Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizácií

Zobraziť:

Organizačná zložka MS SR:
Dodávateľ:
Druh zmluvy: Názov:

Poradové čísloOrganizačná zložkaDruhNázovDodávateľTyp 
1 OKRESNÝ SÚD TOPOĽČANY(Rámcová) ZmluvaZamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonovNN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Z Detail
2 OKRESNÝ SÚD DOLNÝ KUBÍN(Rámcová) ZmluvaZmluva o dieloGreen Wave Recycling, s.r.o. Z Detail
3 OKRESNÝ SÚD KOŠICE I(Rámcová) ZmluvaKolektívna zmluva na rok 2021Okresný súd Košice I Z Detail
4 OKRESNÝ SÚD MARTIN(Rámcová) ZmluvaKolektívna zmluvaOkresný súd Martin Z Detail
5 OKRESNÝ SÚD BREZNO(Rámcová) ZmluvaDohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD. Z Detail
6 OKRESNÝ SÚD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM(Rámcová) ZmluvaZmluva o užívaní právneho informačného systému beck-onlineNakladatelství C. H. Beck, s. r. o, organizačná zložka. Z Detail
7 KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE(Rámcová) ZmluvaRámcová dohoda č. Z2021370_ZUp Slovensko s.r.o. Z Detail
8 CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI(Rámcová) ZmluvaDodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 2019 001 zo dňa 07.02.2019Mesto Martin Z Detail
9 OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ(Rámcová) ZmluvaKolektívna zmluva na rok 2021Okresný súd Humenné Z Detail
10 OKRESNÝ SÚD KOŠICE II(Rámcová) ZmluvaKolektívna zmluva na rok 2021.Okresný súd Košice II Z Detail
Aktuálna stránka: Počet záznamov na stránku: