Ochrana osobných údajov Okresný súd Lučenec

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný súd Lučenec určil k 01.10.2018 zodpovednú osobu p. Ing. Jozefa Nosáľa.

tel. č. : +421904044360

e-mail: ncrcra@gmail.com

Správa súdu:
ochrana.osobnych.udajov.OSLC@justice.sk

V prípade ak máte otázku k ochrane osobných údajov, prosím adresujte nám ju prostredníctvom emailu: otazky.GDPR@justice.sk