Okresné súdy - prehľad (2010-2018)

Zverejnený prehľad o vybavovaní agend na okresných súdoch poskytuje prv​ýkrát odbornej ako aj širokej verejnosti relevantné dáta pre dotvorenie obrazu o činnosti súdov.

V prehľadoch nájdete:

  • údaje o celkovom počte vybavovaných vecí (tzv. nápadu)
  • nápad vecí na 1 sudcu na jednotlivých okresných súdoch aj sumárne pre SR;
  • údaje o vyťaženosti súdov a sudcov s ohľadom na počet vybavených a nevybavených vecí na jednotlivých súdoch a na 1 sudcu.
 
Zverejnené dáta umožňujú taktiež prehľad o nápade a vybavovaní vecí sudcom po odpočítaní agend, ktoré vybavujú súdni úradníci (t. j. agendu Ro - návrhy na vydanie platobných rozkazov v občianskoprávnych veciach, agendu Rob - platobné rozkazy v obchodnoprávnych veciach, časť agendy OR - Obchodný register, agendu Er - exekučné veci, D - dedičské veci).
 


PREHĽAD: • Rok 2018

 ​​

 • Rok 2017
 
  

 

 • Rok 2016
 
  
 
 • Rok 2015
 
 
 
 • Rok 2014
 
 

  

 

* Prehľad o krajských súdoch nájdete TU 

 ​​​​​​​​​​​​​