Preskočiť na hlavný obsah

Justícia v krajinách EÚ: modernizácia našich súdov zaostáva

Európska komisia v pondelok zverejnila porovnávací prehľad krajín v oblasti justície za rok 2024. Prehľad má informatívny charakter, zároveň však slúži ako podklad pre hodnotiace správy EK. Vychádza zo štatistických údajov predchádzajúcich vlád za roky 2022 a 2023.

Pri aspektoch digitalizácie súdnictva, najmä pokiaľ ide o využívanie umelej inteligencie či interaktívnych aplikácií, Slovensko kleslo na 18. miesto.

„Predchádzajúca vláda mala obrovskú šancu využiť prostriedky na modernizáciu súdnictva tak v oblasti digitalizácie ako aj v oblasti materiálno-technického vybavenia.

V dôsledku jej vážnych manažérskych zlyhaní sú naše možnosti na ďalšiu modernizáciu oklieštené. Napriek tomu urobíme všetko preto, aby sme zabezpečili lepšiu dostupnosť občanom k spravodlivosti a posilnili dôveru v justíciu,“ vyhlásil minister spravodlivosti SR Boris Susko.

Výsledky správy prichádzajú rok od spustenia takzvanej súdnej mapy. „Potvrdzuje sa to, na čo sme upozorňovali pred spustením reformy, že to nebolo šťastné riešenie. Konštatujú to dnes samotní sudcovia, ktorí nemali možnosti možnosť na týchto zásadných zmenách participovať. Tam, kde bude priestor, chceme tento systém korigovať,“ dodal B. Susko.

Problémom pre Slovenskú republiku zostáva dlhodobo nízke vnímanie nezávislosti súdnictva. Napriek čiastočnému zlepšeniu stále ostávame na posledných priečkach spomedzi členských štátov Únie. V subjektívnom hodnotení občanov Slovensko zostalo na rovnakom mieste ako vlani  pred Poľskom, Chorvátskom a Bulharskom.

Okrem aktualizácie údajov z predchádzajúcich prehľadov sú tento rok hodnotené aj nové oblasti. Pri kvalite justície boli doplnené napríklad údaje o odmene ustanoveného advokáta v trestnom konaní. „Ďalšími novinkami sú mapovanie orgánov zapojených do dedičského konania, osobitných opatrení pre zamestnanie osôb so zdravotným postihnutím v justícii či osobitných opatrení v prípade žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ sekcie medzinárodného práva Ministerstva spravodlivosti SR Michal Kotlárik.

V počte sudcov na počet obyvateľov sa Slovensko oproti minuloročnému prehľadu neposunulo a nachádza sa na 12. mieste,  porovnateľne s Nemeckom či Litvou, naďalej si však drží pozíciu v prvej desiatke štátov s najvyšším zastúpením žien na najvyšších súdoch v rámci EÚ.

Porovnávací prehľad súdnictva na rok 2024 v anglickom jazyku:

2024 EU Justice Scoreboard | European Commission (europa.eu)