Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 OKRESNÝ SÚD NÁMESTOVO(Rámcová) ZmluvaDodatok k zmluve o dielo č. spr. 709/18Milan Svrček Z Detail
2 OKRESNÝ SÚD NÁMESTOVO(Rámcová) ZmluvaDodatok k zmluve o dielo Spr 709/18Milan Svrček Z Detail
3 OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účelyJUDr. Roman Reištetter Z Detail
4 OKRESNÝ SÚD PARTIZÁNSKEČiastková zmluvaDohoda č. 18/09/051/128 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxeÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Z Detail
5 KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVEČiastková zmluvaDohoda o splátkachMiroslav Kopas Z Detail
6 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaKolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2018Ministerstvo spravodlivosti SR Z Detail
7 OKRESNÝ SÚD KOŠICE - OKOLIE(Rámcová) ZmluvaZmluva o vykonaní prácÚVVaÚVTOS Z Detail
8 OKRESNÝ SÚD BARDEJOV(Rámcová) ZmluvaZMLUVA č. 10-000145537P02018 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách.Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Z Detail
9 OKRESNÝ SÚD KOŠICE I(Rámcová) ZmluvaZmluva o vykonávaní prácÚstavna výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Z Detail
10 MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR(Rámcová) ZmluvaZmluva o vykonávaní pomocných prác Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: