Kontakt​

REDAKCIA OBCHODNÉHO VESTNÍKA A JUSTIČNEJ REVUE

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

šéfredaktor redakcie Obchodného vestníka a Justičnej revue

+421 2 88891 290

 registrácia povinných osôb na zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku 

+ 421 2 88891 141, + 421 2 88891 165, + 421 2 88891 250

Upozornenie:

Registračné čísla si možno prevziať osobne na adrese: Redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue, Račianska 71, 813 11 Bratislava, v čase od 9:00 h do 14:00 h po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. +421 2 88891 141, + 421 2 88891 165 alebo + 421 2 88891 250.

Ďalšie kontakty:

Telefónne číslo:

Agenda súvisiaca so zverejnením údajov v Obchodnom vestníku

+  421 2 88891 165

Konkurzy a reštrukturalizácie (oznámenia správcov)

 

+  421 2 88891 250

Konkurzy a reštrukturalizácie (oznámenia súdov)

Oznámenia súdov súvisiace so zrušením spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov

Oprava zverejnených údajov

​+ 421 2 88891 140 ​Upovedomenia súdnych exekútorov 

Rozsudky súdov (zverejňované stranou sporu na základe priznaného práva alebo uloženej povinnosti alebo právnickou osobou na základe uloženého trestu podľa osobitných zákonov)

Verejné vyhlášky (vydržanie - vyzývacie uznesenie + ostatné verejné vyhlášky, napr. podľa CSP, SSP)

Dočasná ochrana

+  421 2 88891 400

Dražby

Obchodný register

Zbierka listín

Povinne zverejňované zmluvy

+  421 2 88891 142

Stále rozhodcovské súdy

Mediačné centrá

Oznámenia a výzvy likvidátorov

Zmluvy o zlúčení, Zníženie základného imania, Prerozdelenie kapitálového fondu, Významné obchodné transakcie, Zmena právnej formy, Výplata protiplnenia za akcie na základe uplatnenia práva výkupu, iné oznámenia

Štátna pomoc a iné programy podpory

Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci

Valné zhromaždenia

Verejné súťaže

 

​+ 421 2 88891 141 ​Povinne zverejňované zmluvy

 Poštová adresa:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue

Račianska 71

813 11 Bratislava

Upozornenie:

V listinnej podobe sa do Obchodného vestníka doručujú len povinne zverejňované zmluvy podľa zákona o slobode informácií!​

​​​​