Preskočiť na hlavný obsah

Pätnáste zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa dnes (6. júna 2014) konalo 15. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v Bratislave. Hlavným bodom programu bola diskusia k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorú Rada zobrala na vedomie pred jej postúpením do medzirezortného pripomienkového konania.

Rada zobrala na vedomie hodnotiace správy o podpore kultúr národnostných menšín a stave národnostného školstva za rok 2013 a správu o používaní jazykov národnostných menšín predložené Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Prijatím Vyhlásenia, ktorým si Rada pripomína 70 rokov od tragickej udalosti holokaustu na južnom Slovensku, sa Rada pripojila k pietnej spomienke na vyše 30-tisíc židovských spoluobčanov z územia južného Slovenska, ktorí zahynuli počas deportácií v likvidačnom tábore Auschwitz-Birkenau.

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa k návrhu Stratégie stretne opäť koncom júna. Presný termín zasadnutia bude zverejnený na webovej stránke Rady www.radavladylp.gov.sk