Kontakt​

REDAKCIA OBCHODNÉHO VESTNÍKA 

JUDr. Marína Rapošová

šéfredaktorka redakcie Obchodného vestníka

+421 2 88891 142

Ing. Zuzana Jurková

+ 421 2 88891 141 – registrácia povinných osôb na zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku

Upozornenie:

Registračné čísla si možno prevziať osobne na adrese: Redakcia Obchodného vestníka, Námestie slobody 12, Bratislava, v čase od 9:00 h do 14:00 h.

Ďalšie kontakty:

Telefónne číslo:

Agenda súvisiaca so zverejnením údajov v Obchodnom vestníku

+  421 2 88891 165

Konkurzy a reštrukturalizácie (oznámenia správcov)

+  421 2 88891 250

Konkurzy a reštrukturalizácie (oznámenia súdov) 

Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov

​+ 421 2 88891 140 ​Upovedomenia súdnych exekútorov 

Rozsudky súdov (zverejňované stranou sporu na základe priznaného práva alebo uloženej povinnosti alebo právnickou osobou na základe uloženého trestu podľa osobitných zákonov)

Verejné vyhlášky (napr. podľa CSP, SSP)

+  421 2 88891 400

Dražby

Povinne zverejňované zmluvy

+  421 2 88891 142

Stále rozhodcovské súdy

Mediačné centrá

+  421 2 88891 149

Výzvy likvidátorov


Oznámenia o zlúčení, oznámenia o znížení základného imania, iné oznámenia


Štátna pomoc a iné programy podpory


Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci


Valné zhromaždenia


Oprava zverejnených údajov

​+  421 2 88891 184

​Podania doručené zo súdneho manažmentu​


Poštová adresa:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Redakcia Obchodného vestníka

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Upozornenie:

V listinnej podobe sa do Obchodného vestníka doručujú len povinne zverejňované zmluvy podľa zákona o slobode informácií!​