Preskočiť na hlavný obsah

Odborné školenie facilitátorov trestnej mediácie v prípadoch závažnej kriminality

Institut pro restorativní justici realizuje v súčasnom období jedinečný projekt JUSTIN, Eraszmus+, ktorého partnerom je i Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V dňoch 15.- 19. mája 2023 sa za účasti zahraničných lektorov z belgickej organizácie MODERATOR a fínskej organizácie RISE – Criminal Sanctions Agency uskutočnilo v Prahe odborné školenie zamerané na využitie restoratívneho programu, akým je v súčasnej situácii mediácia v oblasti závažnej trestnej činnosti.

Belgickí a fínski experti, ktorí na predmetnom školení spolupracujú, zdieľali svoje dlhodobé skúsenosti z tejto oblasti. Vďaka nim je overené, že restoratívne metódy môžu mať najväčšie prínosy práve v kontexte závažnej trestnej činnosti, respektíve jej závažných dosahov na poškodeného.

Vzdelávacej aktivity sa za Slovenskú republiku zúčastnili i siedmi probační a mediační úradníci, ktorí sa stanú vôbec prvými špecialistami pri zavádzaní nového restoratívneho programu s akcentom na závažnú trestnú činnosť.