Informácie k mimoriadnej udalosti, následkom ktorej zomrel bývalý policajný prezident M. Lučanský


V nadväznosti na udalosť zo dňa 9.12.2020 ako aj mimoriadnu udalosť zo dňa 29.12.2020, následkom ktorej zomrel  bývalý policajný prezident Milan Lučanský, sa Ministerstvo spravodlivosti SR rozhodlo zverejniť dokumenty zaznamenávajúce priebeh oboch udalostí v záujme transparentného informovania ako aj v záujme vyvracania mnohých nepravdivých informácií, ktoré sa v tejto súvislosti šíria. 

Ministerstvo spravodlivosti SR zároveň zriadilo kontrolnú komisiu v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov zo dňa 29. 12. 2020 spočívajúcou v úmrtí Milana Lučanského, ako aj s udalosťami jej predchádzajúcimi týkajúcimi sa osoby Milana Lučanského. Komisia je zriadená v záujme získania a vyhodnotenia informácií o udalostiach, a zároveň v záujme preverenia dodržania všetkých zákonných požiadaviek na postup a plnenie si povinností príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže ÚVV a ÚVTOS Prešov a ďalšími zainteresovanými osobami. Štatút uvedenej komisie ako aj zoznam jej členov je rovnako zverejnený nižšie.

Vzhľadom na množstvo otázok a odpovedí, ktoré v súvislosti s danou nešťastnou udalosťou Ministerstvo spravodlivosti SR eviduje, boli zároveň zverejnené aj najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s témou.

 

​​
​​

Záverečná správa

Dňa 4. januára 2021 bola ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou nariadená kontrola nad výkonom väzby v súvislosti s mimoriadnou udalosťou spočívajúcou v úmrtí obvineného gen. Mgr. Milana Lučanského, ako aj s udalosťami jej predchádzajúcimi v rámci výkonu väzby menovaného.

Kontrolovanými subjektmi boli Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov a Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín.

Komisia na základe náležitého objasnenia skutkového a právneho stavu veci prijala v zmysle svojho Štatútu záverečnú hodnotiacu správu, ktorý v jej plnom znení zverejňujeme:​