Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)

V rámci operačného programu Efektívna verejná správa sa Ministerstvo spravodlivosti SR zaviazalo, za finančnej spolupráce s Európskym sociálnym fondom, prispieť k zvýšeniu efektívnosti súdneho systému zavedením systému hodnotenia kvality.

Pre viac informácií navštívte našu stránku projekty.justice.sk.