​Novela exekučného poriadku
Často kladené otázky

Od 1.4.2017 dochádza k niektorým zásadným zmenám v exekučných konaniach. Deje sa tak v nadväznosti na zákon č. 2/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dovoľujeme si uviesť odpovede na najčastejšie otázky, ktoré súvisia s exekučnými konaniami po 1. apríli 2017.

Ak máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď v zozname nižšie, zašlite nám ju mailom na adresu exekucie@justice.sk.

​​​​Ak chcete podať návrh na vykonanie exekúcie, kliknite sem​.​