Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o dielo SEZAKO Trnava, s.r.o. Z Detail
2 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o dielo HorizonPlus, s.r.o. Z Detail
3 OKRESNÝ SÚD BREZNO(Rámcová) ZmluvaZmluva o nájme nebytových priestorov Obecný úrad Beňuš Z Detail
4 OKRESNÝ SÚD PARTIZÁNSKEČiastková zmluvaKolektívna zmluva uzatvorená medzi Okresným súdom Partizánske a Základnou organizáciou OZJ v SR pri Okresnom súde PartizánskeOkresný súd Partizánske Z Detail
5 OKRESNÝ SÚD PIEŠŤANY(Rámcová) ZmluvaZmluva o vykonávaní prác a služiebÚstav na výkon trestu odňatia slobody Z Detail
6 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA III(Rámcová) ZmluvaKolektívna zmluva OS BA III na roky 2019-2020Okresný súd Bratislava III Z Detail
7 OKRESNÝ SÚD NOVÉ ZÁMKYČiastková zmluvaZmluva o poskytovaní užívacích práv k službe systému ASPIWolters Kluwer SR, s.r.o. Z Detail
8 OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICAEKS (elektronický kontraktačný systém)Rámcová dohodaLASER servis, spol. s r.o. Z Detail
9 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaZmluva o nájme č. 4835022019Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. Z Detail
10 OKRESNÝ SÚD GALANTA(Rámcová) ZmluvaZmluva o vykonávaní prác a služiebÚstav na výkon trestu odňatia slobody Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: