Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 OKRESNÝ SÚD BREZNO(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní verejných služiebO2 Slovakia s.r.o. Z Detail
2 OKRESNÝ SÚD TOPOĽČANY(Rámcová) ZmluvaZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Z Detail
3 KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účelyJUDr. Daniel Petričko Z Detail
4 KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE(Rámcová) Zmluvazmluva o krátkodobom nájmeKrajský súd v Bratislave Z Detail
5 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA V(Rámcová) ZmluvaMandátna zmluva o obstaraní náležitostí investoraIng. Vladimír Hanzel- autorizovaný stavebný inžinier Z Detail
6 OKRESNÝ SÚD POVAŽSKÁ BYSTRICAČiastková zmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účelyOkresný súd Považská Bystrica Z Detail
7 OKRESNÝ SÚD PRIEVIDZAČiastková zmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.Okresný súd Prievidza Z Detail
8 KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití SMV na služobné účelyHelena Slaziníková Z Detail
9 OKRESNÝ SÚD ŽIAR NAD HRONOM(Rámcová) ZmluvaZmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - Spr.B/076/19Green Wave Recycling s.r.o. Z Detail
10 OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICAČiastková zmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účelyJUDr. Roman Reištetter Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: