RSS

RSS je skratkou pre "Really Simple Syndication". V rámci webového sídla Ministerstva spravodlivosti SR sú poskytované nasledovné RSS kanály:

 

RSS pre www.justice.gov.sk

RSS pre Zmluvy

RSS pre Výberové konania

RSS pre Úradné tabule

RSS pre Súdne rozhodnutia

​​​​​​