Kandidáti na členov výberových komisií na výber predsedov súdov:

Kandidáti menovaní ministErkou spravodlivosti:

Meno a Priezvisko​ Životopis​
JUDr. Mária Duračinská, CSc.  M.Duračinská.pdfM.Duračinská[186 KB.pdf]
​JUDr. Anton Jaček A. Jaček.pdfA. Jaček [.pdf, 196 KB]
​doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. M. Ďurica.pdfM. Ďurica [.pdf, 75,9 KB]
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
​JUDr. ​Darina Kuchtová ​  D.Kuchtová.pdfD.Kuchtová.[pdf 142 KB]
JUDr. Zuzana Macková,PhD. Z.Macková.pdfZ.Macková.pdf [251 KB ]
​JUDr. Pavel Nechala P.Nechala.pdfP.Nechala.pdf [ 132 KB]
​JUDr. Eva Kováčechová ​ E.Kováčechová.pdfE.Kováčechová. [pdf.368 KB]
​JUDr. Viera Kučerová
​JUDr. Viliam Karas
​doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
​JUDr. Daniela Švecová
JUDr. Daniela Švecová - životopis.pdfD.Švecová [.pdf, 491 KB]
​JUDr. Eva Kyselová E. Kyselová.pdfE. Kyselová [.pdf, 249 KB]
​JUDr. Ľuboš Sádovský Ľ. Sádovský.pdfĽ. Sádovský [.pdf, 250 KB]
​JUDr. Anna Kovaľová A.Kovaľová.pdfA.Kovaľová [.pdf, 395 KB]
​JUDr. Ján Vanko J.Vanko.pdfJ.Vanko [.pdf, 386 KB]
​JUDr. Imrich Volkai
​JUDr. Ing. Miroslav Manďák
​PhDr. Ivan Rapoš

Kandidáti menovaní Súdnou radou SR:

Meno a ​Priezvisko
Životopis
JUDr. Juraj Sopoliga​ JUDr Juraj Sopoliga.pdfJUDr Juraj Sopoliga [.pdf, 295 KB]
JUDr. Igor Burger​
JUDr Igor Burger.pdfJUDr Igor Burger [.pdf, 109 KB]
JUDr. Jozef Turza
JUDr. Ingrid Doležajová JUDr Ingrid Doležajová.pdfJUDr Ingrid Doležajová [.pdf, 82,5 KB]
JUDr. Peter Zachar JUDr Peter Zachar.pdfJUDr Peter Zachar [.pdf, 75,2 KB]
JUDr. Jana Bajánková JUDr Jana Bajánková.pdfJUDr Jana Bajánková [.pdf, 185 KB]
JUDr. Dana Bystrianska JUDr Dana Bystrianská.pdfJUDr Dana Bystrianská [.pdf, 637 KB]
JUDr. Peter Straka JUDr Peter Straka.pdfJUDr Peter Straka [.pdf, 255 KB]
JUDr. Rudolf Čirč JUDr Rudolf Čirč.pdfJUDr Rudolf Čirč [.pdf, 67,1 KB]
JUDr. Jaroslav Chlebovič JUDr Jaroslav Chlebovič.pdfJUDr Jaroslav Chlebovič [.pdf, 263 KB]
JUDr. Alena Šišková JUDr Alena Šišková.pdfJUDr Alena Šišková [.pdf, 131 KB]
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. doc JUDr Mária Bujňáková.pdfdoc JUDr Mária Bujňáková [.pdf, 193 KB]
JUDr. Gabriela Šimonová
​JUDr. Eva Fulcová
​prof. JUDr.Ján Klučka, CSc.
​JUDr. Elena Berthotyová
​JUDr. Ján Havlát
​JUDr. Ján Slovinský
​Mgr. Dučan Čimo
​doc.JUDr.Milan Ďurica, PhD.
​JUDr. Imrich Volkai
​JUDr. Ján Vanko
​doc.JUDr. Jozef Vozár, CSc.
​JUDr. Ondrej Samaš
​JUDr. Alena Radičová
​JUDr. Ivica Čelková
​JUDr. Dana Wänkeová
​JUDr. Rastislav Stieranka
​JUDr. Jaroslav Macek
​JUDr. Gabriela Világiová
​JUDr. František Mozner
​JUDr. Pavol Pílek
​JUDr. Ján Bernát
​JUDr. Ľubomíra Kubáňová
​JUDr. Jozef Kuruc
​JUDr. Karol Kučera
​JUDr. Zoltán Szalay
​JUDr. Jozef Maruščák
​JUDr. Ľuboš Sádovský
​JUDr. Boris Tóth
​JUDr. Roman Huszár
​JUDr. Nora Vladová
​JUDr.Jana Serbová
​JUDr. Oľga Trnková
​JUDr. Jana Henčeková
​JUDr. Dagmar Valocká
​JUDr. Ľuboš Szigeti
​JUDr. Milan Trylč
​Mgr. Ján Bednár
​JUDr. Eva Cvengová
​JUDr. Ľubomír Bušík
​JUDr. Marián Mačura