Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA IV(Rámcová) ZmluvaZmluva o zriadení vecného bremena č. 286502591900Hlavné mesto SR Bratislava Z Detail
2 OKRESNÝ SÚD BREZNO(Rámcová) ZmluvaKúpna zmluva uzatvorená podľa §409 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení Printech Slovakia s.r.o Z Detail
3 OKRESNÝ SÚD GALANTA(Rámcová) ZmluvaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZápadoslovenská distribučná, a.s. Z Detail
4 OKRESNÝ SÚD TREBIŠOV(Rámcová) ZmluvaZmluva o dielo na dodávku mobilného policového regálového systémuPROMAN, s.r.o., Z Detail
5 OKRESNÝ SÚD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účelyOkresný súd Bánovce nad Bebravou Z Detail
6 OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účelyJUDr. Jozef Timek Z Detail
7 OKRESNÝ SÚD STARÁ ĽUBOVŇA(Rámcová) ZmluvaZmluva o dielo ESPERANCA s.r.o Z Detail
8 OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA(Rámcová) ZmluvaZmluva o vykonávaní prácÚstav na výkon trestu odňatia slobody Z Detail
9 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA II(Rámcová) Zmluvazmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OPPMB PROTECT s.r.o. Z Detail
10 OKRESNÝ SÚD PRIEVIDZAČiastková zmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.Okresný súd Prievidza Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: