Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní služieb - Obstaranie pravidelnej celoročnej prehliadky a odbornej skúšky EPSServis EPS Pavol Petrišin Z Detail
2 OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA(Rámcová) ZmluvaMandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávaniaIng. Dagmar Melotíková Z Detail
3 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA IČiastková zmluvaDODATOK č. 2 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2020 s účinnosťou pre rok 2021Odborová organizácia pri Okresnom súde Bratislava I Z Detail
4 OKRESNÝ SÚD PRIEVIDZAČiastková zmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.Okresný súd Prievidza Z Detail
5 KRAJSKÝ SÚD V NITRE(Rámcová) ZmluvaDohoda o ukončení zmluvného vzťahuTicket Service, s.r.o. Z Detail
6 ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD(Rámcová) ZmluvaZmluva o výpožičke nebytových priestorovSlovenská republika - Špecializovaný trestný súd Z Detail
7 OKRESNÝ SÚD RIMAVSKÁ SOBOTA(Rámcová) ZmluvaZmluva na vykonávanie pravidelných servisných prehliadok a opráv vzduchotechnických a klimatizačných zariadeníTechnichlad, s.r.o. Z Detail
8 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA II(Rámcová) Zmluvao poskytovaní služieb zodpovednej osobyVia Leonis, spol. s r.o. Z Detail
9 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaZmluva o spolupráci uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník neskorších predpisovBysprav spol. s.r.o. Z Detail
10 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaDohoda o používaní RMVCentrum právnej pomoci Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: