Zloženie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Predsedníčka rady
Jana Dubovcová – ministerka, Ministerstvo spravodlivosti SR

Podpredsedovia rady
Soňa Gáborčáková – ministerka, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Silvia Hroncová – ministerka, Ministerstvo kultúry SR
Daniel Bútora – minister, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ďalší členovia a členky rady
Ingrid Brocková, štátna tajomníčka, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Tomáš Oparty, štátny tajomník, Ministerstvo vnútra SR
Eva Goncalves, štátna tajomníčka, Ministerstvo financií SR
Peter Švec, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Katarína Butkovská, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR
Marián Majer, štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR
Katarína Bruncková, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy SR      Kováč Martin, štátny tajomník, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Michal Luciak, vedúci Úradu vlády SR
Attila Agócs, zástupca ZMOS
Jana Červenáková, riaditeľka kancelárie Únie miest Slovenska
Blažena Flamíková, riaditeľka odboru sociálnej pomoci, Trnavský samosprávny kraj
Alexander Bröstl, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Silvia Miháliková, riaditeľka Sociologického ústavu SAV
Branislav Fridrich, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
Dagmar Horná, predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv
Laco Oravec, bývalý programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Vagač Filip, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti                                                                                
Róbert Dobrovodský, verejný ochranca práv                                  
Silvia Porubänová, riaditeľka Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Marcel Zajac, zástupca Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, Ekofórum
Ján Lipiansky, podpredseda Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
Branislav Mamojka, zástupca Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím

Podpredsedovia výborov
Ondrej Pöss, podpredseda Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Zuzana Havírová, podpredsedníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Barbora Holubová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb
Matej Vladislav, podpredseda Výboru pre deti a mládež

Tajomník výboru
Marián Filčík, riaditeľ odboru ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR