Právna pomoc pre ľudí v materiálnej núdzi

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.
 
Centrum posudzuje v prvom rade, či žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc.

Až následne je možné poskytnúť komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo určeným advokátom.
 
V prípade záujmu o služby centra potreby právnej pomoci sa môžete obrátiť osobne, písomne, telefonicky alebo emailom na pracovníkov a pracovníčky kancelárií centra, ktorí Vám radi odpovedia na Vaše prípadné otázky.
 

Kancelárie Centra právnej pomoci nájdete v Bratislave, v Trnave, v Komárne, v Nitre, v Trenčíne, v Žiari nad Hronom, v Banskej Bystrici, v Rimavskej Sobote, v Žiline, v Liptovskom Mikuláši, v Tvrdošíne, v Prešove, v Košiciach, v Humennom a vo Svidníku.

Centrum právnej pomoci je možné kontaktovať prostredníctvom Call centra na tel. č. 0650 105 100 alebo mailom na adrese info@centrumpravnejpomoci.sk, prípadne ďalšie informácie je možné nájsť na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk