Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 OKRESNÝ SÚD KOŠICE II(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.Okresný súd Košice II Z Detail
2 OKRESNÝ SÚD TRENČÍN(Rámcová) ZmluvaDohoda o zverení referentského vozidla do používaniaOkresný súd Trenčín Z Detail
3 OKRESNÝ SÚD LUČENEC(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.JUDr. Michaela Bukovenová Z Detail
4 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaUznanie záväzkuSWAN, a.s. Z Detail
5 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaZmluva o nájme nebytových priestorov číslo 63/NP/2020Mesto Kežmarok v zastúpení Spravbytherm s.r.o. Z Detail
6 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaDohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CPNR-ON-2016/007627-021Ministerstvo vnútra SR Z Detail
7 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaDohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku štátuMinisterstvo vnútra SR Z Detail
8 OKRESNÝ SÚD MICHALOVCE(Rámcová) ZmluvaKúpna zmluvaMICOMP spol. s r. o. Z Detail
9 OKRESNÝ SÚD SKALICAČiastková zmluvaZmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdBVS, a.s. Bratislava Z Detail
10 OKRESNÝ SÚD PRIEVIDZAČiastková zmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.Okresný súd Prievidza Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: