Preskočiť na hlavný obsah

Cena Karola Planka putuje do rúk J. Čentéša a P. Ondrejecha

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Boris Susko odovzdal vo štvrtok 6. júna 2024 čestné uznanie a študentskú cenu. Redakčná rada odborného časopisu Justičná revue rozhodla, že tento rok neudelí hlavnú autorskú cenu.

   Rozhodla však o udelení mimoriadnej ceny a to prof. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD., za kontinuálne publikovanie vysoko odborných príspevkov v Justičnej revue a osobitne za príspevky publikované v roku 2023 v Justičnej revue. Po profesorovi Tomášovi Ľalíkovi, ktorý získal rovnaké čestné uznanie vlani, je profesor Čentéš len druhý takto ocenený autor. Hlavnú autorskú Cenu Karola Planka pritom získal už za rok 2009. „Ako jeden z mála takto ocenených autorov však do Justičnej revue prispieva svojimi odbornými príspevkami aj ďalej takmer neustále,“ hovorí šéfredaktor Justičnej revue profesor Ján Svák.

   Z radov študentov získal Cena Karola Planka Bc. Patrik Ondrejech a to za príspevok Cezhraničná manipulácia voličského rozhodovania s využitím kybernetických prostriedkov pri referende, publikovaný v rubrike Adspirantes legum, určenej pre študentov.

   Minister spravodlivosti Boris Susko pri tejto príležitosti vyhlásil, že národ, ktorý si neváži minulosť a tradície, nemá žiadnu budúcnosť. „Aj preto oceňujem, že Justičná revue ako popredný stavovský titul, ktorý pravidelne sledujú a čítajú príslušníci elity z rozličných právnických profesií, nadväzuje na život a dielo profesora Karola Planka. Rovnako tak som rád, že medzi prispievateľmi nášho časopisu sa nájdu aj vysoko erudovaní odborníci, ktorí na pravidelnej báze obohacujú jeho obsah,“ povedal Boris Susko.

   Profesor Jozef Čentéš poďakoval redakčnej rade časopisu Justičná revue za ocenenie jeho práce a avizoval, že tento rok má v pláne publikovať ďalšie dva odborné články. Radosť neskrýval ani druhý laureát. „Som veľmi rád, že Justičná revue dáva priestor aj mladým autorom, aby prinášali nové témy,“ dodal Patrik Ondrejech.

   Cena Karola Planka sa každoročne odovzdáva od roku 2001 autorom, ktorí publikovali svoje odborné texty v Justičnej revue. O nominácii na ocenenie rozhoduje redakčná rada časopisu. V časoch pandémie sa počet autorov aj publikovaných príspevkov prudko zvýšil, informovala tajomníčka Justičnej revue.

O Karolovi Plankovi:

Profesor Karol Plank (1927 – 1997) bol právnik, sudca a vysokoškolský pedagóg. V roku 1969 sa stal prorektorom Univerzity Komenského v Bratislave, pre svoje politické postoje však následne nemohol vykonávať akademickú činnosť ani publikovať. Od roku 1990 do roku 1996 vykonával funkciu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

O ocenených:

Profesor Jozef Čentéš absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1995 mu bol udelený akademický titul PhD. vo vednom odbore trestné právo. V roku 2008 bol vymenovaný za docenta a v roku 2014 za profesora. Je členom viacerých vedeckých rád a vedeckých rád odborných časopisov doma i v zahraničí. Okrem toho je autorom alebo spoluautorom komentárov k Trestnému zákonu a Trestnému poriadku, viacerých vysokoškolských učebných textov, odborných publikácií, niekoľkých desiatok vedeckých článkov či monografií. Bol členom Legislatívnej rady vlády SR. Od roku 1991 pôsobil s krátkou prestávkou ako prokurátor na okresnej prokuratúre, na Generálnej prokuratúre SR (1999-2022) a od roku 2004 do roku 2021 ako zástupca riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR. V súčasnosti pôsobí ako právny poradca predsedu Najvyššieho súdu SR. Od roku 1999 je vysokoškolským učiteľom na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského, od roku 2015 je vedúcim tejto katedry. Pôsobí aj ako externý pedagóg Justičnej akadémie SR.

Patrik Ondrejech je študentom práva so zameraním na budovanie komunít, medzinárodné právo a diplomaciu. Počas štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity dosiahol mnohé úspechy, pričom vo svojej bakalárskej práci prinášal i de lege ferenda pohľad na témy ako kozmické právo či právo využívania morského dna. Ako študentovi 3.ročníka bakalárskeho štúdia mu bola udelená cena rektora za výnimočný prínos pre rozvoj univerzity. Univerzita ho už trikrát nominovala na Študentskú osobnosť roka v sekcii Právo. Počas svojho štúdia sa venoval aj rozsiahlej publikačnej činnosti (obsadil 2. miesto v Československom finále prezentácie prác Študentskej vedeckej odbornej činnosti, a tiež 1. miesto vo fakultnom kole (ŠVOČ). Popri skutočne mnohých svojich aktivitách a pracovných povinnostiach reprezentoval Slovensko aj v zahraničí, kde sa mu podarilo dosiahnuť historicky významné úspechy, spomeňme 8. miesto v písomných podaniach v najprestížnejšej súťaži JESSUP 2023 spomedzi 800 škôl z celého sveta priamo vo Washingtone D.C. v Spojených štátoch amerických, Trnavská univerzita tak aj vďaka jeho úsiliu porazila univerzity ako sú Harvard či Yale.