Oznamy o zmenách – rok 2020

Odvolanie z funkcie sudcu

21. decembra 2020 prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolala z funkcie sudcu JUDr. Oľgu Trnkovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovanej funkcia sudcu.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Marii Ondriášovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 1. januára 2021.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Eve Mikloškovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V, s účinnosťou od 1. decembra 2020,
 • Mgr. Viere Milatovej, PhD., sudkyni Okresného súdu Bratislava V, s účinnosťou od 1. decembra 2020,
 • JUDr. Klaudii Talašovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V, s účinnosťou od 1. decembra 2020,
 • JUDr. Yvette Dzugasovej, sudkyni Krajského súdu v Žiline, s účinnosťou od 1. januára 2021.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Dagmar Cabadajová, podpredsedníčka Krajského súdu v Žiline, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 18. decembra 2020 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky menovaného krajského súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 31. decembra 2020.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolala z funkcie sudcu:

 • 21. decembra 2020
  • JUDr. Dagmar Komadovú, sudkyňu Okresného súdu Veľký Krtíš,
  • JUDr. Milotu Tóthovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
  • JUDr. Martu Ďumbalovú, sudkyňu Okresného súdu Trnava,
  • JUDr. Rastislava Vranku, sudcu Krajského súdu v Trenčíne,
 • 28. decembra 2020
 • JUDr. Miroslava Nováka, sudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou.

Všetci  vyššie uvedení sudcovia mali podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu – poberatelia starobného dôchodku.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovaným funkcia sudcu. ​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Soňu Gaškovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Košice II s účinnosťou od 1. januára 2021.​

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Martinu Mochnáčovú, sudkyňu Okresného súdu Liptovský Mikuláš, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 (uznesenie č. 343 z 15. decembra 2020),
 • JUDr. Zuzanu Krivdovú, sudkyňu Okresného súdu Námestovo, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 (uznesenie č. 344 z 15. decembra 2020),
 • JUDr. Eriku Bebčákovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 (uznesenie č. 345 z 15. decembra 2020),
 • JUDr. Eriku Tischlerovú, sudkyňu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 (uznesenie č. 346 z 15. decembra 2020),
 • JUDr. Petra Dumana, sudcu Okresného súdu Dunajská Streda, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave na obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2022 (uznesenie č. 347 z 15. decembra 2020),
 • Mgr. Maroša Feketeho, sudcu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 (uznesenie č. 348 z 15. decembra 2020),
 • Mgr. Moniku Farkašovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre na obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2022 (uznesenie č. 349 z 15. decembra 2020),
 • JUDr. Mareka Olekšáka, sudcu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre na obdobie od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 (uznesenie č. 350 z 15. decembra 2020).​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • Mgr. Mgr. Miriam Plavčákovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2021 (uznesením č. 342 z 15. decembra 2020),
 • JUDr. Jaroslava Ivana, sudcu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Skalica s účinnosťou od 15. februára 2021 (uznesením č. 351 z 15. decembra 2020).

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

17. decembra 2020 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • JUDr. Michaela Bebjaková (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Alena Moravčíková (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Nitre,
  • Mgr. Alexandra Lisyová s pridelením na Okresný súd Levice,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Lucia Lacová s pridelením na Okresný súd Humenné,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Peter Melichárek (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
  • ​JUDr. Tomáš Kuruc (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Košiciach.
 • Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​

Odvolanie z funkcie sudcu

21. novembra 2020 prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolala z funkcie sudcu JUDr. Ľubomíra Šramka, sudcu Krajského súdu v Bratislave.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovanému funkcia sudcu.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Nadežda Weisová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava III, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 16. decembra 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Nasledovní sudcovia sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky vzdali funkcie sudcu:

 • Okresný súd Bratislava III
  • JUDr. Jeanette Kostolanská (list doručený 14. decembra 2020),
 • Okresný súd Bratislava V
  • JUDr. Viera Sandtnerová (list doručený 10. decembra 2020),
 • Krajský súd v Prešove
  • JUDr. Eva Pirkovská (list doručený 11. decembra 2020),
  • JUDr. Eva Sláviková (list doručený 14. decembra 2020).

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menovaným funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2020.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Marii Mészárosovej, sudkyni Okresného súdu Dunajská Streda s účinnosťou od 1. decembra 2020.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Eva Šajmovičová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 1. decembra 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2020.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Renátu Mihalíkovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Topoľčany s účinnosťou od 1. decembra 2020.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021:

 • JUDr. Jána Odnogu, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne (uznesenie č. 309 z 24. novembra 2020),
 • JUDr. Alenu Roštárovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesenie č. 310 z 24. novembra 2020),
 • Mgr. Ninu Dubovskú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesenie č. 311 z 24. novembra 2020),
 • Mgr. Matúša Staríčeka, sudcu Okresného súdu Topoľčany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre (uznesenie č. 312 z 24. novembra 2020),
 • JUDr. Ing. Maria Dubaňa, sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (uznesenie č. 315 z 24. novembra 2020),
 • JUDr. Janu Haluškovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (uznesenie č. 317 z 24. novembra 2020),
 • JUDr. Martina Holiča, sudcu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (uznesenie č. 318 z 24. novembra 2020),
 • ​JUDr. Janu Martinčekovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (uznesenie č. 319 z 24. novembra 2020),
 • JUDr. Martinu Valentovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (uznesenie č. 320 z 24. novembra 2020),
 • JUDr. Pavla Naďa, sudcu Krajského súdu v Košiciach, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (uznesenie č. 322 z 24. novembra 2020).

Zároveň oznamujeme, že Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila Mgr. Renátu Gavalcovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2022 (uznesenie č. 316 z 24. novembra 2020).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Martu Šašinkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2021 (uznesením č. 308 z 24. novembra 2020).

 • Súčasne oznamujeme, že Súdna rada Slovenskej republiky:
  • mení svoje uznesenie č. 208 z 28. októbra 2019 tak, že JUDr. Petra Štifta, sudcu Krajského súdu v Bratislave, prekladá na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. decembra 2020 (uznesením č. 313 z 24. novembra 2020),
  • mení svoje uznesenie č. 165 z 29. júna 2020 tak, že JUDr. Martinu Zeleňákovú, sudkyňu Krajského súdu v Prešove, prekladá na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. decembra 2020 (uznesením č. 314 z 24. novembra 2020).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Božene Husárovej, sudkyni Krajského súdu v Trnave, s účinnosťou od 1. decembra 2020,
 • JUDr. Rudolfovi Čirčovi, sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. decembra 2020,
 • ​JUDr. Tiborovi Kubíkovi, sudcovi Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. januára 2021.​

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolala z funkcie sudcu:

 • 9. novembra 2020
  • JUDr. Máriu Prikrylovú, sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne (neaktívna),
 • 12. novembra 2020
  • JUDr. Janu Cisárovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Ladislava Górásza, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
 • 13. novembra 2020
  • JUDr. Kristínu Glezgovú, sudkyňu Okresného súdu Lučenec,
  • JUDr. Veroniku Poláčkovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline,
 • 16. novembra 2020
  • JUDr. Danielu Švecovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Romana Rizmana, sudcu Krajského súdu v Košiciach,
 • 18. novembra 2020
  • JUDr. Jána Vanka, sudcu Krajského súdu v Nitre.

Vyššie uvedená neaktívna sudkyňa mala podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu – poberateľka starobného dôchodku.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovaným funkcia sudcu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala:

 • JUDr. Tatianu Buchvaldovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava III s účinnosťou od 21. novembra 2020,
 • JUDr. Evu Schweitzerovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Galanta s účinnosťou od 1. decembra 2020.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vymenovala s účinnosťou od 15. novembra 2020:

 • JUDr. Ľuboša Baku do funkcie predsedu Okresného súdu Levice,
 • JUDr. Adriana Pytliaková, PhD. do funkcie predsedníčky Okresného súdu Čadca.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Mária Červenáková, sudkyňa Okresného súdu Levice, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 12. novembra 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. novembra 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Lýdia Noskovičová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 4. novembra 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. novembra 2020.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolala z funkcie sudcu:

 • 13. októbra 2020
  • JUDr. Máriu Tóthovú, sudkyňu Okresného súdu Trenčín (neaktívna),
 • 14. októbra 2020
  • JUDr. Ivana Roháča, sudcu Okresného súdu Humenné,
  • Mgr. Miroslava Lehoczkého, sudcu Okresného súdu Malacky (neaktívny),
 • 15. októbra 2020
  • JUDr. Karola Dorňáka, sudcu Krajského súdu v Bratislave (neaktívny),
 • 19. októbra 2020
  • JUDr. Gabrielu Vyskočovú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Nitre (neaktívna),
  • JUDr. Vieru Pepelovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Helenu Loduhovú, sudkyňu Okresného súdu Považská Bystrica,
 • 20. októbra 2020
  • ​JUDr. Juraja Schwarcza, sudcu Krajského súdu v Košiciach,
  • JUDr. Evu Stykovú, sudkyňu Krajského súdu v Košiciach (neaktívna),
 • 21. októbra 2020
  • JUDr. Jozefa Pribulu, sudcu Okresného súdu Košice – okolie,
  • JUDr. Dagmar Mlejovú, sudkyňu Okresného súdu – okolie,
 • 23. októbra 2020
  • JUDr. Jozefínu Královú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava IV,
  • JUDr. Michala Calka, sudcu Okresného súdu Svidník,
  • JUDr. Janu Baricovú, sudkyňu, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Milana Ľalíka, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Tatianu Biednikovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave,
 • 24. októbra 2020
  • JUDr. Gizelu Pavelovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I,
 • 26. októbra 2020
  • JUDr. Ľubicu Cambelovú, sudkyňu Okresného súdu Levice,
  • JUDr. Viliama Hlaváča, sudcu Okresného súdu Rožňava,
  • Mgr. Martu Hrenčukovú, sudkyňu Okresného súdu Rožňava,
  • JUDr. Ľubomíra Hudáka, sudcu Okresného súdu Malacky (neaktívny),
  • JUDr. Vladimíra Hriba, sudcu Krajského súdu v Košiciach,
 • 28. októbra 2020
  • JUDr. Štefana Michálika, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Jozefa Hargaša, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Gabrielu Šimonovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Janu Veselú Zemaníkovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Daniela Švábyho, sudcu Krajského súdu v Bratislave,
  • JUDr. Dušana Eckera, sudcu Krajského súdu v Trenčíne (neaktívny),
  • JUDr. Vieru Mihalovú, sudkyňu Okresného súdu Pezinok (neaktívna),
  • JUDr. Editu Szabovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave (neaktívna),
  • JUDr. Karola Kučeru, sudkyňu Krajského súdu v Košiciach,
 • 29. októbra 2020
  • JUDr. Jána Slebodníka, sudcu Krajského súdu v Košiciach,
  • JUDr. Evu Herichovú, sudkyňu Okresného súdu Spišská Nová Ves,
  • JUDr. Jána Deáka, sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici.

Vyššie uvedení neaktívni sudcovia mali podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu – poberatelia starobného dôchodku.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovaným funkcia sudcu. 

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • Mgr. Radoslavu Strhársku, sudkyňu Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu  na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. novembra 2020 do 31. októbra 2021 (uznesenie č. 277 z 27. októbra 2020),
 • JUDr. Mariannu Hirkovú, sudkyňu Okresného súdu Humenné, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. novembra 2020 do 31. októbra 2021 (uznesenie č. 279 z 27. októbra 2020),
 • JUDr. Alenu Mazúrovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021 (uznesenie č. 280 z 27. októbra 2020),
 • JUDr. Zuzanu Stolárovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. novembra 2020 do 30. júna 2021 (uznesenie č. 283z 27. októbra 2020),
 • JUDr. Bc. Viktora Marka, PhD., sudcu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 (uznesenie č. 278 z 27. októbra 2020),
 • JUDr. Júliusa Tótha, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 (uznesenie č. 281z 27. októbra 2020),
 • JUDr. Dianu Bičovú, sudkyňu Okresného súdu Trebišov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 (uznesenie č. 282 z 27. októbra 2020),
 • JUDr. Janu Dudíkovú, sudkyňu Okresného súdu Košice – okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 (uznesenie č. 284 z 27. októbra 2020),
 • JUDr. Natáliu Štrkolcovú, sudkyňu Okresného súdu Košice – okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 (uznesenie č. 285 z 27. októbra 2020).​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Janu Raganovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. novembra 2020 (uznesením č. 276 z 27. októbra 2020),
 • Mgr. Michala Kačániho, PhD., sudcu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2021 (uznesením č. 273 z 27. októbra 2020),
 • Mgr. Miroslava Mazúcha, sudcu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd s účinnosťou od 1. januára 2021 (uznesením č. 274 z 27. októbra 2020).

Súčasne oznamujeme, že Súdna rada Slovenskej republiky:

 • mení svoje uznesenie č. 249 z 26. novembra 2019 tak, že JUDr. Lenku Kostolanskú, sudkyňu Okresného súdu Levice, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. novembra 2020 (uznesením č. 275 z 27. októbra 2020),
 • mení svoje uznesenie č. 241 z 22. septembra 2020 tak, že JUDr. Zuzanu Mališovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, prekladá na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. novembra 2020 (uznesením č. 287 z 27. októbra 2020).

Odvolanie z funkcie sudcu

9. októbra 2020 prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolala z funkcie sudcu JUDr. Annu Markovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.                               

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovanej funkcia sudcu.

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolala z funkcie sudcu:

 • 6. októbra 2020
  • JUDr. Jozefa Stanka, sudcu Okresného súdu Partizánske,
  • Mgr. Rudolfa Novotného, sudcu Okresného súdu Dunajská Streda,
  • JUDr. Mariannu Arnoldovú, CSc., sudkyňu Okresného súdu Trnava,
  • Máriu Zbyňovcovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III,
  • JUDr. Jarmilu Gulovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I,
  • Vladimíra Vlčeka, sudcu Krajského súdu v Trnave,
  • JUDr. Veroniku Svoradovú, sudkyňu Krajského súdu v Nitre,
  • JUDr. Vieru Ulackú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V,
  • JUDr. Elenu Krajčovičovú, sudkyňu Najvyššieho súdu v Bratislave,
  • JUDr. Katarínu Haškovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
 • 7. októbra 2020
  • JUDr. Juditu Dubjelovú, sudkyňu Okresného súdu Stará Ľubovňa,
  • JUDr. Evu Valenčíkovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Ondreja Gáboríka, sudcu, Krajského súdu v Trenčíne,
  • JUDr. Františka Kováča, sudcu Krajského súdu v Trenčíne,
  • Ľudovíta Bradáča, sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Ivana Spurného, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom,
  • Mgr. Evu Straškovú, sudkyňu Okresného súdu Veľký Krtíš,
  • JUDr. Viliama Dohňanského, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Kristínu Lakotovú, sudkyňu Okresného súdu Malacky,
  • JUDr. Editu Bakošovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Ľudmilu Králikovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
  • Mgr. Zlaticu Vysockú, sudkyňu Okresného súdu Čadca,
  • Mgr. Janu Diškanovú, sudkyňu Okresného súdu Banská Bystrica,
  • JUDr. Petra Priehodu, sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici,
  • JUDr. Margitu Kovaľovú, sudkyňu Okresného súdu Námestovo,
 • 8. októbra 2020
  • JUDr. Zdenku Kleimanovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V,
  • JUDr. Ľubicu Filovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
  • JUDr. Elenu Erbenovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
 • 9. októbra 2020
  • JUDr. Katarínu Štrignerovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
 • 12. októbra 2020
  • JUDr. Dušana Srogončíka, sudcu Okresného súdu Bratislava V,
  • JUDr. Janku Gažovičovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
  • JUDr. Ľuboša Jurkoviča, sudcu Krajského súdu v Trnave.

Všetci  vyššie uvedení sudcovia mali podľa § 24 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu – poberatelia starobného dôchodku.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovaným funkcia sudcu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vymenovala s účinnosťou od 1. novembra 2020: 

 • JUDr. Tomáša Micháleka do funkcie predsedu Okresného súdu Pezinok,
 • JUDr. Evu Malíkovú do funkcie predsedníčky Krajského súdu v Žiline.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Dagmar Mišúnovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Považská Bystrica s účinnosťou od 1. novembra 2020. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mgr. Marek Anovčin, predseda Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 13. októbra 2020 vzdal výkonu funkcie predsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia predsedu súdu zanikne uplynutím 31. októbra 2020.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Zuzana Lapšanská, podpredsedníčka Okresného súdu Pezinok, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 12. októbra 2020 vzdala výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. októbra 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Gabriela Donnerová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II, ktorá má od 1. decembra 2016 prerušený výkon funkcie sudcu, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 5. októbra 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. októbra 2020.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

1. októbra 2020 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Branislav Krivošík (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trnave,
  • JUDr. Andrea Sátorová (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Filip Demo (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Nitre,
  • JUDr. Dana Gáborová (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • JUDr. Bc. Mária Šadláková (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
  • Mgr. Alexandra Čerňanská Pindejová s pridelením na Okresný súd Bánovce nad Bebravou,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • Mgr. Mariana Juríková (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Žiline,
  • JUDr. Renáta Svrčková (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Žiline,
  • Mgr. Katarína Radičová s pridelením na Okresný súd Námestovo,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystici:
  • JUDr. Katarína Zdechovanová s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Peter Hunák, PhD. s pridelením na Okresný súd Brezno,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Ing. Marianna Kertésová s pridelením na Okresný súd Michalovce.

​Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Prezidentka Slovenskej republiky 30. septembra 2020 vymenovala JUDr. Roberta Šorla, PhD., predsedu Okresného súdu Prievidza do funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výkon funkcie sudcu prerušuje dňom, keď sa sudca stal sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

V súvislosti s vyššie uvedeným sa menovaný vzdal funkcie predsedu Okresného súdu Prievidza.​

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Vieru Koscelanskú, sudkyňu Okresného súdu Nitru, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre na obdobie od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021 (uznesenie č. 240 z 22. septembra 2020),
 • JUDr. Zuzanu Mališovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021 (uznesenie č. 241 z 22. septembra 2020).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Noemu Turanovičovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Prievidza s účinnosťou od 1. októbra 2020.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ludvika Bodnárová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 17. septembra 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. septembra 2020.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Katarínu Krivulčíkovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Považská Bystrica s účinnosťou od 15. septembra 2020.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila: 

 • JUDr. Mariána Mačuru, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2021 (uznesenie č. 217 z 24. augusta 2020),
 • JUDr. Vladimíra Šalamúna, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021 (uznesenie č. 214 z 24. augusta 2020),
 • JUDr. Katarínu Kochan Morovú, sudkyňu Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021 (uznesenie č. 215 z 24. augusta 2020),
 • JUDr. Gabrielu Klenkovú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Prešove, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2021 (uznesenie č. 216 z 24. augusta 2020),
 • JUDr. Ladislava Révesa, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave na obdobie od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 (uznesenie č. 218 z 24. augusta 2020).

Preloženie sudcu

 • Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. októbra 2020:
  • JUDr. Vladimíru Slobodovú, sudkyňu Okresného súdu Skalica, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V (uznesením č. 213 z 24. augusta 2020),
  • JUDr. Vlastu Ondrejkovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre (uznesením č. 219 z 24. augusta 2020).
 • Súčasne oznamujeme, že Súdna rada Slovenskej republiky:
  • mení svoje uznesenie č. 109 z 25. mája 2020 tak, že Mgr. Mareka Anovčina , sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. novembra 2020 (uznesením č. 199 z 24. augusta 2020).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Janka Butašová, sudkyňa Okresného súdu Skalica, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 3. septembra 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. septembra 2020.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

25. augusta 2020 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Simona Vráblová (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trnave,
  • Mgr. Eva Krošlák Cmerová (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Boris Šiška (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Andrea Gulčiková s pridelením na Okresný súd Žilina,
  • JUDr. Michaela Perďochová s pridelením na Okresný súd Žilina,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Michal Trúsik s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica,
  • JUDr. Michaela Svoreňová s pridelením na Okresný súd Zvolen,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Michal Calko s pridelením na Okresný súd Bardejov.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.​ 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila JUDr. Ondreja Kekeňáka, PhD. plnením úloh predsedu Okresného súdu Brezno s účinnosťou od 1. septembra 2020 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ingrid Kišacová, PhD., predsedníčka Okresného súdu Topoľčany, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 12. augusta 2020 vzdala výkonu funkcie predsedu menovaného okresného súdu. 
Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia predsedu súdu zanikla uplynutím 31. augusta 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Jana Weissová Bakičová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, ktorá má podľa § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 21. augusta 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2020.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Igora Králika do funkcie podpredsedu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku s účinnosťou od 1. septembra 2020.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Sidónia Sládečková, sudkyňa Krajského súdu v Nitre, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 14. augusta 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Soňa Langová, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 10. augusta 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2020.

​Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Frederiku Zozuľákovú do funkcie predsedníčky Krajského súdu v Košiciach s účinnosťou od 7. augusta 2020.

​Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Jána Hrubalu do funkcie predsedu Špecializovaného trestného súdu s účinnosťou od 7. augusta 2020. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Miroslavovi Jamrichovi, sudcovi Krajského súdu v Žiline s účinnosťou od 1. augusta 2020.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Jánovi Mihalovi, sudcovi Krajského súdu v Trnave s účinnosťou od 1. augusta 2020.​

​Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Róbert Jankovský, podpredseda Okresného súdu Považská Bystrica, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 23. júla 2020 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. júla 2020. 

​Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila JUDr. Katarínu Krivulčíkovú plnením úloh predsedníčky Okresného súdu Považská Bystrica s účinnosťou od 1. augusta 2020 do vymenovania predsedu menovaného okresného súdu.​

​Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Alenu Radičovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Trenčíne s účinnosťou od 1. augusta 2020.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Peter Szabo, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. júla 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. júla 2020.

​Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Jeannette Hajdinovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 1. júla 2020. ​​

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila na obdobie od 1. septembra 2020 do 31. augusta  2021:

 • JUDr. Petra Kaňu, sudcu Krajského súdu v Nitre, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (uznesenie č. 182 z 13. júla 2020),
 • JUDr. Máriu Szabóovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesenie č. 183 z 13. júla 2020).​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Zdenko Čaniga, sudca Okresného súdu Pezinok, ktorý má od 1. septembra 2019 prerušený výkon funkcie sudcu, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 21. júla 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. júla 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Gabriela Buľubašová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava I, ktorá má od 1. mája 2020 prerušený výkon funkcie sudcu, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 8. júla 2020 vzdala funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. júla 2020. 

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Martinu Zeleňakovú, sudkyňu Krajského súdu v Prešove, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 (uznesenie č. 165 z 29. júna 2020).​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Ivetu Záleskú do funkcie predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne s účinnosťou od 1. júla 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Janka Klčová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 30. júna 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 30. júna 2020.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. júla 2020:

 • JUDr. Evu Behranovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Trnave,
 • JUDr. Evu Bíróovu do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Dunajská Streda,
 • JUDr. Mariána Manducha do funkcie podpredsedu Okresného súdu Trenčín,
 • JUDr. Mareka Olekšáka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Nitra,
 • JUDr. Renátu Kňazúrovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Dolný Kubín,
 • JUDr. Miroslavu Hudecovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Banská Bystrica,
 • JUDr. Agnesu Hvastovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Rožňava,
 • JUDr. Evu Frankovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trebišov.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Magdaléna Krajčovičová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 29. júna 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Vladimír Tencer, sudca Krajského súdu v Trnave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 26. júna 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020. 

Vzdanie sa funkcie predsedníčky súdnej rady Slovenskej Republiky

JUDr. Lenka Praženková sa 23. júna 2020 vzdala funkcie predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené, jej funkcia predsedníčky zanikla uplynutím 24. júna 2020 a znovu sa ujala výkonu funkcie sudkyne na Najvyššom súde Slovenskej republiky.

V​zdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Valéria Černegová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 19. júna 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

10. júna 2020 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Marta Hirešová s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • JUDr. Dana Jelinková Dudzíková s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • Mgr. Veronika Ileninová s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • JUDr. Ildikó Kohoutová s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • JUDr. Lukáš Ilenin s pridelením na Okresný súd Bratislava I,
  • Mgr. Jakub Obert s pridelením na Okresný súd Bratislava II,
  • JUDr. Martina Mesárošová s pridelením na Okresný súd Bratislava III,
  • JUDr. Kristína Güner s pridelením na Okresný súd Pezinok,
  • JUDr. Lucia Dlugolinská s pridelením na Okresný súd Malacky,
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Ing. Mária Košťálová (hosťujúci sudca), s pridelením pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Michal Repkovský s pridelením na Okresný súd Žilina,
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Radovan Beňo s pridelením na Okresný súd Žiar nad Hronom,
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • ​JUDr. Barbora Kovaliková s pridelením na Okresný súd Vranov nad Topľou,
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Pavol Barabas (hosťujúci sudca) s pridelením pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
  • JUDr. Zuzana Ondko s pridelením na Okresný súd Košice I,
  • Mgr. Slavomír Podhorský s pridelením na Okresný súd Rožňava,
  • Mgr. Peter Lengyel s pridelením na Okresný súd Trebišov,
  • JUDr. Miroslava Körtvélyová s pridelením na Okresný súd Michalovce,
  • ​JUDr. Miroslav Juričko s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ladislav Tomčovčík, sudca Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 9. júna 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Vincent Svoboda, sudca Okresného súdu Michalovce, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 8. júna 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Dušan Pagáč, sudca Okresného súdu Martin, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 5. júna 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Monika Jankovská, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 5. júna 2020 vzdala funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Ján Bodnár a JUDr. Alena Ondrejová sudcovia Okresného súdu Rimavská Sobota, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 3. júna 2020 vzdali funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menovaným funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Alica Gavalcová sudkyňa Okresného súdu Brezno, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 3. júna 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Ivicu Čelkovú, sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. júna 2020 do 31. mája 2021 (uznesenie č. 155 zo 26. mája 2020).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júna 2020 (uznesením č. 154 z 26. mája 2020),
 • Mgr. Mareka Anovčina, sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. septembra 2020 (uznesením č. 109 z 26. mája 2020).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Vláda Slovenskej republiky vymenovala Mgr. Michala Novotného, podpredsedu Krajského súdu v Trnave do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júna 2020. 

Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výkon funkcie sudcu prerušuje dňom, keď sa sudca stal štátnym tajomníkom.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa menovaný vzdal funkcie podpredsedu Krajského súdu v Trnave.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Pavol Polka, sudca Krajského súdu v Žiline, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. mája 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. mája 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Alica Beňová a JUDr. Oľga Lichnerová, sudkyne Krajského súdu v Trenčíne, ktoré majú podľa § 24 ods. 4 zákona č. prerušený výkon funkcie sudcu, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. apríla 2020 vzdali funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menovaným funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2020. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Elena Ondrišová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. mája 2020 vzdala funkcie sudcu. 
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. mája 2020.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Márii Špánikovej, sudkyni Okresného súdu Pezinok s účinnosťou od 1. júna 2020. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Bianke Gelačíkovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2020. ​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ján Petreás, sudca Okresného súdu Zvolen, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 25. mája 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Mgr. Eva Jombíková, sudkyňa Okresného súdu Zvolen, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 25. mája 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2020.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Stanislavu Semanovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. júna 2020.​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. júna 2020:

 • JUDr. Adriánu Považanovú, sudkyňu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 80 z 11. mája 2020),
 • Mgr. Miloša Greguša, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 81 z 11. mája 2020),
 • JUDr. Tatianu Sabadošovú, sudkyňu Okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 82 z 11. mája 2020),
 • ​JUDr. Petru Vysaníkovú, sudkyňu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 83 z 11. mája 2020).​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Mária Podhorová, sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 14. mája 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Alojz Palaj, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 13. mája 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Miroslava Štannerová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 12. mája 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2020.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

5. mája 2020 boli prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia:

 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Linda Szárazová, s pridelením na Okresný súd Nové Zámky
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Michal Pačuta, s pridelením na Okresný súd Košice I,
  • Mgr. Karol Fiľ, s pridelením na Okresný súd Košice II,
  • JUDr. Jana Macalová, s pridelením na Okresný súd Košice II,
  • JUDr. Eva Dosedla, s pridelením na Okresný súd Košice – okolie,
  • ​JUDr. Zuzana Pajtášová, s pridelením na Okresný súd Trebišov.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Gabriele Buľubášovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 1. mája 2020.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Anna Lisá, sudkyňa Okresného súdu Humenné, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. apríla 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. a JUDr. Drahomíra Dibdiaková, sudcovia Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. apríla 2020 vzdali funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menovaným funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Nasledovní sudcovia sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky vzdali funkcie sudcu:

 • Krajský súd v Bratislave
  • JUDr. Beáta Trandžíková (list doručený 14. apríla 2020),
  • JUDr. Daša Filová (list doručený 14. apríla 2020),
 • Okresný súd Bratislava II
  • JUDr. Milan Staněk (list doručený 15. apríla 2020),
  • JUDr. Katarína Fakanová (list doručený 15. apríla 2020),
 • Krajský súd v Nitre
  • JUDr. Ján Bzdúšek (list doručený 15. apríla 2020),
 • Okresný súd Levice
  • JUDr. Gertrúda Rennerová (list doručený 8. apríla 2020),
 • Krajský súd v Banskej Bystrici
  • JUDr. Ján Bobor (list doručený 22. apríla 2020),
  • JUDr. Alena Križanová (list doručený 22. apríla 2020),
  • JUDr. Slavoj Sendecký (list doručený 23. apríla 2020),
  • JUDr. Daniela Maštalířová (list doručený 24. apríla 2020),
 • Najvyšší súd Slovenskej republiky
  • Mgr. Viliam Pohančeník (list doručený 24. apríla 2020).

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menovaným funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Oľga Maľová, sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 6. apríla 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Nadežda Tomanicová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 3. apríla 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2020.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Jarmile Urbancovej, sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. apríla 2020.

V súvislosti s vyššie uvedeným menovanej zanikla funkcia podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Nasledovní sudcovia sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky vzdali funkcie sudcu:

Krajský súd v Košiciach

 • JUDr. Jozef Kuruc (list doručený 30. marca 2020),
 • JUDr. Milan Konček (list doručený 30. marca 2020),
 • JUDr. Viera Bodnárová (list doručený 30. marca 2020),
 • JUDr. Andrej Šalata (list doručený 30. marca 2020),
 • JUDr. Ladislav Cakoci (list doručený 30. marca 2020),
 • JUDr. Evžen Kelij (list doručený 31. marca 2020),
 • JUDr. Alexander Husivarga (list doručený 31. marca 2020),
 • JUDr. Zoltán Szalay (list doručený 31. marca 2020),
 • JUDr. Jozef Vanca (list doručený 31. marca 2020),
 • JUDr. Janka Kočišová (list doručený 31. marca 2020),
 • Mgr. Mária Hlaváčová (list doručený 31. marca 2020),

Okresný súd Košice – okolie

 • JUDr. Ľubica Nemcová (list doručený 31. marca 2020),

Okresný súd Trebišov

 • JUDr. Eliška Čonková (list doručený 31. marca 2020),

Okresný súd Stará Ľubovňa

 • JUDr. Oľga Bitalová (list doručený 30. marca 2020),

Najvyšší súd Slovenskej republiky

 • ​JUDr. Ľubomíra Kúdelová (list doručený 31. marca 2020),
 • JUDr. Emil Franciscy (list doručený 31. marca 2020),
 • JUDr. Daniela Sučanská (list doručený 31. marca 2020),
 • JUDr. Elena Siebenstichová (list doručený 31. marca 2020),
 • JUDr. Helena Haukvitzová (list doručený 31. marca 2020).

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menovaným funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. marca 2020.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Marian Tengely, podpredseda Okresného súdu Rožňava, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 30. marca 2020 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 41 k 38 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 57/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Katarínu Bartalskú z funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 25. marca 2020.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Andrej Kubinský, sudca Okresného súdu Kežmarok, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. marca 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Vladimír Kotus, sudca Okresného súdu Košice II, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. marca 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. marca 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Marianna Hrabovecká, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. marca 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Juraj Sopoliga, sudca Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. marca 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Imrich Volkai, sudca Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. marca 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020. 

Na základe vyššie uvedeného menovanému zanikla funkcia predsedu Krajského súdu v Košiciach uplynutím 31. marca 2020. 

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Kajetánovi Kičurovi, sudcovi Okresného súdu Čadca s účinnosťou od 24. marca 2020.​

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Dušanovi Srogončíkovi, sudcovi Okresného súdu Bratislava V s účinnosťou od 1. apríla 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Katarína Javorčíková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, ktorá má podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 20. marca 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Richard Molnár, sudca Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 18. marca 2020 vzdal funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Mgr. Zuzana Maruniaková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 18. marca 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Mariana Tengelyho do funkcie predsedu Okresného súdu Rožňava s účinnosťou od 1. apríla 2020. ​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Eva Feťková, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 10. marca 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Eva Triznová, sudkyňa Okresného súdu Lučenec, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 9. marca 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila: 

 • JUDr. Mariána Mačuru, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 (uznesenie č. 14 z 28. januára 2020),
 • JUDr. Zuzanu Stolárovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 (uznesenie č. 39 z 24. februára 2020),
 • JUDr. Janu Raganovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 (uznesenie č. 40 z 24. februára 2020),
 • JUDr. Luciu Baňackú, PhD., sudkyňu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. mája 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 35 z 24. februára 2020),
 • JUDr. Natáliu Štrkolcovú, sudkyňu Okresného súdu Košice – okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. mája 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 36 z 24. februára 2020),
 • JUDr. Janu Dudíkovú, sudkyňu Okresného súdu Košice – okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. júna 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 41 z 24. februára 2020),
 • JUDr. Branislava Gazdaga, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. júna 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 34 z 24. februára 2020),
 • JUDr. Sandru Veľkú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. októbra 2020 do 31. marca 2021 (uznesenie č. 37 z 24. februára 2020),
 • JUDr. Oľgu Mičietovú, sudkyňu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. októbra 2020 do 31. marca 2021 (uznesenie č. 38 z 24. februára 2020). ​

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky zmenila svoje uznesenie č. 15 z 28. januára 2020 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Zuzany Slušnej na Krajskom súde v Trenčíne skončilo dňom 29. februára 2019 a zároveň menovanú sudkyňu Okresného súdu Trenčín, preložila na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. marca 2020 (uznesením č. 43 z 24. februára 2020).​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. apríla 2020: 

 • Mgr. Annu Križákovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava V,
 • JUDr. Antóniu Salayovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Dunajská Streda,
 • JUDr. Milana Trylča do funkcie predsedu Okresného súdu Senica,
 • Mgr. Magdalénu Andreánsku do funkcie predsedníčky Okresného súdu Liptovský Mikuláš,
 • JUDr. Janku Majerčíkovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Ružomberok,
 • JUDr. Petra Zachara do funkcie predsedu Okresného súdu Rimavská Sobota.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Borisa Tótha do funkcie predsedu Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 1. marca 2020. 

V tejto súvislosti sa menovaný vzdal funkcie podpredsedu Krajského súdu v Bratislave. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval:

 • JUDr. Tomáša Nováka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Prešov s účinnosťou od 1. marca 2020,
 • Mgr. Róberta Veterníka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Martin s účinnosťou od 1. apríla 2020.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Rados​lav Rusnák, podpredseda Okresného súdu Spišská Nová Ves, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 21. februára 2020 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu z dôvodu jeho vymenovania do funkcie predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 29. februára 2020.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. apríla 2020: 

 • JUDr. Petra Heinricha do funkcie predsedu Okresného súdu Nitra,
 • JUDr. Roberta Šorla, PhD. do funkcie predsedu Okresného súdu Prievidza,
 • JUDr. Miroslava Račka do funkcie predsedu Okresného súdu Lučenec,
 • ​JUDr. Erika Uhlára do funkcie predsedu Okresného súdu Stará Ľubovňa.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. marca 2020: 

 • JUDr. Romana Fitta do funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III,
 • Mgr. Patriciu Kepeňovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Trenčín,
 • JUDr. Radoslava Rusnáka do funkcie predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa Okresného súdu Nitra, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 12. februára 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 29. februára 2020.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Eva Baranová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 12. februára 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 29. februára 2020.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Zdenke Kleimanovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V s účinnosťou od 1. februára 2020.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Márii Prikrylovej, sudkyni Krajského súdu v Trenčíne s účinnosťou od 1. februára 2020. ​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. februára 2020: 

 • JUDr. Dagmar Cabadajovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Žiline,
 • JUDr. Róberta Bebčáka do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Žiline,
 • JUDr. Agátu Štefaničovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Michalovce,
 • JUDr. Lenku Kováčovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Nitre.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Jozef Kuruc, podpredseda Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 15. januára 2020 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného krajského súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 31. januára 2020.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Jána Slovinského do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Košiciach s účinnosťou  od 1. februára 2020.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodnutím č. 18611/2020/42 z 27. januára 2020, podľa ustanovenia § 38 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Helenu Loduhovú z funkcie predsedníčky Okresného súdu Považská Bystrica. Jej funkcia predsedníčky súdu zanikla uplynutím 28. januára 2020.​

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Eva Farkašová a JUDr. Marián Vorobel, podpredsedovia Okresného súdu Prešov, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 16. januára 2020 vzdali výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného ich funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. januára 2020. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Andrej Matušovic, podpredseda Okresného súdu Žiar nad Hronom, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 23. januára 2020 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. 

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. januára 2020. 

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolala z funkcie sudcu:

 • 19. decembra 2019
  • JUDr. Vieru Šebestovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
 • 23. decembra 2019
  • JUDr. Valériu Mihalčínovú, sudkyňu, Krajského súdu v Košiciach,
 • 3. januára 2020
  • JUDr. Gabrielu Sobolovskú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II,
 • 10. januára 2020
  • JUDr. Mikuláša Gécziho, sudcu Okresného súdu Lučenec,
 • 17. januára 2020
  • ​JUDr. Jána Miľka, sudcu Okresného súdu Trebišov.
 • Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona dňom doručenia rozhodnutia zanikla menovaným funkcia sudcu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vymenoval s účinnosťou od 1. februára 2020: 

 • JUDr. Annu Kovaľovú do funkcie predsedníčky Krajského súdu v Prešove,
 • JUDr. Štefana Tomašovského do funkcie predsedu Okresného súdu Prešov,
 • ​JUDr. Andreja Matušovica do funkcie predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom.​

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Viera Dubovinská, sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová Ves, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 13. januára 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. januára 2020. 

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Elena Kováčová, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 8. januára 2020 vzdala funkcie sudcu. 

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. januára 2020.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Viliamovi Dohňanskému, sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 7. januára 2020.​

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Branislava Krála, sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. februára 2020 do 31. januára 2021 (uznesenie č. 274 zo 16. decembra 2019).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Eriku Šobichovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2020 (uznesením č. 272 zo 16. decembra 2019).

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2020, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2019, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2019“.