Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 OKRESNÝ SÚD ŽIAR NAD HRONOM(Rámcová) ZmluvaDohoda číslo 19/27/051/72 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Spr.C/478/19Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Z Detail
2 OKRESNÝ SÚD ŽILINA(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely Mgr. Silvia Tisová Z Detail
3 OKRESNÝ SÚD REVÚCAČiastková zmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účelyJUDr. Miroslav Šedivec Z Detail
4 KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účelyMilan Husťák, JUDr. Z Detail
5 OKRESNÝ SÚD TRNAVA(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytnutí užívacích práv EPIS-EPI, s.r.o. Z Detail
6 OKRESNÝ SÚD DUNAJSKÁ STREDA(Rámcová) ZmluvaZmluva č. : 13/2019/BOZP o poskytovaní služieb v oblasti BOZP v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovJozef Szakál Z Detail
7 OKRESNÝ SÚD DUNAJSKÁ STREDA(Rámcová) ZmluvaZmluva č. : 13/2019/ OPP o poskytovaní služieb v oblasti OPP v zmysle ustanovení § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovJozef Szakál Z Detail
8 OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného motorového vozidlaJUDr. Daňo Ivan Z Detail
9 OKRESNÝ SÚD GALANTA(Rámcová) ZmluvaZmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníkaAMG Facility SK s.r.o. Z Detail
10 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o dielo doc. PhDr. Anna Plišková, PhD. Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: