Preskočiť na hlavný obsah

Rada vlády SR pre ľudské práva diskutovala o pravidlách dotačnej výzvy pre ľudské práva

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na svojom dnešnom zasadnutí ostro odsúdila atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky Róberta Fica. Tento čin považuje za priamu hrozbu demokracie, ktorý nesmie mať miesto v žiadnej spoločnosti.

Mimoriadne zasadnutie iniciovali zástupcovia mimovládneho sektora, z dôvodu legislatívneho procesu k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov.

„Ubezpečili sme predstaviteľov mimovládnych organizácií, že výzva bude opäť vyhlásená bez krátenia finančných prostriedkov. Z dôvodu zvýšenia transparentnosti, Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje zmeny v zložení hodnotiacej komisie tak ako je to zabehnuté aj na iných rezortoch,“ povedala štátna tajomníčka Katarína Roskoványi. Ubezpečila verejnosť, že predstavitelia tretieho sektora sa nemusia obávať akejkoľvek diskriminácie pri hodnotení projektov v rámci dotačnej schémy pre ľudské práva.  Rada vlády SR však prijala uznesenie, ktorým vyjadrila svoj nesúhlas s predloženým návrhom vyhlášky a požiadala o jej stiahnutie z legislatívneho procesu.