Oznamy o zmenách – rok 2012

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Košice II vymenoval JUDr. Soňu Gaškovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Košice II s účinnosťou od 1. januára 2013.

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudkyne

JUDr. Viera Hrnčárová, sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne, ktorá má od 1. januára 2012 prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá sa znovu ujala výkonu funkcie sudkyne v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona s účinnosťou od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2012, pokračuje v znovu ujatí sa výkonu funkcie sudkyne s účinnosťou od 1. januára 2013 do 30. júna 2013.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Elene Ďuranovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. januára 2013.

Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Jozef Škvára, sudca Okresného súdu Nové Zámky, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 7. decembra 2012 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. decembra 2012.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu

 • JUDr. Miroslavovi Šantovi, sudcovi Okresného súdu Zvolen, s účinnosťou od 2. januára 2013
 • JUDr. Eve Bérešovej, sudkyni Okresného súdu Vranov nad Topľou, s účinnosťou od 16. januára 2013.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu Mgr. Zlatici Spurnej, sudkyni Okresného súdu Žiar nad Hronom, s účinnosťou od 12. decembra 2012.

Preloženie sudcov

Súdna rada Slovenskej republiky preložila

 • s účinnosťou od 1. januára 2013:
  • JUDr. Michaelu Frimmelovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesením č. 21 z 27. novembra 2012),
  • JUDr. Erika Vargu, sudcu Okresného súdu Rimavská Sobota, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline (uznesením č. 22 z 27. novembra 2012),
  • JUDr. Renátu Deákovú, sudkyňu Okresného súdu Brezno, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 23 z 27. novembra 2012),
  • JUDr. Ľubicu Bajzovú, sudkyňu Okresného súdu Považská Bystrica a JUDr. Ing. Miroslava Manďáka, sudcu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne (uznesením č. 33 z 27. novembra 2012),
  • JUDr. Dášu Kontríkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave (uznesením č. 34 z 27. novembra 2012),
 • s účinnosťou od 1. februára 2013:
  • JUDr. Martina Kopinu, sudcu Okresného súdu Humenné, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Vranov nad Topľou (uznesením č. 25 z 27. novembra 2012) a
  • JUDr. Vladimíra Vargu, sudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné (uznesením č. 27 z 27. novembra 2012).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Natálii Čekanovej, sudkyni Krajského súdu v Trenčíne, s účinnosťou od 1. januára 2013.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu s účinnosťou od 1. januára 2013

 • JUDr. Jarmile Gulovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava I
 • JUDr. Oľge Balážovej, sudkyni Okresného súdu Prievidza.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ivanu Nemčekovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Žiline s účinnosťou od 15. novembra 2012.

Zánik funkcie sudcu

Mgr. Kataríne Juračkovej, sudkyni Okresného súdu Prievidza, 6. novembra 2012 zanikla funkcia sudkyne v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

(Menovaná sudkyňa mala v zmysle § 24 ods. 4 cit. zákona od 1. novembra 2012 prerušený výkon funkcie sudkyne.)

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Milanovi Cíbikovi, sudcovi Krajského súdu v Žiline, 29. októbra 2012 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

(Menovaný sudca mal v zmysle § 24 ods. 4 cit. zákona od 4. júla 2011 prerušený výkon funkcie sudcu.)

Preloženie sudkyne

Súdna rada Slovenskej republiky preložila Mgr. Kristínu Ferencziovú, sudkyňu Okresného súdu Trnava, na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Galanta s účinnosťou od 1. januára 2013 (uznesením č. 11 zo 16. októbra 2012).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval Mgr. Miroslavu Šúlekovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Topoľčany s účinnosťou od 9. októbra 2012.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu

 • Mgr. Kataríne Juračkovej, sudkyni Okresného súdu Prievidza, s účinnosťou od 1. novembra 2012 a
 • JUDr. Valérii Píšovej, sudkyni Okresného súdu Prievidza, s účinnosťou od 1. decembra 2012.

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudkyne

JUDr. Janka Gažovičová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, ktorá má od 1. januára 2011 prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2013 v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona znovu ujme výkonu funkcie sudkyne.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Ľuboša Sádovského do funkcie predsedu Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 27. septembra 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Evu Kyselovú do funkcie predsedníčky Krajského súdu v Žiline s účinnosťou od 25. septembra 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveril JUDr. Daniela Béreša, plnením úloh na Okresnom súde Žilina podľa § 35 citovaného zákona s účinnosťou od 1. októbra 2012 do vymenovania predsedu Okresného súdu Žilina.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Jaroslav Macek, predseda Okresného súdu Žilina, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 13. septembra 2012 vzdal výkonu funkcie predsedu Okresného súdu Žilina a JUDr. Peter Hrnčiar, podpredseda Okresného súdu Žilina, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 21. septembra 2012 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Žilina.
Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu a podpredsedu menovaným zanikne uplynutím 30. septembra 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Prievidza opätovne vymenoval JUDr. Noemu Turanovičovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Prievidza s účinnosťou od 1. októbra 2012.

Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 13. augusta 2012 JUDr. Juraj Sopoliga, sudca Krajského súdu v Košiciach, vykonáva stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky od 2. septembra 2012 do 30. novembra 2012.

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudkyne

JUDr. Viera Hrnčárová, sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne, ktorá má od 1. januára 2012 prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2012 v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona znovu ujme výkonu funkcie sudkyne.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Brezno vymenoval JUDr. Ondreja Kekeňáka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Brezno s účinnosťou od 1. septembra 2012 a
 • na základe návrhu predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom vymenoval Mgr. Milenu Fegyesovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. septembra 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Ružomberok vymenoval JUDr. Miriam Penjakovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Ružomberok s účinnosťou od 1. septembra 2012.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudkyne JUDr. Marianne Arnoldovej, CSc., sudkyni Okresného súdu Trnava, s účinnosťou od 1. septembra 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Adrianu Pytliakovú, PhD. do funkcie predsedníčky Okresného súdu Čadca s účinnosťou od 15. augusta 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Galanta vymenoval JUDr. Daniela Ilavského do funkcie podpredsedu Okresného súdu Galanta s účinnosťou od 1. augusta 2012.

Odvolanie z funkcie sudkyne

júla 2012 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudkyne JUDr. Evu Koczánovú, sudkyňu Okresného súdu Levice. Týmto dňom funkcia sudkyne menovanej zanikla.

Odvolanie z funkcie sudcu

júla 2012 prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal z funkcie sudcu JUDr. Jozefa Štefanka, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Týmto dňom funkcia sudcu menovanému zanikla.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu:

 • JUDr. Júliusovi Urbanovi, sudcovi Okresného súdu Dunajská Streda, s účinnosťou od 28. júna 2012 a
 • JUDr. Jánovi Kislíkovi, sudcovi Okresného súdu Humenné, s účinnosťou od 1. júla 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. júla 2012:

 • JUDr. Imricha Volkaia do funkcie predsedu Krajského súdu v Košiciach,
 • JUDr. Evu Cvengovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Brezno a
 • JUDr. Petra Lukáča do funkcie predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. júla 2012:

 • JUDr. Imricha Volkaia do funkcie predsedu Krajského súdu v Košiciach,
 • JUDr. Evu Cvengovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Brezno a
 • JUDr. Petra Lukáča do funkcie predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Petrovi Lukáčovi zanikne funkcia predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom uplynutím 14. júna 2012 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveril JUDr. Petra Lukáča, plnením úloh na Okresnom súde Žiar nad Hronom podľa § 35 citovaného zákona s účinnosťou od 15. júna 2012 do vymenovania predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom.

Vzdanie sa funkcie sudcu

Štefan Huljak, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 5. júna 2012 sa vzdal funkcie sudcu.

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 30. júna 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 1 písm. c), ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 6. júna 2012 odvolal:

 • JUDr. Darinu Kuchtovú z funkcie predsedníčky Krajského súdu v Bratislave,
 • JUDr. Róberta Urbana z funkcie predsedu Krajského súdu v Žiline

a zároveň podľa ustanovenia § 38 ods. 7 citovaného zákona poveril:

 • JUDr. Ľuboša Sádovského, podpredsedu Krajského súdu v Bratislave, plnením úloh na Krajskom súde v Bratislave podľa § 35 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od zániku výkonu funkcie predsedníčky Krajského súdu v Bratislave.

Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Naďa Pethöová, podpredsedníčka Okresného súdu Galanta, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky 21. mája 2012 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Galanta.
Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia podpredsedníčky súdu menovanej zanikla uplynutím 31. mája 2012.

Prerušenie výkonu funkcie sudkyne

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudkyne JUDr. Zuzane Babínovej, sudkyni Krajského súdu v Nitre, s účinnosťou od 1. júna 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Banská Bystrica vymenoval JUDr. Petra Pulmana do funkcie podpredsedu Okresného súdu Banská Bystrica s účinnosťou od 1. júna 2012.

Preloženie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Janu Cisárovú, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2012 (uznesením č. 1347 z 22. mája 2012) a
 • JUDr. Janu Hullovú, sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2012 (uznesením č. 1348 z 22. mája 2012).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudkyne JUDr. Kataríne Haškovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 15. mája 2012.

Preloženie sudkyne

Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 1334 z 24. apríla 2012 preložila JUDr. Petru Príbelskú, PhD., sudkyňu Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave, s účinnosťou od 1. septembra 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Štefana Bujňáka do funkcie predsedu Okresného súdu Svidník s účinnosťou od 1. mája 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval:

 • Mgr. Mareka Anovčina do funkcie podpredsedu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou s účinnosťou od 20. apríla 2012
 • JUDr. Petra Kuruca do funkcie podpredsedu Okresného súdu Poprad s účinnosťou od 1. mája 2012.

Preloženie sudcov

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Zuzanu Kudlovskú, sudkyňu Okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice I s účinnosťou od 1. mája 2012 (uznesením č. 1315 z 8. marca 2012),
 • JUDr. Beatu Gešvantnerovú, sudkyňu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prievidza s účinnosťou od 1. júla 2012 (uznesením č. 1318 z 8. marca 2012),
 • JUDr. Andreu Gindlovú, sudkyňu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1. júla 2012 (uznesením č. 1319 z 8. marca 2012),
 • JUDr. Martina Baločka, sudcu Okresného súdu Revúca na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice I s účinnosťou od 1. októbra 2012 (uznesením č. 1314 z 8. marca 2012).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

JUDr. Kajetán Kičura, sudca Okresného súdu Čadca, s účinnosťou od 18. apríla 2012 má podľa § 24 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. prerušený výkon funkcie sudcu – zo zákona.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

JUDr. Monika Jankovská, sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne, s účinnosťou od 11. apríla 2012 má podľa § 24 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. prerušený výkon funkcie sudkyne – zo zákona.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala s účinnosťou od 1. apríla 2012:

 • JUDr. Máriu Čechovičovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava IV
 • JUDr. Dušana Srogončíka do funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava V
 • Mgr. Annu Móroczovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Dunajská Streda
 • JUDr. Ľuboša Szigetiho do funkcie predsedu Okresného súdu Galanta
 • JUDr. Milana Trylča do funkcie predsedu Okresného súdu Senica
 • JUDr. Helenu Loduhovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Považská Bystrica
 • JUDr. Roberta Šorla, PhD. do funkcie predsedu Okresného súdu Prievidza
 • JUDr. Eduarda Heinricha do funkcie predsedu Okresného súdu Nitra
 • JUDr. Jozefa Kanása do funkcie predsedu Okresného súdu Nové Zámky
 • JUDr. Ivetu Žiškovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Liptovský Mikuláš
 • JUDr. Janku Majerčíkovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Ružomberok
 • JUDr. Kristínu Glezgovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Lučenec
 • JUDr. Petra Zachara do funkcie predsedu Okresného súdu Rimavská Sobota
 • JUDr. Karola Krochtu do funkcie predsedu Okresného súdu Bardejov
 • JUDr. Jozefa Kuriana do funkcie predsedu Okresného súdu Poprad
 • JUDr. Oľgu Bitalovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Stará Ľubovňa
 • JUDr. Viliama Hlaváča do funkcie predsedu Okresného súdu Rožňava
 • JUDr. Jána Slovinského do funkcie predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves
 • JUDr. Milana Petrička do funkcie predsedu Okresného súdu Trebišov

a podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala:

 • JUDr. Rastislava Vranku do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Trenčíne s účinnosťou od 10. marca 2012
 • JUDr. Janu Veselú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Dolný Kubín s účinnosťou od 16. apríla 2012.

JUDr. Mária Vrtochová, podpredsedníčka Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 30. marca 2012 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bánovce nad Bebravou. Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia podpredsedníčky súdu menovanej zanikla uplynutím 31. marca 2012.

JUDr. Eve Foltánovej zanikla funkcia predsedníčky Okresného súdu Galanta uplynutím 31. marca 2012 – zo zákona (uplynutím funkčného obdobia).

Mgr. Emílie Horňákovej zanikla funkcia predsedníčky Okresného súdu Senica uplynutím 31. marca 2012 – zo zákona (uplynutím funkčného obdobia).

JUDr. Valérie Píšovej zanikla funkcia predsedníčky Okresného súdu Prievidza uplynutím 31. marca 2012 – zo zákona (uplynutím funkčného obdobia).

JUDr. Štefanovi Precechtelovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Levice uplynutím 31. marca 2012 – zo zákona (uplynutím funkčného obdobia).

JUDr. Jozefovi Turzovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Ružomberok uplynutím 31. marca 2012 – zo zákona (uplynutím funkčného obdobia).

JUDr. Alene Šiškovej zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Topoľčany uplynutím 31. marca 2012 – zo zákona (uplynutím funkčného obdobia).

JUDr. Mikulášovi Géczimu zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Lučenec uplynutím 31. marca 2012 – zo zákona (uplynutím funkčného obdobia).

JUDr. Vladislavovi Puškášovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Bardejov uplynutím 31. marca 2012 – zo zákona (uplynutím funkčného obdobia).

JUDr. Richardovi Burešovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Kežmarok uplynutím 31. marca 2012 – zo zákona (uplynutím funkčného obdobia).

JUDr. Františkovi Zelenému zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Poprad uplynutím 31. marca 2012 – zo zákona (uplynutím funkčného obdobia).

JUDr. Štefanovi Bujňákovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Svidník uplynutím 31. marca 2012 – zo zákona (uplynutím funkčného obdobia).

JUDr. Imrichovi Volkaiovi zanikla funkcia predsedu Krajského súdu v Košiciach uplynutím 31. marca 2012 – zo zákona (uplynutím funkčného obdobia).

JUDr. Jozefovi Kurianovi zanikla funkcia podpredsedu Okresného súdu Poprad uplynutím 31. marca 2012 – menovaný bol vymenovaný do funkcie predsedu súdu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Martin vymenovala Mgr. Róberta Veterníka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Martin s účinnosťou od 15. marca 2012.

Prerušenie výkonu funkcie sudkyne

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudkyne JUDr. Anne Petruľákovej, sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. marca 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Alenu Radičovú do funkcie predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne s účinnosťou od 1. marca 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Žilina vymenovala JUDr. Petra Hrnčiara do funkcie podpredsedu Okresného súdu Žilina s účinnosťou od 15. februára 2012.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Mgr. Róbertovi Veterníkovi zanikla funkcia podpredsedu Okresného súdu Martin uplynutím 14. januára 2012 – zo zákona (uplynutie funkčného obdobia).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu Mgr. Františkovi Berecovi, sudcovi Okresného súdu Trenčín, s účinnosťou od 1. februára 2012.

Znovuujatie sa výkonu funkcie sudkyne

JUDr. Viera Hrnčárová, sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne, ktorá má od 1. januára 2012 prerušený výkon funkcie sudkyne podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. februára 2012 do 30. júna 2012 v zmysle § 24 ods. 8 cit. zákona znovu ujme výkonu funkcie sudkyne.

Prerušenie výkonu funkcie sudkyne

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Ľudmile Babjakovej, sudkyni Krajského súdu v Košiciach, s účinnosťou od 15. februára 2012.

Zánik funkcie sudcu

JUDr. Ľubomírovi Gagovi, sudcovi Krajského súdu v Banskej Bystrici, 13. januára 2012 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – smrťou.

Skončenie prerušenia výkonu funkcie sudcu

JUDr. Radoslavovi Svitanovi, PhD., sudcovi Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, uplynutím 31. januára 2012 skončí prerušenie výkonu funkcie sudcu v zmysle § 24 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Menovaný sudca od 1. februára 2012 pokračuje vo výkone funkcie sudcu.

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedníčky Okresného súdu Bratislava II vymenovala JUDr. Alenu Roštárovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava II s účinnosťou od 16. januára 2012.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Anne Savkovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. januára 2012.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu

 • JUDr. Mariánovi Vladovičovi, sudcovi Okresného súdu Veľký Krtíš, s účinnosťou od 1. januára 2012,
 • JUDr. Viere Hrnčárovej, sudkyni Krajského súdu v Trenčíne, s účinnosťou od 1. januára 2012.

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu

 • JUDr. Eve Michalcovej, sudkyni Krajského súdu v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 1. januára 2012,
 • JUDr. Marte Kucbelovej, sudkyni Krajského súdu v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 1. januára 2012.

Preloženie sudcov

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. januára 2012:

 • JUDr. Ondreja Kekeňáka, sudcu Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Brezno (uznesením č. 1252 z 30. augusta 2011).

Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 písm. d), ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní s príslušnými predsedami okresných súdov, budú vykonávať stáž sudcu:

 • JUDr. Zlatica Javorová, JUDr. Martina Valentová a Mgr. Renáta Gavalcová, sudkyne Okresného súdu Trnava, na Krajskom súde v Trnave s účinnosťou od 1. augusta 2011 do 31. júla 2012,
 • JUDr. Martin Holič a JUDr. Ľubica Bundzelová, sudcovia Okresného súdu Galanta, na Krajskom súde v Trnave s účinnosťou od 1. augusta 2011 do 31. júla 2012.