Obchodný register – zoznam osôb, ktoré boli vymazané (§768s OBZ)​

Zverejnené zoznamy vymazaných subjektov z obchodného registra v Obchodnom vestníku

OSOBY ZARADENÉ DO ZOZNAMU PODĽA § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

V dňoch 29.9.2021, 30.9.2021 a 23.10.2021 boli vymazané subjekty  z oddielu FIRM. Zoznam vymazaných subjektov je zverejnený v Obchodnom vestníku:

OSOBY ZARADENÉ DO ZOZNAMU PODĽA § 768s ods. 2 písm. a) prvého bodu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Dňa 13.10.2021 a 23.10.2021  boli vymazané subjekty z oddielu PŠN a PŠ. Zoznam vymazaných subjektov je zverejnený v Obchodnom vestníku:

OSOBY ZARADENÉ DO ZOZNAMU PODĽA § 768s ods. 2 písm. a) tretieho bodu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Dňa 23.10.2021  boli vymazané subjekty z oddielu PO. Zoznam vymazaných subjektov je zverejnený v Obchodnom vestníku:

OSOBY ZARADENÉ DO ZOZNAMU PODĽA § 768s ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

Dňa 23.11.2021  boli vymazané subjekty z oddielu Dr, PO, Pš, Pšn, Sa, Sr, Sro. Zoznam vymazaných subjektov je zverejnený v Obchodnom vestníku:

OSOBY ZARADENÉ DO ZOZNAMU PODĽA § 768s ods. ods. 2 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Dňa 08.04.2022 boli vymazané subjekty z oddielu Dr, Pšn, Sa, Sr, Sro. Zoznam vymazaných subjektov je zverejnený v Obchodnom vestníku:

OSOBY ZARADENÉ DO ZOZNAMU PODĽA § 768s ods. 2 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

V dňoch 07.12.2022 a 11.01.2023 boli vymazané subjekty  z oddielu PO, Dr, Pš, Pšn, Sr, Sro.  Zoznam vymazaných subjektov je zverejnený v Obchodnom vestníku: