Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVEČiastková zmluvaDohoda o splátkachBIOTEC, s. r. o. Z Detail
2 KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNEČiastková zmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účelyJUDr. Roman Hargaš Z Detail
3 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA VČiastková zmluvaZmluva o dielo uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/64 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Spr. 3647/2016STRESTAV, s.r.o. Z Detail
4 OKRESNÝ SÚD PRIEVIDZAČiastková zmluvaÚrazové pripoistenie osôb vo vozidle Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Z Detail
5 OKRESNÝ SÚD PRIEVIDZAČiastková zmluvaHavarijné poistenie služobného motorového vozidlaAllianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Z Detail
6 OKRESNÝ SÚD TRENČÍN(Rámcová) ZmluvaZmluva o dieloSTAVBAL , s.r.o. Z Detail
7 OKRESNÝ SÚD PREŠOVČiastková zmluvaZmluva o dieloIng. arch. Stanislav Smatana Z Detail
8 OKRESNÝ SÚD TREBIŠOV(Rámcová) ZmluvaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služiebDôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Z Detail
9 KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI(Rámcová) ZmluvaZmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátuKrajský súd v Banskej Bystrici Z Detail
10 ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD(Rámcová) ZmluvaDohoda o ukončení Zmluvy o nájme služobného bytuŠpecializovaný trestný súd Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: