ŠTATISTICKÁ ROČENKA

2016

SEKCIA INFORMATIKY A RIADENIA PROJEKTOV MS SR


Štatistickú ročenku zostavila a spracovala sekcia informatiky a riadenia projektov, sekcia trestného práva, sekcia ekonomiky a odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. - Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavilo a spracovalo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

OBSAH:

pdf dokument  A1. Ekonomické zabezpečenie činnosti súdov, ostatných organizácií (Justičná akadémia SR, Centrum právnej pomoci) a Ministerstva spravodlivosti SR - ústredného orgánu za rok 2016 - pdf

pdf dokument  A2. Personálne zabezpečenie činností súdov, ostatných organizácií (Justičná akadémia SR, Centrum právnej pomoci) a Ministerstva spravodlivosti SR - ústredného orgánu za rok 2016 - pdf

pdf dokument  A2. Personálne zabezpečenie činností súdov, ostatných organizácií (Justičná akadémia SR, Centrum právnej pomoci) a Ministerstva spravodlivosti SR - ústredného orgánu za rok 2016 - tabuľky

pdf dokument  B. Vybavovanie súdnej agendy v roku 2016 - pdf

pdf dokument  B. Vybavovanie súdnej agendy v roku 2016 - tabuľky

pdf dokument  I. Trestná agenda - pdf

excel dokument  I. Trestná agenda - tabuľky

pdf dokument  II. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže - pdf

pdf dokument  III. Občianskoprávna agenda 2016 - pdf

excel dokument  III. Občianskoprávna agenda 2016 - tabuľky

pdf dokument  III. 1 Občianskoprávne veci - pdf

excel dokument  III. 1 Občianskoprávne veci - tabuľky

pdf dokument  III. 2 Správne veci - pdf

excel dokument  III. 2 Správne veci - tabuľky

pdf dokument  III. 3 Agenda obchodného registra - pdf

excel dokument  III. 3 Agenda obchodného registra - tabuľky

pdf dokument  III. 4 Konkurzná agenda (okresné súdy) - pdf

excel dokument  III. 4 Konkurzná agenda (okresné súdy) - tabuľky

pdf dokument  III. 5 Veci starostlivosti o maloletých - pdf

excel dokument  III. 5 Veci starostlivosti o maloletých - tabuľky

pdf dokument  III. 6 Rozvody - pdf

excel dokument  III. 6 Rozvody - tabuľky