​Znalci

 
 
 
 
 
 
 
Použité skratky:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – MS SR alebo ministerstvo
Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov – Zoznam znalcov
Zadávatelia znaleckých posudkov a iných druhov znaleckých úkonov – zadávatelia
Elektronický denník znalca – EDZ
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ZZTP
 

 

 
 
 

ELEKTRONICKÝ DENNÍk​

 

EDZ_ZTP-ZO krátka Používateľaká príručka VERZIA 1.11 (.pdf.872 KB)​

 

 

Technická podpora:  support.znalec@justice.sk

   
​​