Základné kontaktné informácie

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

IČO: 00166073

Tel: 02/ 888 91 111

Telefónny zoznam zamestnancov MS SR

mapa.png

 ​​​​