Preskočiť na hlavný obsah

Ministerstvo spravodlivosti SR odmieta kritiku Európskej komisie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky s Európskou komisiou komunikuje intenzívne o zmenách v trestnom práve už od novembra minulého roku. Náš konštruktívny prístup potvrdzujú aj viaceré zmeny návrhu, ktoré sme v priebehu legislatívneho procesu urobili a ktorými sme vyšli v ústrety mnohým konkrétnym výhradám, vzneseným zo strany Európskej únie tak, aby boli posilnené možnosti vyšetrovania v oblasti trestných činov, poškodzujúcich záujmy EÚ.

Pokiaľ ide o zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, toto jednoznačne nie je v rozpore s právom EÚ. Potvrdzuje to aj stanovisko Generálneho advokáta v prípade C-634/22, ktorý v bode 64 svojho stanoviska uvádza, že: „vnútroštátny zákonodarca je oprávnený zvoliť si taký systém trestného súdnictva, v ktorom majú všeobecné súdy právomoc rozhodovať o všetkých typoch trestných činov, ako aj iný systém, v ktorom sa na určitom špecializovanom súde koncentruje právomoc rozhodovať o určitých obzvlášť závažných trestných činoch. Oba modely sa používajú v rôznych členských štátoch, ktoré si – pripomínam – môžu vybrať ktorýkoľvek z nich alebo ho zmeniť.“ Pokiaľ ide o takýto prístup v prípade súdnictva, o to viac to musí platiť v prípade orgánov vyšetrovania.

Z hľadiska práva EÚ je dôležité iba to, aby bola zachovaná účinnosť trestných vyšetrovaní, najmä pokiaľ ide o trestné činy s vplyvom na rozpočet EÚ. Zákon v schválenej podobe a následné opatrenia prijaté Generálnou prokuratúrou SR poskytujú dostatočné záruky, že efektivita uvedených trestných vyšetrovaní znížená nebude. Naopak, zmeny prinesú zvýšenie počtu špecializovaných prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí sa budú venovať vyšetrovaniu a stíhaniu trestných činov, ktoré boli v pôsobnosti ÚŠP GP SR.  

Aj generálny prokurátor vo svojom liste z 18. marca 2024 adresovanom komisárovi Reyndersovi potvrdil, že: „zrušenie ÚŠP GPSR, ktorá nebola samostatným štátnym orgánom, ale len osobitnou súčasťou GP SR, nebude mať žiaden negatívny vplyv na plnenie úloh prokuratúry SR, ako i na plnenie záväzkov SR, ktoré jej vyplývajú z uzatvorených zmlúv.“ Odmietame preto tvrdenie EK, že vyjadruje poľutovanie nad rozpustením ÚŠP bez zavedenia záruk, ktoré zaistia efektívne pokračovanie vyšetrovania

Rokovania vlády s predstaviteľmi Európskej komisie naďalej pokračujú, aj dnes sú naplánované ďalšie konzultácie. Sme presvedčení, že zachovanie účinnosti vyšetrovania trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ nie sú nijakým spôsobom ohrozené a budú pokračovať v rovnakej intenzite, ak nie vo väčšej. Akékoľvek pochybnosti EK v tejto oblasti preto považujeme za neopodstatnené. Ministerstvo spravodlivosti SR sa dôrazne ohradzuje voči zneužívaniu tejto témy v kampani pred voľbami hlavy štátu a voľbami do Európskeho parlamentu, osobitne v čase moratória.

Ilustračné foto: TASR