Preskočiť na hlavný obsah

Cena za významný prínos v oblasti ľudských práv

Oceňovanie osobností za významný prínos v oblasti ľudských práv sa udeľuje pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa ľudských práv – 10. decembra.

Cenu udeľuje podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z titulu funkcie predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Návrh na udelenie ceny môže predložiť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba v termíne do 15. novembra 2013 sekcii právnej a konzulárnej Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poštou alebo prostredníctvom podateľne.

Návrh musí obsahovať identifikačné údaje o navrhovanej osobe, o navrhovateľovi, zdôvodnenie návrhu na udelenie ceny a podpis navrhovateľa.