočným problémom sú zložitejšie veci, ktorých vybavenie trvá neprimerane dlhý čas. Občania a podnikatelia to vnímajú ako nízku vymožiteľnosť práva. A práve špecializácia sudcov umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí.
  • Primeraná dostupnosť – prístup k spravodlivosti nie je daný kilometrami cesty na súd, ale rýchlosťou a kvalitou rozhodovania. Ide o napĺňanie práva na súdnu ochranu. Právo na súd v každom meste neexistuje. Právo na spravodlivé rozhodnutie v primeranej lehote, naopak, existuje. A toto právo vedia napĺňať len efektívne fungujúce súdy.

Upozornenie v súvislosti so spustením novej súdnej mapy

Od 1. júna 2023 vstúpil do platnosti zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov – nová Súdna mapa.  

Z daného dôvodu je potrebné aktualizovať IT systémy a webové stránky Ministerstva spravodlivosti SR, čo môže zapríčiniť dočasnú neaktuálnosť údajov, spomalenie webových stránok, poprípade dočasnú nedostupnosť služieb (ESSp).  

Zároveň informujeme, že bankové účty zanikajúcich súdov sa k 31.5.2023 rušia.  Od 1.6.2023 je potrebné platby smerovať na bankové účty nástupníckeho súdu. Zoznam bankových účtov je k dispozícií na stiahnutie nižšie.

Čísla bankových účtov nástupníckych súdov vrátane informácie k prevodníku (XLSX, 22 KB)