Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku


Obchodný vestník: /
Dátum zverejnenia: dňa   od do
Kapitola:
Typ podania:
Obchodné meno/ Meno a priezvisko: IČO:
Číslo zverejnenia v OV:
Sídlo/Bydlisko:
Fulltext: ?

Vyhľadávanie je plne funkčné od OV:140/2011


#Typ podaniaDátum zverejneniaKapitola OVSubjektObchodný vestník 
1 Oznámenia správcov17.05.2019Konkurzy a reštrukturalizácieMartina Vašková 94/2019 Detail
2 Súdni exekútori17.05.2019DražbyRóbert Segľa 94/2019 Detail
3 Súdni exekútori17.05.2019DražbyMichal Kešeľak (Hric Jaroslav, nar. 15.09.1959) 94/2019 Detail
4 Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb17.05.2019Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmovNadácia Ing. Ľudovíta Ďuriša 94/2019 Detail
5 Oznámenia súdov16.05.2019Konkurzy a reštrukturalizácieAnikó Zsolnaiová 93/2019 Detail
6 Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie17.05.2019Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácieKoralex, s. r. o. 94/2019 Detail
7 Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie17.05.2019Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácieOkresný súd Prešov 94/2019 Detail
8 Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie17.05.2019Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácieJozef Leščišin, Ing. 94/2019 Detail
9 Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie17.05.2019Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácieMiroslav Žiga 94/2019 Detail
10 Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie17.05.2019Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácieSociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave 94/2019 Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: