Oznamy o zmenách – rok 2013

Odvolanie z funkcie sudcu

30. decembra 2013 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu JUDr. Igora Škutétyho, sudcu Okresného súdu Bratislava V. Týmto dňom funkcia sudcu menovanému zanikla.

Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Juraj Sopoliga, sudca Krajského súdu v Košiciach, bude vykonávať stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky od 1. januára 2014 do 30. júna 2014.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Gabriela Véghová, sudkyňa Okresného súdu Galanta, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 13. decembra 2013 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. decembra 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Krajského súdu v Prešove vymenoval JUDr. Petra Tobiaša do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Prešove s účinnosťou od 1. januára 2014.

Vzdanie sa funkcie sudcu

 • JUDr. Zuzana Šoltýsová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. decembra 2013,
 • JUDr. Miroslav Klátik, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 4. decembra 2013,
 • Daniela Terenová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 6. decembra 2013 a
 • JUDr. Štefan Šatka, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 6. decembra 2013

sa vzdali funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ich funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. decembra 2013.

JUDr. Monika Balážová, sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová Ves, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 4. decembra 2013, sa vzdala funkcie sudkyne, ktorá jej v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zanikla uplynutím 31. decembra 2013.
Zároveň podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 1 písm. b) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menovanej uvedeným dňom zanikla funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Spišská Nová Ves.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Matilda Bodnáriková, sudkyňa Okresného súdu Michalovce, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. decembra 2013 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. decembra 2013.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Marta Goliášová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 2. decembra 2013 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. decembra 2013.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Magda Chudová, sudkyňa Okresného súdu Michalovce, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 3. decembra 2013 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. decembra 2013.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Annu Snopčokovú, sudkyňu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. januára 2014 (uznesením č. 200 z 2. decembra 2013) a
 • Mgr. Richarda Golisa, sudcu Okresného súdu Čadca, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žilina s účinnosťou od 1. januára 2014 (uznesením č. 209 z 2. decembra 2013).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Danu Bystriansku, sudkyňu Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 3. decembra 2013 do 2. decembra 2014 (uznesenie č. 207 z 2. decembra 2013),
 • JUDr. Petra Šamka, sudcu Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 10. decembra 2013 do 9. decembra 2014 (uznesenie č. 195 z 2. decembra 2013),
 • Mgr. Máriu Kašíkovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 (uznesenie č. 192 z 2. decembra 2013),
 • JUDr. Annu Slovinskú, sudkyňu Okresného súdu Spišská Nová Ves na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 15. januára 2014 do 31. decembra 2014 (uznesenie č. 206 z 2. decembra 2013),
 • Mgr. Marcelu Kosovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. apríla 2014 do 31. decembra 2014 (uznesenie č. 194 z 2. decembra 2013),
 • JUDr. Zuzanu Mališovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 2. mája 2014 do 31. decembra 2014 (uznesenie č. 196 z 2. decembra 2013).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mgr. Milena Fegyesová, podpredsedníčka Okresného súdu Žiar nad Hronom, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 29. novembra 2013 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Žiar nad Hronom.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 30. novembra 2013.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Viere Mihalovej, sudkyni Okresného súdu Pezinok, s účinnosťou od 31. decembra 2013 a
 • JUDr. Helene Škrinárovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. januára 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveril Mgr. Evu Straškovú, plnením úloh na Okresnom súde Veľký Krtíš podľa § 35 citovaného zákona s účinnosťou od 1. decembra 2013 do vymenovania predsedu Okresného súdu Veľký Krtíš.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Vranov nad Topľou vymenoval JUDr. Andreu Zolotovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Vranov nad Topľou s účinnosťou od 1. decembra 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Elena Petrusová, podpredsedníčka Okresného súdu Veľký Krtíš, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 27. novembra 2013 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Veľký Krtíš.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 30. novembra 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Partizánske vymenoval JUDr. Alenu Blaškovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Partizánske s účinnosťou od 20. novembra 2012 a
 • na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Zvolen vymenoval JUDr. Bc. Viktora Marka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Zvolen s účinnosťou od 1. decembra 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Ján Kozenko, podpredseda Okresného súdu Vranov nad Topľou, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 11. novembra 2013 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Vranov nad Topľou.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 30. novembra 2013.

Ukončenie stáže sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že JUDr. Dana Bystrianska, sudkyňa Okresného súdu Košice I, na základe jej vlastnej žiadosti, uplynutím 30. novembra 2013 ukončí stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Bratislava I vymenoval JUDr. Richarda Molnára do funkcie podpredsedu Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 15. novembra 2013.

Ukončenie stáže sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa Okresného súdu Bratislava I, na základe jej vlastnej žiadosti, uplynutím 14. novembra 2013 ukončí stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudkyne

JUDr. Janka Gažovičová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, ktorá má od 1. januára 2011 prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá sa znovu ujala výkonu funkcie sudkyne v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona s účinnosťou od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2013, pokračuje v znovu ujatí sa výkonu funkcie sudkyne s účinnosťou od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Marta Barková, podpredsedníčka Okresného súdu Bratislava I, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 18. októbra 2013 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava I.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jej funkcia podpredsedníčky súdu zanikla uplynutím 31. októbra 2013.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Oľgu Belkovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. novembra 2013 do 30. apríla 2014 (uznesenie č. 180 z 29. októbra 2013),
 • JUDr. Richarda Molnára, sudcu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I na obdobie od 15. novembra 2013 do 14. novembra 2015 (uznesenie č. 186 z 29. októbra 2013),
 • JUDr. Evu Foltánovú, sudkyňu Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. decembra 2013 do 30. novembra 2014 (uznesenie č. 187 z 29. októbra 2013),
 • JUDr. Máriu Nagyovú, sudkyňu Okresného súdu Nové Zámky na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Nitre na obdobie od 1. decembra 2013 do 31. mája 2014 (uznesenie č. 182 z 29. októbra 2013),
 • Mgr. Andreu Szombathovú – Polákovú, sudkyňu Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Nitre na obdobie od 1. decembra 2013 do 30. novembra 2014 (uznesenie č. 183 z 29. októbra 2013) a
 • Mgr. Martinu Trnavskú, sudkyňu Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trenčíne na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 (uznesenie č. 181 z 29. októbra 2013).

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • Mgr. Renátu Gavalcovú, sudkyňu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. novembra 2013 (uznesením č. 173 z 29. októbra 2013),
 • JUDr. Zlaticu Javorovú, sudkyňu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. novembra 2013 (uznesením č. 174 z 29. októbra 2013),
 • JUDr. Martina Holiča, sudcu Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. novembra 2013 (uznesením č. 176 z 29. októbra 2013),
 • JUDr. Ivicu Čelkovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. novembra 2013 (uznesením č. 177 z 29. októbra 2013),
 • Mgr. Ivanu Šlesárovú, sudkyňu Okresného súdu Považská Bystrica, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. novembra 2013 (uznesením č. 178 z 29. októbra 2013) a
 • JUDr. Martinu Valentovú, sudkyňu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. januára 2014 (uznesením č. 175 z 29. októbra 2013).

Zánik funkcie sudcu a funkcie predsedu súdu

JUDr. Milanovi Růžičkovi, predsedovi Okresného súdu Veľký Krtíš, 29. októbra 2013 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

Vzhľadom na vyššie uvedené, podľa ustanovenia § 38 ods. 1 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zanikla aj jeho funkcia predsedu Okresného súdu Veľký Krtíš.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu Mgr. Vlaste Huljakovej, sudkyni Okresného súdu Banská Bystrica, s účinnosťou od 1. januára 2014.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Žilina vymenoval JUDr. Gabrielu Panákovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Žilina s účinnosťou od 1. novembra 2013.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

22. októbra 2013 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Jeannette Hajdinová s pridelením na Okresný súd Bratislava I
  • JUDr. René Milták s pridelením na Okresný súd Bratislava I
  • Mgr. Mgr. Miriam Plavčáková s pridelením na Okresný súd Bratislava I
  • JUDr. Michal Valent s pridelením na Okresný súd Bratislava I
  • JUDr. Michal Kubiš s pridelením na Okresný súd Bratislava IV
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Lenka Evinová s pridelením na Okresný súd Dunajská Streda
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • Mgr. Michal Vigaš s pridelením na Okresný súd Partizánske
  • Mgr. Silvia Kysucká s pridelením na Okresný súd Považská Bystrica
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Oliver Kolenčík s pridelením na Okresný súd Nitra
  • JUDr. Oľga Kováčová s pridelením na Okresný súd Komárno
  • JUDr. Vladimír Tamaškovič s pridelením na Okresný súd Nové Zámky
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Ľubomíra Krišťáková s pridelením na Okresný súd Čadca
  • JUDr. Michaela Brašková s pridelením na Okresný súd Martin
  • JUDr. Milan Antal s pridelením na Okresný súd Námestovo
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Anna Hýseková s pridelením na Okresný súd Brezno
  • JUDr. Katarína Červenková s pridelením na Okresný súd Lučenec
 • pre obvod Krajského súdu v Prešove:
  • JUDr. Marek Bujňák s pridelením na Okresný súd Prešov
  • Mgr. Anna Monoková s pridelením na Okresný súd Vranov nad Topľou

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Anton Lukáč, podpredseda Krajského súdu v Prešove, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 2. decembra 2013 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Krajského súdu v Prešove.
Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. decembra 2013.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • Mgr. Eme Novodomcovej, sudkyni Krajského súdu v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 1. januára 2014 a
 • JUDr. Antonovi Lukáčovi, sudcovi Krajského súdu v Prešove, s účinnosťou od 1. januára 2014.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Márii Hušekovej a JUDr. Veronike Svoradovej, sudkyniam Krajského súdu v Nitre, s účinnosťou od 1. januára 2014.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Kristíne Lakotovej, sudkyni Okresného súdu Malacky, s účinnosťou od 1. januára 2014.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • Mgr. Ingrid Degmovú Pospíšilovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. októbra 2013 (uznesením č. 150 z 24. septembra 2013),
 • JUDr. Blanku Malichovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratisave s účinnosťou od 1. októbra 2013 (uznesením č. 149 z 24. septembra 2013),
 • JUDr. Adriánu Považanovú, sudkyňu Okresného súdu Partizánske, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Zvolen s účinnosťou od 7. októbra 2013 (uznesením č. 147 z 24. septembra 2013),
 • JUDr. Alenu Blaškovú, sudkyňu Okresného súdu Topoľčany, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Partizánske s účinnosťou od 7. októbra 2013 (uznesením č. 151 z 24. septembra 2013),
 • JUDr. Branislava Krála, sudcu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. novembra 2013 (uznesením č. 148 z 24. septembra 2013) a
 • JUDr. Andreja Matušovica, sudcu Okresného súdu Levice, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. novembra 2013 (uznesením č. 152 z 24. septembra 2013).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Evu Fulcovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 25. septembra 2013 (uznesenie č. 146 z 24. septemba 2013),
 • Mgr. Mariána Degmu, sudcu Okresného súdu Bratislava III na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 (uznesenie č. 155 z 24. septembra 2013),
 • JUDr. Blaženu Stašíkovú, sudkyňu Okresného súdu Dolný Kubín na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Žiline na obdobie od 1. októbra 2013 do 31. marca 2014 (uznesenie č. 158 z 24. septembra 2013),
 • Mgr. Katarínu Katkovú, sudkyňu Okresného súdu Lučenec na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 (uznesenie č. 159 z 24. septembra 2013),
 • Mgr. Annu Križákovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014 (uznesenie č. 157 z 24. septembra 2013),
 • JUDr. Eriku Čanádyovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 (uznesenie č. 153 z 24. septembra 2013) a
 • JUDr. Pavla Polku, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 (uznesenie č. 154 z 24. septembra 2013).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 15. septembra 2013:

 • JUDr. Evu Fulcovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava I a
 • JUDr. Adriánu Považanovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Zvolen.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Piešťany vymenoval JUDr. Ingrid Šimonovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Piešťany s účinnosťou od 15. septembra 2013.

Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Andrea Krišková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava III, vykonáva stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky od 15. septembra 2013.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Antonovi Oriňákovi, sudcovi Krajského súdu v Prešove, 20. augusta 2013 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

(Menovaný mal v zmysle § 24 ods. 4 cit. zákona od 1. decembra 2010 prerušený výkon funkcie sudcu.)

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Pavol Karas, sudca Okresného súdu Košice II, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 30. júla 2013 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. júla 2013.

Zánik funkcie sudkyne

Marte Janovskej, sudkyni Okresného súdu Žiar nad Hronom, 18. júla 2013 zanikla funkcia sudkyne v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.
(Menovaná mala v zmysle § 24 ods. 4 cit. zákona od 1. augusta 2004 prerušený výkon funkcie sudkyne.

Preloženie sudkyne

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Evu Fulcovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. augusta 2013 (uznesením č. 129 z 18. júla 2013).

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Peter Dukes, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 1. júla 2013 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. júla 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Daniela Béreša do funkcie predsedu Okresného súdu Žilina s účinnosťou od 15. júla 2013.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUDr. Evu Behranovú, sudkyňu Okresného súdu Malacky, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. októbra 2013 (uznesením č. 117 z 20. júna 2013).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Lenku Praženkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. októbra 2013 do 31. decembra 2013 (uznesenie č. 118 z 20. júna 2013) a
 • JUDr. Darinu Kriváňovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 (uznesenie č. 119 z 20. júna 2013).

Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Juraj Sopoliga, sudca Krajského súdu v Košiciach a JUDr. Dana Bystrianska, sudkyňa Okresného súdu Košice I, vykonávjú stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky od 1. júla 2013 do 31. decembra 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne vymenoval JUDr. Romana Hargaša do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Trenčíne s účinnosťou od 1. júla 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Levice vymenoval Mgr. Janu Kosorínovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Levice s účinnosťou od 1. júla 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Bratislava II vymenoval JUDr. Ľubicu Novotnú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava II s účinnosťou od 15. júna 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Rastislav Vranka, podpredseda Krajského súdu v Trenčíne, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 7. júna 2013 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Krajského súdu v Trenčíne.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu menovanému zanikol uplynutím 30. júna 2013.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu Ľudovítovi Bradáčovi, sudcovi Krajského súdu v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 1. júla 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Noru Vladovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava II s účinnosťou od 1. júna 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Andrea Kondllová, podpredsedníčka Okresného súdu Piešťany, v súvislosti s jej vymenovaním do funkcie predsedníčky Okresného súdu Piešťany (od 1. júna 2013) sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 30. mája 2013 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Piešťany.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedníčky súdu menovanej zanikol uplynutím 31. mája 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Mária Červenáková, podpredsedníčka Okresného súdu Levice, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 24. mája 2013 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Levice.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedníčky súdu menovanej zanikol uplynutím 31. mája 2013.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Máriu Šramkovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. októbra 2013 (uznesením č. 108 z 21. mája 2013),
 • JUDr. Tatianu Redenkovičovú Koprdovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Bratislava IV s účinnosťou od 1. októbra 2013 (uznesením č. 110 z 21. mája 2013) a
 • JUDr. Eriku Némethovú Stiffelovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava IV, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Bratislava V s účinnosťou od 1. októbra 2013 (uznesením č. 109 z 21. mája 2013).

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Anna Kašajová, predsedníčka Okresného súdu Bratislava I, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 10. mája 2013 vzdala výkonu funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava I.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedníčky súdu menovanej zanikol uplynutím 31. mája 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval

 • JUDr. Margitu Kovaľovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Námestovo s účinnosťou od 1. júna 2013 a
 • JUDr. Andreu Kondllovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Piešťany s účinnosťou od 1.júna 2013.

Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Denisa Cviková, sudkyňa Okresného súdu Nové Zámky, Mgr. Zuzana Maruniaková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, JUDr. Miriam Oswaldová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV a JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa Okresného súdu Bratislava I, vykonávajú stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky od 14. mája 2013 do 13. mája 2015.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

13. mája 2013 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
  • JUDr. Katarína Bartalská s pridelením na Okresný súd Bratislava I
  • Mgr. Michal Kačáni s pridelením na Okresný súd Bratislava I
  • JUDr. Michal Dzurdzík s pridelením na Okresný súd Bratislava II
  • JUDr. Miriam Oswaldová s pridelením na Okresný súd Bratislava IV
  • JUDr. Michala Bašticová s pridelením na Okresný súd Bratislava V
  • Mgr. Zuzana Maruniaková s pridelením na Okresný súd Bratislava V
 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Monika Jakubová s pridelením na Okresný súd Dunajská Streda
  • JUDr. Jaroslav Ivan s pridelením na Okresný súd Piešťany
  • JUDr. Terézia Mecelová s pridelením na Okresný súd Piešťany
  • JUDr. Jana Tóthová s pridelením na Okresný súd Trnava
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • Mgr. Peter Hvizdoš s pridelením na Okresný súd Trenčín
  • Mgr. Lenka Kvasnicová s pridelením na Okresný súd Trenčín
  • JUDr. Marcela Ostrihoňová s pridelením na Okresný súd Trenčín
  • JUDr. Ing. Erika Trtalová s pridelením na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  • JUDr. Juraj Valášek s pridelením na Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  • Mgr. Štefan Fedor s pridelením na Okresný súd Prievidza
  • Mgr. Marianna Hašková s pridelením na Okresný súd Prievidza
  • Mgr. Marek Mikulčík s pridelením na Okresný súd Prievidza
  • JUDr. Eva Matulayová, PhD. s pridelením na Okresný súd Partizánske
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Denisa Cviková s pridelením na Okresný súd Nové Zámky
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková s pridelením na Okresný súd Žilina
  • JUDr. Laura Žideková s pridelením na Okresný súd Čadca
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • JUDr. Miroslava Kvetková s pridelením na Okresný súd Revúca
  • JUDr. Bc. Viktor Marko s pridelením na Okresný súd Zvolen
  • JUDr. Zuzana Štubniaková Kochanová s pridelením na Okresný súd Žiar nad Hronom
  • Mgr. Daniel Koneracký s pridelením na Okresný súd Žiar nad Hronom
 • pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
  • JUDr. Jana Raganová s pridelením na Okresný súd Košice I
  • JUDr. Lucia Baňacká, PhD. s pridelením na Okresný súd Košice II
  • JUDr. Ladislav Bujňák s pridelením na Okresný súd Trebišov

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou vymenoval JUDr. Moniku Sitárikovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bánovce nad Bebravou s účinnosťou od 15. mája 2013.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Stanislavovi Hajičkovi, sudcovi Krajského súdu v Trenčíne, s účinnosťou od 1. júna 2013 a
 • JUDr. Štefanovi Precechtelovi, sudcovi Okresného súdu Levice, s účinnosťou od 1. júna 2013.

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Richarda Bureša, sudcu Okresného súdu Kežmarok na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. mája 2013 do 30. apríla 2014 (uznesenie č. 96 zo 16. apríla 2013),
 • JUDr. Máriu Vrtochovú, sudkyňu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trenčíne na obdobie od 1. júna 2013 do 31. mája 2014 (uznesenie č. 86 zo 16. apríla 2013),
 • Mgr. Ivanu Šlesarovú, sudkyňu Okresného súdu Považská Bystrica na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trenčíne na obdobie od 1. mája 2013 do 30. apríla 2014 (uznesenie č. 86 zo 16. apríla 2013) a
 • Mgr. Ivana Kubínyiho, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne na obdobie od 1. júla 2013 do 30. júna 2014 (uznesenie č. 86 zo 16. apríla 2013).

Preloženie sudkyne

Súdna rada Slovenskej republiky preložila JUD. Ivetu Záleskú, sudkyňu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. mája 2013 (uznesením č. 85 zo 16. apríla 2013).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Mariána Töröka do funkcie predsedu Okresného súdu Revúca s účinnosťou od 15. apríla 2013.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Kežmarok vymenoval JUDr. Juraja Šteffela do funkcie podpredsedu Okresného súdu Kežmarok s účinnosťou od 15. apríla 2012.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Jánovi Kislíkovi, sudcovi Okresného súdu Humenné, 2. apríla 2013 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.
(Menovaný sudca mal v zmysle § 24 ods. 4 cit. zákona od 1. júla 2012 prerušený výkon funkcie sudcu)

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

Začnite editovať obsah

Dočasné pridelenie a stáž sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky

 • dočasne pridelila:
  • JUDr. Jozefa Turzu, sudcu Okresného súdu Ružomberok, JUDr. Alenu Šiškovú, sudkyňu Okresného súdu Topoľčany a JUDr. Reného Štepánika, sudcu Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 (uznesením
   č. 70, 71 a 72 z 28. marca 2013)
 • a schválila:
  • stáž JUDr. Heleny Kožíkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava IV v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 (uznesením č. 73 z 28. marca 2013).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval Mgr. Jarmilu Bílikovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Skalica s účinnosťou od 1. apríla 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

 • JUDr. Anna Snopčoková, predsedníčka Okresného súdu Zvolen, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 13. marca 2013 vzdala výkonu funkcie predsedníčky Okresného súdu Zvolen,
 • JUDr. Alena Roštárová, podpredsedníčka Okresného súdu Bratislava II, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 22. marca 2013 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava II,
 • Mgr. Marek Anovčin, podpredseda Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 21. marca 2013 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou a
 • JUDr. Erika Borovská, podpredsedníčka Okresného súdu Kežmarok, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 21. marca 2013 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Kežmarok.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu a podpredsedu súdu menovaným zanikol uplynutím 31. marca 2013.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveril:

 • JUDr. Katarínu Fakanovú, plnením úloh na Okresnom súde Bratislava II podľa § 35 citovaného zákona s účinnosťou od 1. apríla 2013 do vymenovania predsedu Okresného súdu Bratislava II a
 • JUDr. Annu Snopčokovú, plnením úloh na Okresnom súde Zvolen podľa § 35 citovaného zákona s účinnosťou od 1. apríla 2013 do vymenovania predsedu Okresného súdu Zvolen.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval Mgr. Mareka Anovčina do funkcie predsedu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou s účinnosťou od 1. apríla 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Eriku Borovskú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Kežmarok s účinnosťou od 1. apríla 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Borisovi Buľubašovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Skalica uplynutím 9. marca 2013 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 1 písm. c), ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Dagmar Buchalovú z funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava II s účinnosťou od 2. maca 2013.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Danielu Babinovú a JUDr. Vieru Kandrikovú, sudkyne Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove s účinnosťou od 1. apríla 2013 (uznesením č. 62 z 26. februára 2013),
 • JUDr. Elišku Wagshalovú, sudkyňu Okresného súdu Bardejov, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov s účinnosťou od 1. apríla 2013 (uznesením č. 63 z 26. februára 2013),
 • JUDr. Rastislava Sikorjaka, sudcu Okresného súdu Revúca, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov s účinnosťou od 1. októbra 2013 (uznesením č. 64 z 26. februára 2013).

Dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

 • JUDr. Zlaticu Javorovú, Mgr. Renátu Gavalcovú, sudkyne Okresného súdu Trnava a JUDr. Martina Holiča, sudcu Okresného súdu Galanta na Krajský súd v Trnave na obdobie od 1. marca 2013 do 28. februára 2014 (uznesenie č. 59 z 26. februára 2013),
 • Mgr. Ingrid Degmovú Pospíšilovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava III na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 15. marca 2013 do 31. decembra 2013 (uznesenie č. 60 z 26. februára 2013),
 • JUDr. Blanku Malichovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 15. marca 2013 do 31. decembra 2013 (uznesenie č. 61 z 26. februára 2013).

