Základné kontaktné informácie

Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska ul. 71
813 11 Bratislava

IČO: 00166073

Tel: 02/ 888 91 111

Telefónny zoznam zamestnancov MS SR

MSSR.JPG ​​​​