Oznamy o zmenách – rok 2015

Odvolanie z funkcie sudcu

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu: 

 • 18. decembra 2015
  • JUDr. Dušana Harbutu, sudcu Krajského súdu v Nitre,
  • JUDr. Eduarda Heinricha, sudcu Okresného súdu Nitra,
  • JUDr. Blaženu Hirnerovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave,
 • 21. decembra 2015
  • JUDr. Stanislava Hájička, sudcu Krajského súdu v Trenčíne,
  • Mgr. Helenu Silaveckú, sudkyňu Okresného súdu Skalica,
  • JUDr. Evu Szárazovú, sudkyňu Okresného súdu Nové Zámky,
 • 22. decembra 2015
  • JUDr. Natáliu Čekanovú, sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne,
  • JUDr. Mariána Jarábeka, sudcu Krajského súdu v Trnave,
 • 28. decembra 2015
  • JUDr. Ľudmilu Hatalovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III,
 • 2. januára 2016
  • JUDr. Idu Takáčovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava IV,
 • 4. januára 2016
  • JUDr. Máriu Čechvičovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava IV,
 • 7. januára 2016
  • JUDr. Pavlínu Krajčírovú, sudkyňu Okresného súdu Piešťany,
 • 8. januára 2016
  • JUDr. Gabrielu Gerdovú, sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
 • 12. januára 2016
  • JUDr. Máriu Klepancovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave,

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona uvedenými dňami funkcia sudcu menovaným zanikla – dňom doručenia rozhodnutia.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Oľga Hlucháňová, sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 31. decembra 2015 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. decembra 2015.

Stáž sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky schválila stáž:

 • JUDr. Juraja Sopoligu, sudcu Krajského súdu v Košiciach v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2017 (uznesenie č. 599 z 18. decembra 2015) a
 • JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2016 do 28. februára 2017 (uznesenie č. 598 z 18. decembra 2015).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Janu Zuzan, sudkyňu Okresného súdu Levice, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 600 z 18. decembra 2015),
 • JUDr. Františka Moznera, sudcu Krajského súdu v Prešove, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. apríla 2016 (uznesením č. 597 z 18. decembra 2015).

Súdna rada Slovenskej republiky mení svoje uznesenie č. 436 z 30. marca 2015 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Martina Bargela na Najvyššom súde Slovenskej republiky končí dňom 31. decembra 2015 a zároveň menovaného sudcu Krajského súdu v Žiline, prekladá na výkon funkcie sudcu na  Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 596 z 18.  decembra 2015).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. januára 2016:

 • JUDr. Soňu Gaškovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Košice II,
 • JUDr. Mariána Vorobela do funkcie podpredsedu Okresného súdu Prešov,
 • JUDr. Evu Farkašovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Prešov.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Miroslavovi Rybčákovi, sudcovi Okresného súdu Bardejov s účinnosťou od 1. januára 2016.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • Mgr. Jane Diškanovej, sudkyni Okresného súdu Banská Bystrica s účinnosťou od 1. februára 2016,
 • JUDr. Márii Rišiaňovej, sudkyni Krajského súdu v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 8. februára 2016,
 • JUDr. Gabriele Gerdovej, sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. septembra 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. januára 2016:

 • JUDr. Igora Malého do funkcie predsedu Okresného súdu Trnava a
 • JUDr. Martina Stretavského do funkcie predsedu Okresného súdu Michalovce.

Vzdanie sa funkcie sudcu

 • JUDr. Alica Ružbárska, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 2. decembra 2015,
 • JUDr. Helena Kuzmová, sudkyňa Okresného súdu Trebišov, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. decembra 2015,
 • JUDr. Daniel Miženko, sudca Okresného súdu Galanta, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. decembra 2015 a
 • JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 4. decembra 2015

sa vzdali funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ich funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2015.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Jozefa Turzu, sudcu Okresného súdu Ružomberok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. decembra 2015 (uznesením č. 573 z 30. novembra 2015),
 • JUDr. Ľubicu Bundzelovú, sudkyňu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 574 z 30. novembra 2015),
 • Mgr. Katarínu Arnouldovú, sudkyňu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 576 z 30. novembra 2015),
 • JUDr. Radoslava Svitanu, PhD., sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. marca 2016 (uznesením č. 572 z 30. novembra 2015).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Jána Auxta, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na výkon funkcie predsedu na Okresný súd Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. decembra 2015 (uznesenie č. 568 z 30. novembra 2015),
 • JUDr. Jozefa Angeloviča, sudcu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2016 do 30. apríla 2017 (uznesenie č. 577 z 30. novembra 2015),
 • JUDr. Evu Šiškovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Nitre na obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 (uznesenie č. 578 z 30. novembra 2015).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Jána Auxta do funkcie predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. decembra 2015.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

26. novembra 2015 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Zuzana Hlistová s pridelením na Okresný súd Bratislava I
  • JUDr. Ján Golian, PhD. s pridelením na Okresný súd Bratislava I
  • JUDr. Mária Szabóová s pridelením na Okresný súd Bratislava II
  • JUDr. Jana Matayová s pridelením na Okresný súd Bratislava IV
  • JUDr. Peter Kalata s pridelením na Okresný súd Bratislava IV
  • JUDr. Erik Tomus s pridelením na Okresný súd Malacky
  • Mgr. Ing. Anna Přikrylová s pridelením na Okresný súd Malacky
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • Mgr. Boris Vittek s pridelením na Okresný súd Trenčín
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Renáta Šišková s pridelením na Okresný súd Nitra
  • JUDr. Imrich Hlavička s pridelením na Okresný súd Komárno
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Lenka Augustínová s pridelením na Okresný súd Žilina
  • Mgr. Eva Kráľová s pridelením na Okresný súd Žilina
  • Mgr. Anna Holeščáková s pridelením na Okresný súd Čadca
  • Mgr. Robert Droppa s pridelením na Okresný súd Liptovský Mikuláš
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Zoltán Orlai s pridelením na Okresný súd Veľký Krtíš
  • JUDr. Lívia Mikulášová s pridelením na Okresný súd Revúca
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • Mgr. Ing. Ladislav Burda s pridelením na Okresný súd Trebišov.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Alene Poláčkovej, PhD., sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 4. januára 2016.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Eve Hritzovej, sudkyni Krajského súdu v Nitre s účinnosťou od 1. januára 2016.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Mariánovi Jarábekovi, sudcovi Krajského súdu v Trnave s účinnosťou od 1. decembra 2015,
 • Mgr. Miroslavovi Lehoczkému, sudcovi Okresného súdu Malacky, s účinnosťou od 1. januára 2016,
 • JUDr. Miroslavovi Novákovi, sudcovi Okresného súdu Vranov nad Topľou, s účinnosťou od 1. januára 2016.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ivanu Nemčekovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Žiline s účinnosťou od 15. novembra 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Vieru Malinowskú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Malacky s účinnosťou od 1. novembra 2015.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Petra Rajňáka, sudcu Okresného súdu Pezinok, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nové Zámky s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 551 z 19. októbra 2015),
 • JUDr. Violu Takáčovú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Nitre, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 555 z 19. októbra 2015),
 • Mgr. Dušana Čima, sudcu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 556 z 19. októbra 2015).

Súdna rada Slovenskej republiky mení svoje uznesenie č. 440 z 30. marca 2015 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Mareka Kotoru na Krajskom súde v Košiciach končí dňom 31. decembra 2015 a zároveň menovaného sudcu Okresného súdu Michalovce, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 553 z 19. októbra 2015).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Martinu Balegovú, sudkyňu Okresného súdu Levice na výkon funkcie sudkyne Krajského súdu v Nitre na obdobie od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2016 (uznesenie č. 554 z 19. októbra 2015).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Jánovi Škvarkovi, sudcovi Krajského súdu v Banskej Bystrici s účinnosťou od 5. novembra 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Silviu Gandelovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava III s účinnosťou od 1. novembra 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ľuboša Baku do funkcie predsedu Okresného súdu Levice s účinnosťou od 1. novembra 2015.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Milana Husťáka, sudcu Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. októbra 2015 do 31. marca 2016 (uznesenie č. 540 z 28. septembra 2015),
 • JUDr. Lenku Salokovú, sudkyňu Okresného súdu Košice -okolie na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. októbra 2015 do 31. marca 2016 (uznesenie č. 541 z 28. septembra 2015),
 • JUDr. Andreu Kriškovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2016 (uznesenie č. 542 z 28. septembra 2015),
 • JUDr. Michaelu Královú, sudkyňu Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2016 (uznesenie č. 543 z 28. septembra 2015),
 • Mgr. Miroslava Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2016 (uznesenie č. 537 z 28. septembra 2015),
 • JUDr. Katarínu Benczovú, sudkyňu Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2016 (uznesenie č. 538 z 28. septembra 2015) a
 • JUDr. Danu Bystrianskú, sudkyňu Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. decembra 2015 do 30. júna 2016 (uznesenie č. 539 z 28. septembra 2015).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Karola Poslucha, sudcu Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava III s účinnosťou od 1. októbra 2015 (uznesením č. 531 z 28. septembra 2015),
 • Mgr. Boženu Csibrányiovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Nové Zámky s účinnosťou od 1. októbra 2015 (uznesením č. 532 z 28. septembra 2015),
 • JUDr. Denisu Cvikovú, sudkyňu Okresného súdu Nové Zámky, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Bratislava I s účinnosťou od 1. októbra 2015 (uznesením č. 534 z 28. septembra 2015),
 • JUDr. Tomáša Micháleka, sudcu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok s účinnosťou od 1. októbra 2015 (uznesením č. 533 z 28. septembra 2015),
 • JUDr. Mareka Košča, sudcu Okresného súdu Humenné, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 15. októbra 2015 (uznesením č. 544 z 28. septembra 2015),
 • JUDr. Andreu Galdunovú, sudkyňu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. decembra 2015 (uznesením č. 529 z 28. septembra 2015),
 • JUDr. Moniku Koščovú, sudkyňu Okresného súdu Trebišov, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. decembra 2015 (uznesením č. 530 z 28. septembra 2015),
 • JUDr. Zuzanu Singerovú, sudkyňu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Nitra s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 535 z 28. septembra 2015),
 • JUDr. Martinu Líškovú, sudkyňu Okresného súdu Topoľčany, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Bratislava I s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 536 z 28. septembra 2015).

Súdna rada Slovenskej republiky:

 • mení svoje uznesenie č. 369 z 1. decembra 2014 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Amy Odalošovej na Krajskom súde v Banskej Bystrici končí dňom 30. septembra 2015 a zároveň menovanú sudkyňu Okresného súdu Banská Bystrica, prekladá na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. októbra 2015 (uznesením č. 527 z 28. septembra 2015),
 • mení svoje uznesenie č. 499 z 28. mája 2015 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Zlochu na Krajskom súde v Banskej Bystrici končí dňom 30. septembra 2015 a zároveň menovaného sudcu Okresného súdu Brezno, prekladá na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. októbra 2015 (uznesením č. 528 z 28. septembra 2015),
 • mení svoje uznesenie č. 438 z 30. marca 2015 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Márie Trubanovej, PhD. na Najvyššom súde Slovenskej republiky končí dňom 30. septembra 2015 a zároveň menovanú sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, prekladá na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. októbra 2015 (uznesením č. 545 z 28. septembra 2015).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Davida Lindtnera do funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III s účinnosťou od 1. októbra 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Noemu Turanovičovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu  Prievidza s účinnosťou od 1. októbra 2015.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Helena Gajdošová, sudkyňa Okresného súdu Trnava, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 23. septembra 2015 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikne uplynutím 30. septembra 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ľuboša Sádovského do funkcie predsedu Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 27. septembra 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Evu Kyselovú do funkcie predsedníčky Krajského súdu v Žiline s účinnosťou od 25. septembra 2015.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Pavlíne Krajčírovej, sudkyni Okresného súdu Piešťany s účinnosťou od 1. decembra 2015.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Eve Szárazovej, sudkyni Okresného súdu Nové Zámky s účinnosťou od 1. septembra 2015.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Milanovi Karabínovi, sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 31. augusta 2015 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ondreja Kekeňáka, PhD. do funkcie podpredsedu Okresného súdu  Brezno s účinnosťou od 1. septembra 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Romana Púchovského do funkcie podpredsedu Špecializovaného trestného súdu s účinnosťou od 1. septembra 2015.

Zdenke Cabanovej zanikne funkcia podpredsedníčky Špecializovaného trestného súdu uplynutím 31. augusta 2015 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Lea Stovičková, sudkyňa Krajského súdu v Trnave, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 28. augusta 2015 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikne uplynutím 31. augusta 2015.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu Mgr. Helene Silaveckej, sudkyni Okresného súdu Skalica s účinnosťou od 1. decembra 2015.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu Mgr. Jane Weissovej Bakičovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V s účinnosťou od 1. septembra 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Adrianu Pytliakovú, PhD. do funkcie predsedníčky Okresného súdu Čadca s účinnosťou od 15. augusta 2015.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Tibor Šulák, sudca Okresného súdu Komárno, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 14. augusta 2015 sa vzdal funkcie sudcu (Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky oznámené 14. augusta 2015).

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. augusta 2015.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Ružene Vaškovej, sudkyni Okresného súdu Vranov nad Topľou 24. júla 2015 zanikla funkcia sudkyne v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Eva Vajdičková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 13. júla 2015 sa vzdala funkcie sudkyne (Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky oznámené 14. júla 2015).

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. júla 2015.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Mgr. Zoltán Dusza, sudca Okresného súdu Rimavská Sobota, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 8. júla 2015 sa vzdal funkcie sudcu (Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky oznámené 8. júla 2015).

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. júla 2015.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Kamila Haverlová, sudkyňa Okresného súdu Žiar nad Hronom, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 6. júla 2015 sa vzdala funkcie sudkyne (Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky oznámené 8. júla 2015).

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikne uplynutím 31. júla 2015.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Zuzane Bálintovej, sudkyni Okresného súdu Zvolen s účinnosťou od 1. augusta 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Katarínu Batisovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trnava s účinnosťou od 15. júla 2015.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Andreu Sedlačkovú, sudkyňu Okresného súdu Pezinok, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. augusta 2015 (uznesením č. 512 z 24. júna 2015),
 • JUDr. Jána Šikutu, sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2015 (uznesením č. 508 z 24. júna 2015),
 • JUDr. Beátu Javorkovú, sudkyňu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. decembra 2015 (uznesením č. 507 z 24. júna 2015),
 • Mgr. Adelu Unčovskú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 509 z 24. júna 2015),
 • JUDr. Silviu Walterovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava IV, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 511 z 24. júna 2015).

Súdna rada Slovenskej republiky ruší svoje uznesenie č. 442 z 30. marca 2015 a JUDr. Danu Šiffalovičovú prekladá na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. septembra 2015 (uznesenie č. 510 z 24. júna 2015).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Tomáša Micháleka, sudcu Okresného súdu Bratislava III na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Pezinok s účinnosťou od 1. júla 2015 (uznesenie č. 513 z 24. júna 2015),
 • JUDr. Soňu Vackovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Nitre na obdobie od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016 (uznesenie č. 515 z 24. júna 2015).

Súdna rada Slovenskej republiky mení svoje uznesenie č. 463 z 13. apríla 2015 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Oľgy Belkovej na Najvyššom súde Slovenskej republiky skončilo 30. júna 2015 (uznesenie č. 514 z 24. júna 2015).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Tomáša Micháleka do funkcie predsedu Okresného súdu Pezinok s účinnosťou od 1. júla 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. júla 2015:

 • JUDr. Beátu Čupkovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Trenčíne a
 • JUDr. Ľuboša Murgaša do funkcie podpredsedu Okresného súdu Veľký Krtíš.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Petrovi Lukáčovi zanikne funkcia predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom uplynutím 30. júna 2015 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. júla 2015:

 • JUDr. Imricha Volkaia do funkcie predsedu Krajského súdu v Košiciach a
 • JUDr. Evu Cvengovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Brezno.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Márii Zbyňovcovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava III s účinnosťou od 1. júla 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Andrea Vyskočová, podpredsedníčka Okresného súdu Trnava, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 8. júna 2015 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trnava a JUDr. Tomáš Michálek, predseda Okresného súdu Bratislava III, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 9. júna 2015 vzdal výkonu funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu a podpredsedu menovaným zanikne uplynutím 30. júna 2015.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Marián Sopoliga, sudca Okresného súdu Trebišov, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. júna 2015 sa vzdal funkcie sudcu (Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky oznámené 11. júna 2015).

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2015.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Dušanovi Harbutovi, sudcovi Krajského súdu v Nitre s účinnosťou od 1. júla 2015,
 • JUDr. Eve Stykovej, sudkyni Krajského súdu v Košiciach s účinnosťou od 1. júla 2015,
 • JUDr. Milanovi Šebeňovi, sudcovi Krajského súdu v Prešove s účinnosťou od 1. januára 2016.

Odvolanie z funkcie sudcu

17. júna 2015 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudkyne JUDr. Helenu Kožíkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 cit. zákona týmto dňom funkcia sudkyne menovanej zanikla – dňom doručenia rozhodnutia.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Zlata Mrázová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 2. júna 2015 sa vzdala funkcie sudkyne (Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky oznámené 2. júna 2015).

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikne uplynutím 30. júna 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Michala Trubana do funkcie predsedu Špecializovaného trestného súdu s účinnosťou od 11. júna 2015.

JUDr. Oldřichovi Kozlíkovi zanikla funkcia predsedu Špecializovaného trestného súdu uplynutím 10. júna 2015 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Mareka Kohúta, sudcu Okresného súdu Poprad, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. júna 2015 (uznesením č. 491 z 28. mája 2015),
 • JUDr. Petra Kaňu, sudcu Okresného súdu Komárno, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre s účinnosťou od 1. júna 2015 (uznesením č. 496 z 28. mája 2015),
 • JUDr. Gabrielu Briškovú, sudkyňu Okresného súdu Liptovský Mikuláš, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2015 (uznesením č. 493 z 28. mája 2015),
 • JUDr. Andreu Vyskočovú, sudkyňu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2015 (uznesením č. 494 z 28. mája 2015).
 • JUDr. Eriku Wagshalovú, sudkyňu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. októbra 2015 (uznesením č. 490 z 28. mája 2015) a
 • JUDr. Martina Žovinca, sudcu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. decembra 2015 (uznesením č. 495 z 28. mája 2015).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Jozefa Zlochu, sudcu Okresného súdu Brezno na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. augusta 2015 do 31. decembra 2015 (uznesením č. 499 z 28. mája 2015).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Štefana Nováka a JUDr. Libušu Záthureckú do funkcie podpredsedu Okresného súdu Banská Bystrica s účinnosťou od 1. júna 2015.

JUDr. Petrovi Pulmanovi zanikne funkcia podpredsedu Okresného súdu Banská Bystrica uplynutím 31. mája 2015 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. júna 2015:

 • JUDr. Evu Schweitzerovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Galanta a
 • JUDr. Evu Frankovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trebišov.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Pavol Biroš, sudca Okresného súdu Košice II, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 13. mája 2015 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ing. Miroslava Manďáka do funkcie predsedu Krajského súdu v Trenčíne s účinnosťou od 15. mája 2015.

Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Mgr. Zuzana Maruniaková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, pokračuje vo vykonávaní stáže sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky od 14. mája 2015.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Moniku Juskovú, sudkyňu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. júna 2015 (uznesením č. 472 z 27. apríla 2015),
 • Mgr. Stanislavu Miklánkovú, sudkyňu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. júla 2015 (uznesením č. 470 z 27. apríla 2015)
 • JUDr. Milana Straku, sudcu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. septembra 2015 (uznesením č. 471 z 27. apríla 2015) a
 • JUDr. Renátu Mihalíkovú, sudkyňu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Topoľčany s účinnosťou od 1. januára 2016 (uznesením č. 469 z 27. apríla 2015).

Skončenie znovuujatia sa výkonu funkcie sudcu

JUDr. Eva Vašková, sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne, ktorá má od 1. januára 2015 prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá sa s účinnosťou od 1. februára 2015 v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona  znovu ujala výkonu funkcie sudkyne, uplynutím 30. apríla 2015 ukočila znovuujatie sa výkonu funkcie sudkyne.

Ukončenie stáže sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že JUDr. Denisa Cviková, sudkyňa Okresného súdu Nové Zámky a JUDr. Andrea Krišková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava III na základe ich vlastných žiadosti, ukočili stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky uplynutím 30. apríla 2014. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Katarína Stanislavská, podpredsedníčka Okresného súdu Trnava, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 27. apríla 2015 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trnava.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 30. apríla 2015. 

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Dolný Kubín vymenoval JUDr. Renátu Kňazúrovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Dolný Kubín s účinnosťou od 1. mája 2015.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Jane Veselej zanikla funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Dolný Kubín uplynutím 15. apríla 2015 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

JUDr. Petrovi Rajňákovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Pezinok uplynutím 30. apríla 2015 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Nitra vymenoval  JUDr. Eduarda Heinricha do funkcie podpredsedu Okresného súdu Nitra s účinnosťou od 15. apríla 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. mája 2015:

 • JUDr. Danielu Kotrecovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava IV,
 • JUDr. Eriku Lengyelovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Dunajská Streda a
 • JUDr. Petra Kuruca do funkcie podpredsedu Okresného súdu Poprad.

JUDr. Daniel Ilavský, podpredseda Okresného súdu Galanta, v súvislosti s jeho preložením na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave (od 1. mája 2015) sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 20. apríla 2015 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Galanta.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 30. apríla 2015.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Oľgu Belkovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. mája 2015 do 31. októbra 2015 (uznesenie č. 463 z 13. apríla 2015).

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudcu

Mgr. František Berec, sudca Okresného súdu Trenčín, ktorý má od 1. februára 2012 prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa znovu ujme výkonu funkcie sudcu v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona s účinnosťou od 20. apríla 2015 do obsadenia voľného miesta sudcu výberovým konaním. 

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Máriu Trubanovú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2015 do 31. marca 2016 (uznesenie č. 438 z 30. marca 2015),
 • JUDr. Lenku Kováčovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Nitre na obdobie od 1. apríla 2015 do 31. marca 2016 (uznesenie č. 439 z 30. marca 2015),
 • JUDr. Mareka Kotoru, sudcu Okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 15. apríla 2015 do 15. apríla 2016 (uznesenie č. 440 z 30. marca 2015),
 • JUDr. Martina Bargela, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. mája 2015 do 30. apríla 2016 (uznesenie č. 436 z 30. marca 2015) a
 • JUDr. Jozefa Angeloviča, sudcu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. mája 2015 do 31. decembra 2015 (uznesenie č. 437 z 30. marca 2015).

Súdna rada Slovenskej republiky:

 • mení svoje uznesenie č. 412 z 23. februára 2015 a JUDr. Paulínu Pacherovú, sudkyňu Okresého súdu Bratislava II, dočasne prideľuje na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 (uznesenie č. 443 z 30. marca 2015),
 • mení svoje uznesenie č. 411 z 23. februára 2015 a JUDr. Danu Šiffalovičovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava IV, dočasne prideľuje na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016 (uznesenie č. 442 z 30. marca 2015).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Zuzanu Štubniakovú Kochanovú, sudkyňu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Zvolen s účinnosťou od 1. apríla 2015 (uznesením č. 427 z 30. marca 2015),
 • JUDr. Daniela Ilavského, sudcu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. mája 2015 (uznesením č. 430 z 30. marca 2015),
 • JUDr. Katarínu Stanislavskú, sudkyňu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. mája 2015 (uznesením č. 429 z 30. marca 2015),
 • JUDr. Petru Príbelskú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. mája 2015 (uznesením č. 435 z 30. marca 2015),
 • JUDr. Alenu Svetlovskú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2015 (uznesením č. 432 z 30. marca 2015),
 • JUDr. Juditu Kokolevskú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2015 (uznesením č. 434 z 30. marca 2015).

Súdna rada Slovenskej republiky:

 • mení svoje uznesenie č. 354 z 10. novembra 2014 tak, že Mgr. Martina Štubniaka, sudcu Okresného súdu Námestovo, prekladá na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. apríla 2015 (uznesením č. 428 z 30. marca 2015),
 • mení svoje uznesenie č. 386 z 26. januára 2015 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. na Najvyšší súd Slovenskej republiky končí dňom 30. apríla 2015 a zároveň menovanú sudkyňu Krajského súdu v Trnave, prekladá na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. mája 2015 (uznesením č. 431 z 30. marca 2015)
 • mení svoje uznesenie č. 274 z 20. mája 2014 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Nory Halmovej, na Najvyšší súd Slovenskej republiky končí dňom 30. apríla 2015 a zároveň menovanú sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, prekladá na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. mája 2015 (uznesením č. 433 z 30. marca 2015).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Petra Zachara do funkcie predsedu Okresného súdu Rimavská Sobota s účinnosťou od 1. apríla 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Idu Takáčovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava IV s účinnosťou od 1. apríla 2015.

JUDr. Ida Takáčová, podpredsedníčka Okresného súdu Bratislava IV, v súvislosti s jej vymenovaním do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava IV (od 1. apríla 2015) sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 31. marca 2015 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava IV.JUDr. Antónia Salayová, podpredsedníčka Okresného súdu Dunajská Streda, v súvislosti s jej vymenovaním do funkcie predsedníčky Okresného súdu Dunajská Streda (od 1. apríla 2015) sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 27. marca 2015 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Dunajská Streda.

JUDr. Viera Koscelanská, podpredsedníčka Okresného súdu Nitra, v súvislosti s jej vymenovaním do funkcie predsedníčky Okresného súdu Nitra (od 1. apríla 2015) sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 31. marca 2015 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Nitra.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného ich funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 31. marca 2015.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Igorovi Burgerovi, sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. apríla 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. apríla 2015:

 • JUDr. Dušana Srogončíka do funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava V a
 • JUDr. Miroslava Račka do funkcie predsedu Okresného súdu Lučenec.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Uplynutím 31. marca 2015 zanikla:

 • JUDr. Kristíne Glezgovej funkcia predsedníčky Okresného súdu Lučenec,
 • JUDr. Márii Čechovičovej funkcia predsedníčky Okresného súdu Bratislava IV,
 • Mgr. Anne Móroczovej funkcia predsedníčky Okresného súdu Dunajská Streda,
 • JUDr. Eduardovi Heinrichovi funkcia predsedu Okresného súdu Nitra a
 • JUDr. Ivete Žiškovej funkcia predsedníčky Okresného súdu Liptovský Mikuláš.

Menovaným funkcia predsedu zanikla zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. apríla 2015:

 • JUDr. Helenu Loduhovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Považská Bystrica,
 • JUDr. Roberta Šorla, PhD. do funkcie predsedu Okresného súdu Prievidza,
 • JUDr. Vieru Koscelanskú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Nitra,
 • JUDr. Jozefa Kanása do funkcie predsedu Okresného súdu Nové Zámky,
 • Mgr. Magdalénu Andreánsku do funkcie predsedníčky Okresného súdu Liptovský Mikuláš,
 • JUDr. Janku Maječíkovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Ružomberok,
 • JUDr. Jozefa Kuriana do funkcie predsedu Okresného súdu Poprad,
 • JUDr. Oľgu Bitalovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Stará Ľubovňa,
 • JUDr. Viliama Hlaváča do funkcie predsedu Okresného súdu Rožňava,
 • JUDr. Jána Slovinského do funkcie predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves,
 • JUDr. Milana Petrička do funkcie predsedu Okresného súdu Trebišov,

s účinnosťou od 1. mája 2015:

 • JUDr. Štefana Bujňáka do funkcie predsedu Okresného súdu Svidník.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Martin vymenoval Mgr. Róberta Veterníka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Martin s účinnosťou od 1. apríla 2015.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu s účinnosťou od 1. apríla 2015:

 • JUDr. Ivanovi Ilavskému, sudcovi Krajského súdu v Trnave,
 • JUDr. Ondrejovi Gáboríkovi, sudcovi Krajského súdu v Trenčíne a
 • Mgr. Zlatici Vysockej, sudkyni Okresného súdu Čadca.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Mária Usačevová, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2015 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. marca 2015.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Emilovi Bdžochovi, sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. marca 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Bratislava I vymenoval Mgr., Mgr. Miriam Plavčákovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 15. marca 2015.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. apríla 2015:

 • JUDr. Ľuboša Szigetiho do funkcie predsedu Okresného súdu Galanta,
 • JUDr. Antóniu Salayovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Dunajská Streda a
 • JUDr. Milana Trylča do funkcie predsedu Okresného súdu Senica.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Alene Radičovej zanikla funkcia predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne uplynutím 28. februára 2015 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudkyne

JUDr. Anna Hozáková, sudkyňa Okresného súdu Čadca, ktorá má od 1. januára 2015 prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa znovu ujala výkonu funkcie sudkyne v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona s účinnosťou od 9. marca 2015 do obsadenia voľného miesta sudcu výberovým konaním. 

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila na obdobie od 1. apríla 2015 do 31. marca 2016:

 • JUDr. Danu Šiffalovičovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava IV na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave (uznesenie č. 411 z 23. februára 2015),
 • JUDr. Paulínu Pacherovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave (uznesenie č. 412 z 23. februára 2015),
 • Mgr. Iva Maruščáka, sudcu Okresného súdu Svidník na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove (uznesenie č. 413 z 23. februára 2015),
 • JUDr. Mareka Kohúta, sudcu Okresného súdu Poprad na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove (uznesenie č. 414 z 23. februára 2015) a
 • JUDr. Mariána Sninského, sudcu Okresného súdu Humenné na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove (uznesenie č. 415 z 23. februára 2015).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • Mgr. Mareka Mikulčíka, sudcu Okresného súdu Prievidza, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok s účinnosťou od 1. februára 2015 (uznesením č. 387 z 26. januára 2015) a
 • JUDr. Arpáda Pastoreka, sudcu Okresného súdu Levice, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Komárno s účinnosťou od 1. mája 2015 (uznesením č. 385 z 26. januára 2015).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Andreu Moravčíkovú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2016 (uznesenie č. 386 z 26. januára 2015),
 • JUDr. Jozefa Zlochu, sudcu Okresného súdu Brezno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. februára 2015 do 31. júla 2015 (uznesenie č. 388 z 26. januára 2015) a
 • JUDr. Gabrielu Briškovú, sudkyňu Okresného súdu Liptovský Mikuláš na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave na obdobie od 1. júla 2015 do 31. júna 2016 (uznesenie č. 401 z 26. januára 2015).

Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 389 z 26. januára 2015 zmenila uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 217 z 27. januára 2014 tak, že dočasné pridelenie JUDr. Anny Kovaľovej na Najvyšší súd Slovenskej republiky končí dňom 31. januára 2015, z dôvodu vymenovania do funkcie predsedníčky Krajského súdu v Prešove s účinnosťou od 1. februára 2015.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Helena Hausleitnerová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava I, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 28. januára 2015 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. januára 2015.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Tatiane Biednikovej, sudkyni Krajského súdu v Trnave, s účinnosťou od 1. februára 2015.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Ľubošovi Jurkovičovi, sudcovi Krajského súdu v Trnave, s účinnosťou od 19. januára 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Marek Čech, podpredseda Okresného súdu Prešov, v súvislosti s jeho vymenovaním do funkcie predsedu Okresného súdu Prešov, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 30. januára 2015 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Prešov.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 31. januára 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Mareka Čecha do funkcie predsedu Okresného súdu Prešov s účinnosťou od 1. februára 2015.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Mgr. Daniela Mamráková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 7. januára 2015 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudkyne zanikne uplynutím 31. januára 2015. 

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila Mgr. Martina Štubniaka, sudcu Okresného súdu Námestovo, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Zvolen s účinnosťou od 1. apríla 2015 (uznesením č. 354 z 10. novembra 2014).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Annu Kovaľovú do funkcie predsedníčky Krajského súdu v Prešove s účinnosťou od 1. februára 2015.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Krajského súdu v Nitre vymenoval JUDr. Ingrid Doležajovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Nitre s účinnosťou od 1. januára 2015.

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2015, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2014, pozri:  „Oznamy o zmenách – rok 2014“