Štatistická Ročenka 2017
 
 

Štatistickú ročenku zostavilo a spracovalo Analytické centrum, sekcia informatiky a riadenia projektov, sekcia ekonomiky a odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. - Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavilo a spracovalo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

 

 

A1. Ekonomické zabezpečenie súdov, iných organizácií a MSSR.pdfA1. Ekonomické zabezpečenie súdov, iných organizácií a MSSR.pdf

 

A2. Personálne zabezpečenie činností rezortu 2017.pdfA2. Personálne zabezpečenie činností rezortu 2017.pdf

 

 

A2. Personálne zabezpečenie činností rezortu 2017.xlsA2. Personálne zabezpečenie činností rezortu 2017.xls

 

 

II. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže 2017.pdfII. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže 2017.pdf