Preskočiť na hlavný obsah

M. Lajčák prijal zástupcov Fóra kresťanských inštitúcií a Fóra života

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák prijal dnes (3. októbra 2013) zástupcov Fóra kresťanských inštitúcií a Fóra života.

Stretnutie predstavovalo ďalšiu zo série aktivít súvisiacich s prípravou Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Minister uvítal aktívny dialóg so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií, ktorý pravidelne prebieha aj na pôde stáleho poradného orgánu vlády SR – Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a poďakoval sa za iniciatívy, s ktorými zástupcia týchto organizácií prichádzali a prichádzajú: „Príprava stratégie participatívnym spôsobom je unikátny proces, je to nová skúsenosť pre všetkých, ako pre štátny sektor, tak aj pre občiansku spoločnosť. Verím, že konštruktívne odborné stanoviská posunú tému ľudských práv dopredu. Chceme diskutovať o celku a jednotlivostiach so všetkými subjektmi, ktorých sa obsah pripravovanej stratégie dotýka a ktoré o to prejavia záujem,“ povedal M. Lajčák.

Zástupcovia Fóra kresťanských inštitúcií a Fóra života ocenili fakt, že stratégia je otvoreným dokumentom, ktorý má „pevné základy, ale otvorenú strechu“ a ponúkli svoje skúsenosti v príprave jej textu. Vyjadrili záujem rokovať o témach spojených s ľudskými právami v širšom meradle, než to bolo doteraz medializované. Zároveň sa pri tejto príležitosti dištancovali od nenávistnej kampane, ktorá v nedávnom období sprevádzala vo verejnosti diskusiu o stratégii.