Preskočiť na hlavný obsah
Z technických príčin nie sú dostupné Aktuality a mailové adresy - podateľne súdov a informačné centrá

Pripomíname si obete zo Zámockej

Dnes si spoločne pripomíname smutné výročie nenávistného útoku, ktorý pripravil o život Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča, vážne zranil Radku Trokšiarovú a zasiahol celú spoločnosť.

História nás naučila, a sami sme sa stali svedkami, že nenávisť v spojení s diskrimináciou vedie k teroru, ohrozuje sociálnu súdržnosť a porušuje práva druhých. Verejné vyjadrenia, ktoré šíria, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú násilie alebo nenávisť proti osobám alebo skupinám ľudí vytvárajú prostredie bolesti a sociálneho vylúčenia a nakoniec vedú k otvorenému násiliu.

Napriek silnej odozve bezprostredne po útoku a zmenám, ktoré sa podarilo presadiť, sú LGBTI ľudia naďalej napádaní a diskriminovaní kvôli svojej identite. Veľké zmeny prichádzajú v malých krokoch a my máme stále čo robiť.

Rovnako ako Európsky súd pre ľudské práva, aj Ministerstvo spravodlivosti prikladá osobitný význam pluralizmu, tolerancii a otvorenosti mysle, pretože pluralizmus a demokracia sú založené na skutočnom uznaní a rešpektovaní rozmanitosti, ktorá nás robí jedinečnými. 

Preto na znak úcty k obetiam, namiesto ticha, dnes ešte dôraznejšie vyzývame na podporu rozmanitosti, vzájomného rešpektu a k dodržiavaniu princípov právneho štátu, ktorý garantuje ľudské práva všetkým bez rozdielu.