Čo znamenajú skratky vo výkaze?

Skratky používané pre jednotlivé agendy v prípade okresných súdov, krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu označujú súdne registre, do ktorých sa zapisujú veci došlé na súd.
 
V prípade Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa vychádza z rozvrhu práce tohto súdu. 
 

Prehľad skratiek jednotlivých súdnych agend: