ŠTATISTICKÁ ROČENKA

2013

SEKCIA INFORMATIKY A RIADENIA PROJEKTOV MS SR


Štatistickú ročenku zostavila a spracovala sekcia informatiky a riadenia projektov, sekcia trestného práva, sekcia ekonomiky a odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. - Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavilo a spracovalo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

OBSAH:

pdf dokument  Štatistická ročenka 2013

excel dokument  Štatistická ročenka 2013