Ochrana osobných údajov MS SR

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky určilo k 25.máju 2018 zodpovednú osobu:

ochrana.osobnych.udajov.MSSR@justice.sk

 

V prípade ak máte otázku k ochrane osobných údajov, prosím adresujte nám ju prostredníctvom emailu: otazky.GDPR@justice.sk

 


 

 

Informačná povinnosť MS SR:

Informačná povinnosť MS SR.pdfInformačná povinnosť MS SR.pdf​​​

Informačná_povinnosť_zoznam_IS_MSSR_V5.pdfInformačná_povinnosť_zoznam_IS_MSSR_V5.pdf