Mi az a büntetőeljárás?

Büntetőeljárás (általános információk)

A büntetőeljárás legfőbb célja az elkövetett bűncselekmény tisztázása, az elkövetés körülményeinek felderítése, és az elkövető igazságos megbüntetése.

A büntetőeljárásban elsősorban az alábbiak felderítése történik:

 • hogy történt-e bűncselekménynek minősülő cselekmény,  
 • ki követte el a cselekményt – az elkövető azonosítása,  
 • miért és hogyan követték el a cselekményt, mi késztette erre az elkövetőt,  
 • milyen bűncselekményről van szó – az elkövetett cselekmény azonosítása,  
 • kinek és milyen kára keletkezett  
 • a bűncselekmény folytán.

Ezt követően az alábbiakról döntenek:

 • hogy teljesültek-e az elkövető elítélésének feltételei,  
 • hogy mi legyen az elkövető büntetése (pl. szabadságvesztés, pénzbüntetés, vagyonelkobzás),  
 • hogy fennáll-e a vádalku lehetősége,  
 • a bűncselekmény áldozatának kártérítésként fizetendő összegről.

A büntetőeljárás két fő szakaszra osztható:

 • tárgyalást megelőző eljárásra, amely a következőkből áll:
  • bűnvádi eljárást megelőző eljárás  
  • előkészítő eljárás
 • bírósági eljárás
  • a vádirat bírósági vizsgálata  
  • főtárgyalás  
  • jogorvoslati eljárás  
  • végrehajtási eljárás

Büntetőeljárási fogalmak

 • RENDŐR
  • A rendőrség nyomozásért felelős tagja.
 • ÜGYÉSZ
  • Az ügyész feladata, hogy megvédje a társadalom érdekeit a bűncselekmények felderítésében és az elkövetők igazságos megbüntetésében. Ő felügyeli a rendőr eljárását a tárgyalást megelőző eljárásban, dönt a vádemelésről és a bírósági eljárás megindításáról.
 • BÍRÓSÁG
  • A bűncselekmény súlyosságától függően a bíró vagy a szenátus dönt a bűnösségről és a büntetés mértékéről. A bíróság az ügyész által benyújtott vádirat alapján határoz, döntést hoz az elkövető bűnösségéről és büntetéséről, valamint a bűncselekmény áldozatának kártérítéséről.
 • VÁDIRAT
  • A vádirat az ügyész által a bírósághoz benyújtott beadvány, amelyben azonosítja a vádlottat, és leírja a cselekményt beleértve a bűncselekmény megjelölését. A vádirat benyújtásával bírósági eljárás indul.
 • VÁDLOTT
  • A gyanúsított (az a személy, aki állítólagosan elkövette a bűncselekményt) vádlottá válik, amint a rendőrség vádat emel ellene.
 • VÁDLOTT (ALPERES)
  • Abban a pillanatban, amikor a bíróság elrendeli a főtárgyalást, a vádlott alperessé válik.
 • SÉRTETT (az áldozat megjelölése a büntetőeljárás alkalmazásában)
  • Az a személy, aki bűncselekmény következtében testi vagy lelki sérülést, vagyoni, nem vagyoni vagy egyéb kárt szenvedett, vagy megsértették vagy veszélyeztették a jogait vagy szabadságait.