Zloženie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Predseda rady
Viliam Karas – Ministerstvo spravodlivosti SR


Podpredsedovia rady
Milan Krajniak – minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Natália Milanová – ministerka, Ministerstvo kultúry SR
Ján Horecký – minister, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tajomník rady
Marián Filčík, riaditeľ odboru ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR

Ďalší členovia a členky rady
Ingrid Brocková, štátna tajomníčka, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Tomáš Oparty, štátny tajomník, Ministerstvo vnútra SR
Ľuboš Jančík, štátny tajomník, Ministerstvo financií SR
Peter Švec, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Juraj Smatana, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR
Marián Majer, štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR
Katarína Bruncková, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Július Jakab, vedúci Úradu vlády SR
Attila Agócs, zástupca ZMOS
Jana Červenáková, riaditeľka kancelárie Únie miest Slovenska
Blažena Flamíková, riaditeľka odboru sociálnej pomoci, Trnavský samosprávny kraj
Alexander Bröstl, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Silvia Miháliková, riaditeľka Sociologického ústavu SAV
Branislav Fridrich, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
Dagmar Horná, predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv
Laco Oravec, bývalý programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku
Michal Davala, právnik advokát
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, Úrad vlády SR
Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Róbert Dobrovodský, Verejný ochranca práv – Kancelária verejného ochrancu práv
Silvia Porubänová, riaditeľka Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Marcel Zajac, zástupca Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, Ekofórum
Ján Lipiansky, podpredseda Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
Bučková Andrea, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Bratislava
Holubová Barbora, Výbor pre rodovú rovnosť
Kováč Martin, štátny tajomník, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava
Vagač Filip, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Podpredsedovia výborov
Ondrej Pöss, podpredseda Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Zuzana Havírová, podpredsedníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Barbora Holubová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb
Matej Vladislav, podpredseda Výboru pre deti a mládež