Mik az alapvető jogaim bűncselekmény áldozataként?

A büntetőeljárás megindításától és a feljelentés megtételétől függetlenül elsősorban az alábbi jogok illetik meg az áldozatokat:

 • A MEGHALLGATÁSHOZ VALÓ JOG
  • Önnek joga van ahhoz, hogy elmondja, mi történt, milyen sérelmet szenvedett. A rendőrség, az ügyész és az egészségügyi szakember (orvos, pszichológus) is kötelesek meghallgatni Önt, és megadni Önnek a szükséges segítséget.
 • A TISZTELETTELJES, MÉLTÓSÁGTELJES ÉS ÉRZÉKENY BÁNÁSMÓDHOZ VALÓ JOG
  • Az állami hatóságok kötelesek figyelemmel lenni az Ön helyzetére, és figyelembe venni az Ön szükségleteit. Ha a rendőr, ügyész vagy a bíró kérdéseit magára nézve bántónak találja, vagy ha megjegyzéseik nem tűnnek helyénvalónak, joga van ahhoz, hogy felhívja erre a figyelmüket, és kérje tőlük, hogy változtassanak annak a módján, ahogyan beszélnek Önnel, vagy ahogyan felteszik Önnek a kérdéseket.
 • SZAKSZERŰ SEGÍTSÉGHEZ VALÓ JOG
  • Önnek joga van ahhoz, hogy szakszerű segítséget kérjen bármely áldozatsegítő szervezettől, ill. a családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó intervenciós központtól. Ők pszichológiai segítséget és jogi tanácsadást is nyújtanak Önnek. Szakképzett munkatársaik segítenek Önnek a jogi kérdésekben vagy pszichológiai támogatást nyújtanak. Szükség esetén segítenek Önnek, hogy menedéket találjon, felvegye a kapcsolatot a családjával vagy pénzhez jusson.
 • ÉRTHETŐ FORMÁBAN MEGADOTT TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
  • A rendőrség és az ügyészség mindenekelőtt kötelesek tájékoztatni Önt a feljelentés megtételének lehetőségéről, a büntetőeljárás lefolyásáról, illetve azoknak a szervezeteknek az elérhetőségeiről, amelyek segíteni tudnak Önnek. Kérésére a rendőrség vagy az ügyészség segít Önnek felvenni a kapcsolatot az áldozatsegítő szervezettel, amely a továbbiakban segítséget nyújt Önnek.

Milyen információkat kapok?

Abban az esetben, ha Ön bűncselekmény áldozatává vált, Önnek joga van az olyan tájékoztatáshoz, amelyet már az első kapcsolatfelvételkor meg kell kapnia. Az első kapcsolatfelvételre általában az első rendőrrel, ügyésszel, orvossal vagy áldozatsegítő szervezettel kerül sor.

Ez a személy az Ön számára érthető módon köteles tájékoztatni és felvilágosítani Önt. Ha valami nem világos, kérdezzen. Joga van hozzá.

A rendőr/ügyész az első kapcsolatfelvétel során elsősorban az alábbiakról köteles tájékoztatni Önt:

 • a feljelentés megtételével kapcsolatos lépésekről és az áldozat/sértett jogairól és kötelezettségeiről a büntetőeljárásban (pl. bizalmas általi kísérethez való jog, megbízott kijelöléséhez való jog, az iratok kézbesítésének és az iratbetekintés lehetősége),
 • az áldozatsegítő szervezetekről (elérhetőségek, az általuk nyújtott segítség formája),
 • a szükséges egészségügyi ellátás lehetőségeiről,
 • jogsegélyhez való hozzáférésről,
 • az élet vagy egészség veszélyeztetése vagy jelentős vagyoni kár esetén nyújtott védelem feltételeiről (pl. az elkövető lakásból való kitiltásának lehetőségei, a vádlott vagyonának kártérítési célú lefoglalása iránti kérelem a kár valószínűsíthető mértékéig),
 • a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról,
 • az érdekeinek védelmét szolgáló intézkedésekről, amelyeket abban az esetben igényelhet, ha lakóhelye másik tagállamban található,
 • a jogorvoslati eljárásokról a rendőrség és az ügyészség által elkövetett jogsértések esetén,
 • elérhetőségekhez abban az ügyben való kapcsolattartáshoz, amelynek Ön az áldozata,
 • a kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatos lépésekről,
 • a közvetítői eljárásról a büntetőeljárásban,
 • az egyezség lehetőségeiről és feltételeiről,
 • a bűnügyi költségek megtérítésének lehetőségeiről és feltételeiről.

Kérésére a rendőrség vagy az ügyészség segít Önnek felvenni a kapcsolatot az áldozatsegítő szervezettel, amely a továbbiakban segítséget nyújt Önnek.

Ha Ön először orvosi segítséget kér, az egészségügyi intézmény munkatársai is kötelesek tájékoztatni Önt az áldozatsegítő szervezetek elérhetőségeiről.

Az áldozatsegítő szervezetek a továbbiakban az alábbiakról adnak Önnek tájékoztatást:

 • a szakszerű segítség formájáról és mértékéről, továbbá arról, hogy azt milyen mértékben nyújtják díjmentesen,
 • amennyiben nem nyújtják az Ön által igényelt segítséget, egy másik szervezethez utalják, amely segíteni tud Önnek,
 • az áldozatok jogairól beleértve a kártérítéshez való jogot,
 • az Önt megillető jogokról, ha Ön sértettként vagy tanúként vesz részt a büntetőeljárásban,
 • pénzügyi és gyakorlati kérdésekről.

Milyen segítséget és támogatást kaphatok az áldozatsegítő szervezetektől?

Minden áldozatnak joga van ahhoz, hogy szakmai segítséget, támogatást és segítséget kapjon. Ezt a szakmai támogatást az áldozatokról szóló törvény alapján akkreditált áldozatsegítő szervezetek és más, ettől eltérő mértékben segítő szervezetek nyújtják (azaz a bejegyzett szervezetek a szociális szolgáltatások területén nyújtanak segítséget, és nem az alábbiakban leírt mértékben).

Az akkreditált áldozatsegítő szervezet köteles teljesíteni a professzionalizmussal kapcsolatos feltételeket, azaz alkalmazottaik egyetemi mesteri diplomával és legalább 3 éves gyakorlattal rendelkeznek. Általában a különösen kiszolgáltatott áldozatok bizonyos kategóriáira specializálódtak, hogy biztosítsák a speciális támogatás magas színvonalát.

Az akkreditált áldozatsegítő szervezet vagy általános támogatást nyújt az áldozatoknak, vagy speciális támogatást a különösen kiszolgáltatott áldozatoknak.

Az áldozatoknak nyújtott általános támogatás a következőket tartalmazza:

 • tájékoztatás és magyarázat a büntetőeljárásról, annak menetéről, a sértettek jogairól a büntetőeljárásban, az elérhető támogatásról,
 • jogi segítségnyújtás az áldozatok jogainak gyakorlásához,
 • jogi segítségnyújtás az áldozatok jogainak gyakorlásához a büntetőeljárásban sértett félként vagy tanúként (pl. jogi képviselet),
 • pszichológiai segítség,
 • tanácsadás a további viktimizációval, annak kockázataival és az ismételt viktimizáció megelőzésével kapcsolatban.

Az általános segítséget nyújtó akkreditált áldozatsegítő szervezet köteles az első konzultációt ingyenesen biztosítani. Amennyiben a szervezet az Igazságügyi Minisztérium támogatási rendszeréből nyert támogatást, köteles legalább 90 napig térítésmentesen, kérésre pedig hosszabb ideig is segítséget nyújtani.

A különösen kiszolgáltatott áldozatoknak nyújtott speciális támogatás a következőket tartalmazza:

 • általános támogatás nyújtása a fent meghatározott mértékben,
 • krízispszichológiai beavatkozás biztosítása,
 • az életet vagy egészséget veszélyeztető kockázatok értékelése,
 • a szociális szolgáltatások sürgősségi lakásban (biztonsági házban) vagy speciális szociális tanácsadás biztosítása, ha egy különösen veszélyeztetett áldozat élete vagy egészsége veszélyben van.

A különösen kiszolgáltatott áldozatok térítésmentesen jogosultak speciális támogatásra. Ezt a támogatást 90 napig, és az áldozat kérésére (a kérés lehet informális is, pl. egy következő találkozó megbeszélése az egyik alkalmazottal) hosszabb ideig nyújtják.

Az akkreditált áldozatsegítő szervezetek intervenciós központként is működhetnek a családon belüli erőszak áldozatai számára. Az intervenciós központok minden fent említett segítséget és támogatást megadnak. Ezenkívül proaktívan felveszik a kapcsolatot az áldozatokkal, miután a rendőrségtől tájékoztatást kaptak egy erőszakos személy közös háztartásból való kiutasításáról. 72 órán belül egy regionálisan illetékes intervenciós központ megpróbálja felvenni a kapcsolatot az áldozattal, és segítséget és támogatást nyújt. Áldozatként az Ön joga eldönteni, hogy elfogadja-e az intervenciós központtól kapott segítséget és támogatást, és később bármely intervenciós központtal kapcsolatba léphet, ha az első kapcsolatfelvétel alkalmával elutasítja a segítségnyújtást.

A családon belüli erőszak áldozatai bármikor megkereshetik és felvehetik a kapcsolatot bármelyik intervenciós központtal, nem kell várni a rendőrségre vagy az elkövető kiutasítására a közös háztartásból.

Az intervenciós központok segítséget nyújtanak a családon belüli erőszak minden áldozatának az érintett régiójukban.

Ha nem biztos abban, hogy melyik intervenciós központhoz vagy áldozatsegítő szervezethez forduljon, lépjen kapcsolatba bármelyikükkel. Az akkreditált áldozatsegítő szervezetek együttműködnek annak érdekében, hogy minden áldozat megkapja a szükséges segítséget és támogatást.

Hol találok áldozatsegítő szervezetet?

Az áldozatsegítő szervezetek nyilvántartása tájékoztatást nyújt a családon belüli erőszak áldozatait segítő intervenciós központokról, az akkreditált áldozatsegítő szervezetekről és a bejegyzett szervezetekről. Tartalmazza az elérhetőségeiket, az áldozatok bizonyos kategóriáira szakosodását, a nyújtott segítség típusát és a szervezet működési területét. A nyilvántartás itt érhető el: https://www.justice.gov.sk/sluzby/pomoc-obetiam/subjekty-poskytujuce-pomoc-obetiam/

Nemzeti Segélyvonal Nőknek: 0800 212 212
Gyermekbiztonsági Vonal: 116 111
Eltűnt Gyermekek Vonala: 116 000
Gyermek Segélyvonal: 055/234 72 72
Segélyvonal az emberkereskedelem áldozatai számára: 0800 800 818
Nezábudka (mentális egészségügyi segélyvonal): 0800 800 566

Integrált Mentőrendszer: 112
Rendőrség: 158
A Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal elhanyagolás bejelentésére szolgáló vonala: 0800 191 222
Ügyészségi vonal a családon belüli erőszak bejelentéséhez: 0800 300 700
Igazságügyi Minisztérium (állami kártérítésre): 02/888 91 544

Tájékoztatási irodák az áldozatok számára a régiókban (alapvető információkkal szolgálnak és segítséget nyújtanak az áldozatsegítő szervezetekkel való kapcsolatfelvételhez)

WEBOLDALOK

 • https://pomocpreobete.gov.sk/
 • https://detstvobeznasilia.gov.sk/
 • https://www.zastavmenasilie.gov.sk/
 • https://prevenciakriminality.sk/p/pomoc-obetiam/