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudkyne

JUDr. Natália Čekanová, sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne, ktorá má od 1. januára 2013 prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. marca 2013 do obsadenia voľného miesta sudcu výberovým konaním v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona znovu ujala výkonu funkcie sudkyne.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Mária Kupková, sudkyňa Krajského súdu v Prešove, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 7. februára 2013 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 28. februára 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

 • JUDr. Eve Fulcovej zanikla funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava III uplynutím 31. januára 2013,
 • JUDr. Monike Sitárikovej zanikla funkcia predsedníčky Okresného súdu Bánovce nad Bebravou uplynutím 14. februára 2013,
 • Mgr. Ingrid Šimonovej zanikla funkcia predsedníčky Okresného súdu Piešťany uplynutím 19. februára 2013,
 • JUDr. Margite Kovaľovej zanikla funkcia predsedníčky Okresného súdu Námestovo uplynutím 19. februára 2013 a
 • JUDr. Mariánovi Törökovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Revúca uplynutím 19. februára 2013.

Menovaným ich funkcie predsedu a podpredsedu zanikli zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval

 • JUDr. Boženu Brinčíkovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Partizánske s účinnosťou od 18. februára 2013 a
 • JUDr. Evu Macúchovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom s účinnosťou od 10. marca 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ľubomíra Hudáka do funkcie predsedu Okresného súdu Malacky s účinnosťou od 20. februára 2013.

Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

12. februára 2013 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

 • pre obvod Krajského súdu v Trnave:
  • JUDr. Martina Ľachová s pridelením na Okresný súd Galanta
 • pre obvod Krajského súdu v Trenčíne:
  • JUDr. Martina Dubovcová s pridelením na Okresný súd Trenčín
  • JUDr. Hana Hubináková s pridelením na Okresný súd Trenčín
  • JUDr. Erik Kačmár s pridelením na Okresný súd Trenčín
  • JUDr. Iveta Sopková s pridelením na Okresný súd Trenčín
 • pre obvod Krajského súdu v Nitre:
  • JUDr. Jana Očenášová s pridelením na Okresný súd Levice
  • Mgr. Lívia Gombárová s pridelením na Okresný súd Nové Zámky
 • pre obvod Krajského súdu v Žiline:
  • Mgr. Juraj Lukáč s pridelením na Okresný súd Liptovský Mikuláš
 • pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici:
  • Mgr. Peter Straka s pridelením na Okresný súd Lučenec
  • JUDr. Ľubomír Šabľa s pridelením na Okresný súd Revúca
  • JUDr. Eva Dzúríková s pridelením na Okresný súd Zvolen.

Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Mgr. Oľga Mravčáková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 24. januára 2013 sa vzdala funkcie sudkyne.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jej funkcia sudkyne zanikla uplynutím 31. januára 2013.

Preloženie sudcov

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • Mgr. Angeliku Sopoligovú, sudkyňu Okresného súdu Košice – okolie a JUDr. Adrianu Murínovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. februára 2013 (uznesením č. 44 z 22. januára 2013),
 • Mgr. Jána Stančeka, sudcu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok s účinnosťou od 1. februára 2013 (uznesením č. 46 z 22. januára 2013),
 • JUDr. Romana Tichého, sudcu Okresného súdu Martin, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline s účinnosťou od 1. apríla 2013 (uznesením č. 45 z 22. januára 2013) a
 • JUDr. Ľubov Vargovú, sudkyňu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Vranov nad Topľou s účinnosťou od 1. apríla 2013 (uznesením č. 47 z 22. januára 2013).

Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 3. januára 2013 JUDr. Juraj Sopoliga, sudca Krajského súdu v Košiciach a JUDr. Dana Bystrianska, sudkyňa Okresného súdu Košice I, budú vykonávať stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky od 15. januára 2013 do 30. júna 2013.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Martin Kollár, podpredseda Okresného súdu Zvolen, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 20. decembra 2012 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Zvolen.

Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu menovanému zanikol uplynutím 31. decembra 2012.

Poznámka:

Oznamy o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2013, avšak bolo o nich rozhodnuté ešte v roku 2012, pozri: „Oznamy o zmenách – rok 2012“