Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 KRAJSKÝ SÚD V NITRE(Rámcová) ZmluvaDohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní Spr 586/11 Krajský súd v Nitre Z Detail
2 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZ M L U V A O V Y T V O R E N Í Informačného sytému Register úpadcov (IS RÚ) Hewllet-Packard Slovakia, s.r.o. Z Detail
3 KRAJSKÝ SÚD V NITRE(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní službyOrange Slovensko, a.s. Z Detail
4 OKRESNÝ SÚD VEĽKÝ KRTÍŠČiastková zmluvaDohoda o použití cestného motorového vozdla na pracovnú cestuJUDr. Ján Šulgan Z Detail
5 OKRESNÝ SÚD VEĽKÝ KRTÍŠČiastková zmluvaDohoda o použití cestného motorového vozdla na pracovnú cestuJUDr. Ľuboš Murgaš Z Detail
6 KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVEČiastková zmluvaDohoda o splátkachTomáš Horváth Z Detail
7 KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVEČiastková zmluvaDohoda o splátkachPeter Urbánek Z Detail
8 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní služieb DTCAD. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Z Detail
9 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní služby časovej pečiatky a on-line overovania stavu certifikátovD. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Z Detail
10 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytnutí služieb zriadenia a prevádzky RAD. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: