Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 OKRESNÝ SÚD SVIDNÍK(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektuMinisterstvo vnútra SR Z Detail
2 OKRESNÝ SÚD SENICA(Rámcová) ZmluvaZmluva o nájme nebytových priestorov .Okresný súd Senica Z Detail
3 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA V(Rámcová) ZmluvaZmluva o dielo č. 25-02-2015/MB na poskytovanie servisných služieb TOP SERVIS IT a.s. Z Detail
4 OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA V(Rámcová) ZmluvaRealizačná zmluva k Rámcovej dohede o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 28.11.2014ZSE Energia, a.s. Z Detail
5 KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE(Rámcová) ZmluvaZMLUVA o výpožičke nebytových priestorovKrajský súd v Trenčíne Z Detail
6 OKRESNÝ SÚD VRANOV NAD TOPĽOU(Rámcová) Zmluvazmluva č. 403/15/PZS o poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej službyJaroslav Kačmár - HasPO Z Detail
7 OKRESNÝ SÚD NITRA(Rámcová) ZmluvaZ M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka LASER servis, spol. s r.o. Z Detail
8 OKRESNÝ SÚD NITRA(Rámcová) ZmluvaK úpna zmluva uzatvorená podľa § 409 – 470 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov LASER servis, spol. s r.o. Z Detail
9 OKRESNÝ SÚD VRANOV NAD TOPĽOU(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektuSR-Ministerstvo vnútra SR Z Detail
10 KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH(Rámcová) ZmluvaZmluva o poskytovaní služiebGastrorekrea s.r.o. Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: