Preskočiť na hlavný obsah

Informácia o mimoriadnom zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Dňa 23.mája 2019 sa v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konalo mimoriadne zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému predsedala štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Edita Pfundtner.
 
Programom zasadnutia rady bol bod: „Odporúčania adresované Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva
 
Prijaté uznesenie rady k  programu nájdete tu: (poprosím prepojiť s Dokumentmi Rady – uznesenie č.218)
 
Podpredsedníčka rady záverom poďakovala všetkým členom rady a ukončila mimoriadne zasadnutie.