Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 OKRESNÝ SÚD PRIEVIDZAČiastková zmluvaDohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa § 13 ods. 5 Zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisovDaňový úrad Trenčín Z Detail
2 KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI(Rámcová) ZmluvaZmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu.Okresný súd Rimavská Sobota Z Detail
3 KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVEČiastková zmluvaDohoda o splátkachMarek Michna Z Detail
4 KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE(Rámcová) Zmluvazmluva o krátkodobom nájmeKrajský súd v Bratislave Z Detail
5 KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVEČiastková zmluvaZmluva o dielo Invest Leasing s.r.o. Z Detail
6 OKRESNÝ SÚD POVAŽSKÁ BYSTRICAČiastková zmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účelyOkresný súd Považská Bystrica Z Detail
7 OKRESNÝ SÚD NITRA(Rámcová) ZmluvaDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanieÚrad práce, socálnych vecí a rodiny Nitra Z Detail
8 OKRESNÝ SÚD NÁMESTOVO(Rámcová) Zmluvao poskytovaní užívacích práv a vykonávaní pozáručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu.Q - BG spol,s.r.o. Z Detail
9 KRAJSKÝ SÚD V NITRE(Rámcová) ZmluvaZmluva o výpožičkeMesto Nitra Z Detail
10 KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVEČiastková zmluvaDohoda o splátkachMartin Baran Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: